Zóny umístění vedení elektrických rozvodů dle ČSN 33 2130 ed. 3

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vedení se zásadně ukládají jako skrytá. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu. Zóny pro ukládání elektrických vedení ve stěnách a pro umisťování elektrických přístrojů jsou definovány v normě ČSN 33 2130 ed. 3.

Pro ukládání vedení do stropů a podlah platí norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny „Instalační zóny". Prostorově vymezení těchto zón je znázorněno na obrázku 1 a 2.
Místa v zónách, kde se přednostně ukládají vedení, jsou na obrázku 1 a 2 vyznačena čerchovanou čarou včetně okótování.

instalaceni zony 2021 1

Popis instalačních zón

Vodorovné instalační zóny o šířce 300 mm:

 • Zóna vodorovná-horní (ZV-h) je od 150 mm do 450 mm pod dokončeným stropem;
 • Zóna vodorovná-dolní (ZV-d) je od 150 mm do 450 mm nad dokončenou podlahou;
 • Zóna vodorovná-střední (ZV-s) je od 900 mm do 1 200 mm nad dokončenou podlahou;

Svislé instalační zóny o šířce 200 mm:

 • Zóna svislá-dveřní (ZS-d) je od 100 mm do 300 mm vedle dveřního otvoru (hrubé stavby);
 • Zóna svislá-okenní (ZS-o) je od 100 mm do 300 mm vedle okenního otvoru (hrubé stavby);
 • Zóna svislá-rohová (ZS-r) je od 100 mm do 300 mm vedle rohu místnosti (hrubé stavby).

Svislé instalační zóny vedou od horního povrchu podlahy ke spodnímu povrchu stropu.
Střední vodorovná instalační zóna (ZV-s) se užívá v místnostech s pracovní plochou uzdi (např. v kuchyni, v místnosti pro „HOBBY"), nebo v upravitelných bytech a bytech zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením, kde musí být zásuvky a spínače umístěny ve výšce 600 mm až 1200 mm nad podlahou a zároveň musí být minimálně vzdáleny 500 mm od pevné překážky (rohu místnosti).
Pro okna a dvoukřídlé dveře jsou svislé instalační zóny po obou stranách, u jednokřídlových dveří je svislá instalační zóna pouze na straně zámku.
V místnostech se zešikmenými stěnami (např. v půdních vestavbách) se zóny probíhající shora dolů, souběžně s rohy, považují ve smyslu této normy za svislé.
Pro podlahy a stropy se instalační zóny neurčují.

instalaceni zony 2021 2
Elektrická vedení se umísťují uvnitř instalačních zón, pokud tato norma nepřipouští jinak. Ve vodorovných zónách se elektrická vedení přednostně ukládají v:

 • ZV-h 300 mm pod dokončeným stropem;
 • ZV-d 300 mm nad dokončenou podlahou;
 • ZV-s 1000 mm nad dokončenou podlahou.

Ve svislých instalačních zónách ZS-r 150 mm vedle rohu hrubé stavby.
Umístění vývodů, spínačů a zásuvek. Vývody, spínače a zásuvky se přednostně umísťují do instalačních zón.
U dveří se spínače umísťují ve svislé instalační zóně ZS-d. Doporučuje se, aby jejich střed byl 1050 mm nad hotovou podlahou.
Spínače a zásuvky nad pracovními plochami se na zdech umísťují uvnitř vodorovné zóny ZV-s tak, že jejich střed je ve výši 1 150 mm nad hotovou podlahou.
Připojení vývodů, spínačů a zásuvek, které jsou z nutných důvodů, mimo instalační zóny se provede svislým vedením z nejbližší vodorovné instalační zóny.
V bytech zvláštního určení se zásadně zásuvky ukládají v zóně ZV-s.
Vedení lze ukládat mimo instalační zóny za těchto předpokladů:

 • vedení je uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva trubky je minimálně 60 mm;
 • vedení je uloženo v prefabrikovaných stěnových dílcích a je chráněno proti poškození.

U silikátových dílců krycí vrstvou 60 mm, v lehkých příčkách nebo v silikátových dílcích s menší krycí vrstvou, je vedení uloženo v dutině, jejíž rozměr umožňuje jeho úhyb, respektive je vedení chráněno jiným konstrukčním opatřením.

instalaceni zony 2021 3
Pro ukládání vedení elektronických komunikací do trubkového rozvodu platí norma ČSN 34 2300 ed. 2. Druh vedení je dimenzován podle požadavku na služby elektronických komunikací jednotlivými uživateli, respektive dle požadavku investora (stavebníka).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2021

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku