Funkce nouzového zastavení – zásady pro konstrukci

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem funkce nouzového zastavení je odvrácení skutečné nebo hrozící nouzové situace, vyplývající z chování osob nebo z neočekávané nebezpečné události.

Funkce nouzového zastavení je iniciována jednoduchým lidským úkonem.
Funkce nouzového zastavení musí být dostupná po celou dobu provozu. Musí být nadřazena všem ostatním funkcím a provozu ve všech režimech provozu stroje bez narušení ostatních ochranných funkcí (např. uvolnění zachycených osob, potlačení požáru).
Pokud je spuštěna funkce nouzového zastavení:

 • musí být zachována, dokud není ručně resetována;
 • nesmí být možné vydat jakýkoliv povel ke spuštění, aby byly účinně tyto operace zastaveny zahájením funkce nouzového zastavení.

konstrukce nouzove zastaveni 1

Legenda

 1. zařízení nouzového zastavení
 2. rozsah ovládání
 3. část stroje nebo stroj

Funkce nouzového zastavení musí být resetována úmyslným lidským úkonem. Resetování funkce nouzového zastavení musí být spuštěna uvolněním zařízení nouzového zastavení. Resetování nesmí iniciovat spuštění stroje.
Funkce nouzového zastavení nelze považovat za preventivní opatření proti neočekávanému spuštění, jak je popsáno v ČSN EN ISO 12100.
Funkce nouzového zastavení je doplňkové ochranné opatření a nesmí být použito jako náhrada za opatření bezpečnostní ochrany a ostatní funkce nebo bezpečnostní funkce.
Funkce nouzového zastavení nesmí narušit účinnost jiných bezpečnostních funkcí. Pro tyto účely může být nezbytné zajistit nepřetržitý provoz přídavného zařízení, jako jsou magnetické upínací čelisti nebo brzdicí zařízení.
Funkce nouzového zastavení musí být navržena tak, že po aktivaci zařízení nouzového zastavení, jsou nebezpečné pohyby a provoz stroje zastaveny vhodným způsobem, aniž by vzniklo další nebezpečí a bez jakéhokoliv dalšího zásahu.
Vhodný způsob může zahrnovat:

 • volbu optimálního zpomalení rychlosti při zohlednění nezbytných konstrukčních podpor stroje;
 • výběr kategorie zastavení;
 • nutnost předem stanovit posloupnost zastavení.

V závislosti na stroji a specifických rizicích, aby bylo minimalizováno riziko poškození, může funkce nouzového zastavení iniciovat jiné funkce než zastavení (např. zpětný pohyb nebo omezení pohybu, míra brzdění), které mohou být částí funkce nouzového zastavení, ale nezabývá se jimi tato mezinárodní norma.
Funkce nouzového zastavení musí být navržena tak, aby rozhodnutí o použití takového zařízení nevyžadovalo od obsluhy stroje uvažování o výsledných účincích.

Rozsah ovládání zařízení nouzového zastavení

Rozsah ovládání každého zařízení nouzového zastavení musí pokrývat celý stroj. Jako výjimka, nemusí být vhodný jediný rozsah ovládání, když například zastaví veškeré propojené strojní zařízení a ty by mohly vytvářet další rizika nebo by mohly mít zbytečně vliv na výrobu.
Každý rozsah ovládání může zahrnovat část (části) stroje, celý stroj nebo skupinu strojů (viz obrázek 1). Různé rozsahy ovládání se mohou překrývat.
Úkol rozsahu ovládání se stanoví s ohledem na následující:

 • a) fyzické rozložení stroje, založené na viditelné oblasti stroje;
 • b) možnost rozpoznání nebezpečných situací (např. viditelnost, hluk, zápach);
 • c) jakékoliv bezpečnostní důsledky týkající se výrobního procesu;
 • d) předvídatelné vystavení nebezpečím;
 • e) možná sousední nebezpečí.

Více než jeden rozsah ovládání může být aplikován, pokud jsou splněny následující požadavky:

 • rozsah ovládání musí být jasně stanoven a identifikován;
 • zařízení nouzového zastavení musí být snadno spojeno s nebezpečím vyžadující nouzové zastavení;
 • rozsah ovládání zařízení nouzového zastavení musí být identifikovatelný v provozní poloze každého zařízení nouzového zastavení.

konstrukce nouzove zastaveni 2

Jasná identifikace může být provedena piktogramy nebo samotným umístěním. Je nutné se vyhnout čtení textu nebo návodu souvisejících se zařízením nouzového zastavení nebo vyžadující předchozí znalosti.
Takový piktogram může být umístěn vedle zařízení nouzového zastavení a bude indikovat rozsah ovládání samotného zařízení.

 • spuštění zařízení nouzového zastavení nesmí způsobit další nebezpečí nebo zvýšit riziko (rizika);
 • spuštění zařízení nouzového zastavení v jednom rozsahu ovládání nesmí bránit zahájení funkce nouzového zastavení v jiném rozsahu ovládání;
 • návod k použití stroje musí zahrnovat informace o rozsahu ovládání zařízení nouzového zastavení.

Takže pokud je to možné, zařízení nouzového zastavení s různými rozsahy ovládání nesmí být umístěna blízko sebe.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku