Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost TECHSYS – HW a SW, a.s. se zabývá dodávkami monitorovacích, řídicích a informačních systémů pro energetiku, průmysl a dopravu.
Ve všech našich produktech a řešeních nabízíme pokročilé komunikační funkce, využívající různé typy komunikačních rozhraní, médií, metod a komunikačních protokolů - IEC 60870-5-101 na sériovém rozhraní a IEC 60870-5-104 v síťovém prostředí, včetně sítí mobilních operátorů, staniční protokol IEC 61850-8-1 dle moderního a stále se rozvíjejícího standardu IEC 61850, protokol ICCP - IEC 60870-6/TASE.2, komunikační protokol IEEE C37 pro komunikaci v systémech synchrofázorových měření (WAMS), protokol MODBUS v sériové nebo síťové verzi, protokol DNP3 a celá řada dalších. V případě požadavku jsme připraveni rozšířit portfolio našich komunikací i o protokoly další.

Článek o tématu TECHSYS – HW a SW, a.s.