Zařízení nouzového zastavení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Zařízení nouzového zastavení musí být navržena tak, aby je bylo možné snadno ovládat obsluhou a jinými osobami, které je mohou potřebovat ovládat.

Ovládač zařízení nouzového zastavení může být jeden z následujících typů:

 • a) tlačítka snadno aktivována dlaní ruky;
 • b) dráty, lanka, tyče;
 • c) páky;
 • d) nožní pedály bez ochranného krytí, kde jiná řešení nejsou možná.

Zařízení nouzového zastavení musí být umístěno:

 • na každé ovládací stanici, kromě případů, kde posouzení rizika indikuje, že není nezbytné je použít;
 • na jiných místech, jak je stanoveno pomocí posouzení rizika, např.:
  - umístění na vstupu a výstupu;
  - v místech, kde je nutné zasáhnout do strojního zařízení, např. ovládací funkce vyžadující nepřetržité působení na ovládací prvek;
  - na všech místech, kde je interakce člověk/stroj záměrně očekávána (například zóna nakládání/vykládání).

zarizeni nouzoveho zastaveni 1

Zařízení nouzového zastavení musí být umístěna tak, aby byly dostupná a schopná nikoliv nebezpečného ovládání obsluhou a jinými, kteří by je potřebovali spustit.
Ovládač zařízení nouzového zastavení určený pro ovládání rukou by měl být namontován nad úrovní přístupu mezi 0,6 a 1,7 m (např. úroveň podlahy, úroveň plošiny).
Nožní pedály by měly být montovány v pevné poloze přímo na úrovni přístupu (např. úroveň podlahy).
Elektrické zařízení nouzového zastavení musí používat princip nuceného vypínání s mechanickým zajištěním západkou. Elektrická zařízení nouzového zastavení musí být v souladu s ČSN EN 60947-5-5.
Příkladem použití tohoto principu je zařízení nouzového zastavení s elektrickými kontakty, které mají přímé nucené vypínání tlačítkem. V souladu s ČSN EN 60947-5-1 ed. 2, je dosaženo přímého nuceného vypnutí (kontaktního prvku) oddělením kontaktu, jako přímý výsledek specifikovaného pohybu ovládače spínače přes nepružné členy (například nezávisle na pružinách).
Pneumatická nebo hydraulická zařízení nouzového zastavení musí používat princip pozitivního (nuceného) mechanického spuštění s mechanickým zajištěním západkou.
Pneumatické a hydraulické systémy jsou typicky ovládané nuceným zavřením ventilu bez závislosti na pružinách.
Spuštění zařízení nouzového zastavení musí generovat povel k zastavení i v případě, že ovládač zařízení nouzového zastavení nezabírá (západky).
Ovládač zařízení nouzového zastavení musí být zbarven ČERVENĚ. Pozadí za ovládačem, pokud existuje a pokud je to proveditelné, musí být ŽLUTÉ.
Zařízení nouzového zastavení musí být konstruováno a montováno takovým způsobem, že ovládání nemůže být snadno blokováno jednoduchými prostředky.
Tato situace může nastat, pokud objekty padají pod ovládací rovinu, nebo když existuje záměr překonání.
Zařízení nouzového zastavení, které vyžaduje klíč na ovládači, který bude nutné uvolnit (odjistit západku), je třeba se vyhnout.
Pokud ovládač nouzového zastavení může být uvolněn pouze použitím klíče, aby nedošlo k poranění rukou, musí návod pro používání stroje popsat správné použití klíče a musí být upozorněno na to, že klíč by měl být pouze v ovládači zařízení pro odpojení ovládače.
Ani ovládač a ani pozadí by nemělo být označeno textem nebo značkami. V případě, že je nutná značka pro objasnění, musí být použita značka, viz tento obrázek.
Pokud je nezbytné k identifikaci směru zajištění západkou ovládače (knoflík), pak tato identifikace musí mít stejné nebo skoro stejné barvy jako ovládač.
Identifikace zajištění západkou (tj. šipky), by mohla být nesprávně vyložena jako směr ovládání.
Pokud jsou zařízení nouzového zastavení instalována na odnímatelných nebo na dálkových ovládacích stanicích (např. zásuvné přenosné vyučovací programovatelné panely), alespoň jedno zařízení nouzového zastavení musí být na stroji stále dostupné (např. v pevné poloze).
Kromě toho musí být použito nejméně jedno z následujících opatření k zajištění, aby nedocházelo k záměně mezi aktivními a neaktivními zařízeními nouzového zastavení:

 • barva zařízení měnící se prostřednictvím osvětlení aktivního zařízení nouzového zastavení;
 • automatické (samo-ovládání) pokrývající neaktivní zařízení nouzového zastavení; pokud to není proveditelné, může být použito ručního krytí, za předpokladu, že kryt zůstává připojen k ovládacím stanicím;
  zajištění správného uložení pro uvolněné nebo dálkové ovládací stanice.

zarizeni nouzoveho zastaveni 2

V návodu k použití stroje musí být uvedeno, která opatření byla použita, aby se zabránilo záměně aktivního nebo neaktivního zařízení nouzového zastavení. Musí být vysvětlen správný provoz tohoto opatření.
V případě, kde jsou zařízení nouzového zastavení dálková ovládání nebo zabudovány do ovládacích stanic dálkového ovládání, musí platit příslušné požadavky normy ČSN EN 60204-1 ed. 2 a další požadavky této mezinárodní normy.
Opatření proti neúmyslnému spuštění zařízení nouzového zastavení nesmí vytvářet riziko překážky spuštění nebo zhoršit přístup k nouzovému zastavení; taková opatření nesmí narušit viditelnost zařízení nouzového zastavení nebo jeho ovládače.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku