Monitorování proudu, napětí a zatížení u výkonových transformátorů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Všechny transformátory jsou konstruovány na určité zatížení: určité napětí a určitý proud. Soubor norem ČSN EN IEC 60076 stanovuje, jak mají být transformátory specifikovány, včetně definice jmenovitého výkonu, referenční teploty pro ztráty, zvýšení teploty (oteplení) a některé testy dielektrika.

Specifikace konstrukce má také vzít v úvahu určité podmínky pro uvažovaný transformátor, jako je teplota okolí, jakékoliv zvláštní vlastnosti prostředí, jako jsou agresivní nebo korozivní podmínky, omezený přístup k čerstvému vzduchu a předpoklady o paralelním provozu s jinými blízkými transformátory.

Specifikace má zpravidla zahrnovat položky jako je celkový výkon, jmenovitý výkon chlazení a zatížení jedné fáze; vstupní a výstupní napětí a jaká je očekávaná poloha přepínače odboček pro určité napětí; schopnost zvládat přetížení, přepětí a vyšší nebo nižší frekvenci.

monitorovani stransform 2021
Pokud je transformátor provozován mimo návrhové parametry, je pravděpodobné, že bude zhoršování mnohem rychlejší. Příklady jsou následující:

  • a) Drastické přepětí při (opakovaných) přechodových dějích může způsobit deformaci nebo uvolnění jádra, nebo může překročit dielektrickou pevnost (průrazné napětí) izolace a vyvolat rychlé poškození nebo vytvořit vyšší náchylnost k časné poruše.
  • b) Mírné přepětí nebo nadproud pravděpodobně povedou k vyšším teplotám, které mají přímý dopad na životnost izolace.

Rutinní záznam napětí a proudů na obou stranách transformátoru poskytuje indikaci celkového zatížení, se kterým transformátor pracuje a snadným porovnáním se jmenovitými návrhovými hodnotami se zjistí, jestli neexistuje nadměrné zatížení. Změny těchto záznamů mohou indikovat, že se něco změnilo buď uvnitř, nebo vně transformátoru, což vyžádá další kontroly pro stanovení příčiny. Tato data již mohla být zapsána do provozních systémů SCADA nebo v systémech pro historická data, což umožňuje snadné grafické posouzení. Některé systémy ochran nebo online monitorovací systémy také mohou snadno poskytnout tato data.
Změny napětí a proudu mohou indikovat buď změny v zátěži výstupu transformátoru, nebo mohou indikovat nějaký problém v mechanismech pro regulaci napětí. Významné změny vztahu mezi vstupními a výstupními proudy a napětími mohou být indikací vnitřního poškození vinutí nebo jádra nebo mechanismu přepínače odboček.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku