Zdá se, že trend rozvoje energetiky nabral správný směr. Cesta to není sice přímá a v čase bude jistě lemována nejrůznějšími vzrušenými diskusemi, změnami i kauzami jako třeba nyní probíhají kolem připravovaných tarifů. Vláda však vydala Národní akční plán SmartGrid a ten zmiňuje jak využití obnovitelných zdrojů energie, tak zavádění akumulace elektřiny i její finanční podporu.

Typické rychlé změny napětí jsou často důsledkem spínání zatížení a nepřesahují velikost +5 % nebo -5 % jmenovitého nebo dohodnutého napětí. Toto omezení je možné proto, že připojování zatížení, která mohou vyvolávat rychlé změny napětí obvykle podléhá směrnicím.

Přechodná přepětí mají velmi různé charakteristiky a lze je třídit s ohledem na amplitudu, četnost výskytu, trvání, hlavní složku frekvence přepětí, míru změny napětí a obsah energie. V následujících článcích je uveden krátký popis přechodných přepětí, která se vyskytují v distribučních sítích nn a vn, utříděných podle trvání.

V současném rychle se měnícím světě je kladen vysoký důraz na co nejefektivnější využívání všech dostupných energetických zdrojů. Jedním ze základních energetických zdrojů je energie elektrická, kterou lze dále přeměnit na energii mechanickou, tepelnou či světelnou.

Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí jsou nepředvídatelné, převážně náhodné události, jejichž původ je v elektrických poruchových stavech distribuční soustavy nebo velkých instalací. Tyto se nejlépe popisují statistickými metodami.

Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Množství je charakterizováno dodávkou elektrické práce, což představuje proudové zatížení elektrizační soustavy v závislosti na místě připojení odběratele.

Elektřina je forma energie, která je výslovně mnohostranná a upravitelná. Je využívána po přeměně v různé jiné formy energie: teplo, světlo, mechanickou energii a v mnoho elektromagnetických, elektronických, akustických a vizuálních forem, které jsou základem moderních telekomunikací, informační technologie a zábavy.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku