Softstartér ADXL, použití pro čerpadla

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ADXL je vyšší verzí softstartéru s displejem a pokročilými funkcemi usnadňujícími ovládání a umožňujícími monitoring elektrických veličin motoru.

Pro použití s čerpadly jsou klíčové zejména vestavěný bypass, vestavěné funkce omezení momentu proti vodnímu kladivu (rázu), ochrana proti chodu nasucho a nadproudová ochrana motoru.

Použití sofstartéru

Všude tam, kde není požadována regulace otáček čerpadla po rozběhu, je vhodnější upřednostnit pro rozběh čerpadla softstartér před frekvenčním měničem. Lze se tak snadno vyhnout potížím s rušením (nutné EMC kabely) a zbavit se zbytečných trvalých ztrát v měniči a přídavných ztrát v motoru. Softstartéry jsou totiž, na rozdíl od měničů, standardně vybaveny vestavěným by-passem, který po rozběhu překlene silovou elektroniku a motor přímo připne k síti.
Také výhoda frekvenčních měničů, že startují s plným momentem, postrádá u čerpadel na významu, protože ta mají kvadratickou momentovou charakteristiku, kdy rozběhový moment je ve srovnání s jmenovitým velmi malý.

Softstarter ADXL 2019 2

Návrh softstartéru

Softstartér dimenzujeme podle jmenovitého proudu motoru. Např. pro čerpadlo s třífázovým motorem 15 kW, 400 V, 29 A vybereme softstartér 30 A, typ ADXL 0030 600. Kontrolujeme parametr předpokládaných počtů startů za hodinu (ADXL 0030 600 až 50 startů/h). Pro návrh lze také použít mobilní aplikaci APP Motor Starting Configurator v češtině, kterou lze stáhnout zdarma na Google Play.
Pozor, teplená ochrana motoru lze nastavit jen v rozsahu 50 až 100 % In. Tj. pokud jí chceme využít, nesmí být In motoru menší než 50 % In softstartéru.

Zvýšená teplota okolí

Softstartér ADXL může pracovat ve skříni s teplotou okolí do 40°C. Pro vyšší teplotu okolí musíme přepočíst proud s přírůstkem 0,5 % na 1°C. Např. pro 60°C přepočteme (60-40) x 0,5 = 40 A. Potřebný proud softstartéru bude 30+40 = 70 A. Zvětšíme typ na ADXL 0075 600.
Nakonec zkontrolujeme parametr předpokládaných počtů startů za hodinu (ADXL 0030 600 až 50 startů/h). Pro návrh lze také použít APP Motor Starting Configurator v češtině zdarma na Google Play.
Pozor, teplená ochrana motoru lze nastavit jen v rozsahu 50 až 100 % In. Tj. pokud jí chceme využít, nesmí být In motoru menší než 50 % In softstartéru.

Zapojení softstartéru

Softstatér je připojen silovými svorkami před motor (3x400 V) a vlastními napájecími svorkami na 230 V. Aby motor nebyl pod napětím i když neběží, doporučuje se předřadit silovému obvodu stykač. Ten bude přímo ovládaný softstartérem. Pro ADXL 0030 600 zvolíme podle proudu 30 A stykač BF3200A230. Ovládací cívka bude zapojena přes výstup softstartéru svorky 21,24 (OUT 2).

Softstarter ADXL 2019 3

Ovládaní

Softstartér se spouští napájeným vstupem 1 a vypíná vstupem 2 do jejichž obvodu zařadíme příslušná tlačítka, nebo relé nebo reléové výstupy PLC. Variantně lze s příslušenstvím ovládat přes RS485, Modbus RTU. Programovatelné vstupy jsou takto přednastaveny.

Nastavení pro čerpadla

Po prvním připnutí na napětí se objeví na displeji průvodce AUTO SET. Zadáme postupně proud motoru 29 A, aplikaci (čerpadlo), zátěž normální. Pokud jsme softstartér připojili výše uvedeným způsobem, je připraven k provozu. Má nastavenu rozběhovou rampu 10 s, doběhovou rampu 15 s a momentové řízení. Následně můžeme upravovat parametry podle potřeby. Například v P01 GENERAL zkrátit rozběhovou rampu na 5 s, vypnout doběhovou rampu. V P04 PROTECTION zapnout ochranu chodu na sucho nastavením minimálního momentu např. na 30 %. Tato nastavení můžeme také provést mobilním telefonem přes NFC port a zde si je také zálohovat v APP Lovato Electric NFC.

Monitoring

Lze jej provádět prostřednictvím freeware XPRESS, který připojíme trvale přes RS485, nebo servisně čelně kabelem USB (příslušenství CX01). Sledovat můžeme elektrické veličiny proudy, napětí, výkon, teplené využití motoru, kWh. Užitečný je zejména záznam provozních hodin, který lze vázat na výzvu k servisní prohlídce.

Softstarter ADXL 2019 4

Teplota motoru

Tepelné zatížení motoru je dopočítáváno z elektrických veličin. Vyšší přesnosti dosáhneme připojením PTC termistorů ve vinutí motoru do určeného vstupu softstartéru.

Troubleshooting

Při nerozeběhnutí motoru lze v parametrech zvyšovat startovací moment a maximální proud, při padání jističe maximální proud snižovat a rozběh prodlužovat. V extrémních případech je řešením kick start. Na začátku rozběhu je dodán maximální moment po velmi krátkou dobu k počátečnímu mechanickému utržení.

Jištění

Motor je nutné jistit proti přetížení a zkratu. Proti přetížení je jištěn tepelnou ochranou v sofstartéru. Proti zkratu nutno předřadit rychlé pojistky, které zároveň chrání tyristory softstartéru. Dimenzování podle manuálu, Pro ADXL0030600 pojistka aR 80 A.

Softstarter ADXL 2019 5

Kaskáda

Softstartér ADXL lze parametrizovat až pro 4 různé typy motorů (odlišné výkony, rozběhy). Přepínání se provádí digitálním vstupem. Motory jsou rozbíhány a připínány k síti kaskádovým algoritmem v PLC.

Třífázové/dvoufázové řízení

Softstartér ADXL má tyristory ve dvou krajních fázích, prostřední je připojena přímo na motor. Toto modernější a jednodušší zapojení znamená, že proud prostřední fáze je ovládán prvky na zbylých dvou vývodech. Není pravda, že tento proud je neregulovaný, tj. stejný jako při přímém připojení k síti. Všechny proud jsou během rozběhu v důsledku vzájemných indukčností sníženy stejně, kromě prvních 0,2 s (nabíjení kapacit), kdy je proud v neregulované fázi vyšší o nepodstatných 15 %.

LOVATO Electric s.r.o.
Čížovská 488, Písek, 397 01
Tel.: +420 226 203 202
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.lovatoelectric.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku