VX25 - Nový systém řadových skříní Rittal

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost Rittal uvádí na trh nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první systém rozváděčových skříní, který byl plně vyvinut podle požadavků na zvýšení produktivity při výrobě rozváděčů a na hodnotový řetězec podle Průmyslu 4.0.

Rittal slibuje významný inovační skok, díky intenzívní analýze a dialogu se zákazníky. Výsledkem bylo mnoho nápadů, které nastavily nová měřítka v oblasti efektivní výroby řídicích a distribučních rozváděčů.

Již téměř dvě desetiletí je systém rozváděčových skříní TS 8 Rittal celosvětovou normou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů. Při vývoji nového systému řadových skříní VX25 vývojáři ve firmě Rittal čelili náročné výzvě: Jak můžeme vytvořit novou dokonalejší rozváděčovou skříň? Cílem bylo vyvinout rozváděčovou skříň, která zkrátí časy při projektování a montáži, omezí složitost a začlení se jako plnohodnotný modul do obrovského trendu digitalizace. Nový systém řadových skříní VX25 Rittal by měla být stoprocentně řešena podle zásad Průmyslu 4.0.

Vědecká studie využitelnosti

Pro firmu Rittal byl při vývoji rozhodující intenzívní dialog se zákazníky. Pomocí rozsáhlé studie využitelnosti zdokumentovali vývojáři a analytici písemně, obrazem a za pomocí videa pracovní den v průmyslovém prostředí u výrobců rozváděčů v malých, středních i velkých firmách po celém světe. Z výsledků vyplynulo 150 systematicky uplatňovaných a konkrétních požadavků na novou rozváděčovou skříň, které představovaly pro vývojáře a produktové manažery základy pro vlastní vývoj. Rittal při vývoji nezanedbal žádný z důležitých bodů.

vx25 2

vx25 6

Zaměření na výhody pro zákazníky

Výsledkem vývoje je nový systém řadových skříní VX25. Základem inovace je vývoj kompletně nového profilu rámu. Tento profil je základem pro efektivitu při projektování a montáži, možnosti rozšíření a stabilitu.
S novým systémem řadových skříní se Rittalu podařilo dosáhnout všech důležitých a na trhu uznávaných vlastností dosavadního celosvětově používaného systému řadových skříní TS 8 a významně ho rozšířit o řadu nových funkcí a výhod pro zákazníky. Vysoký stupeň inovace VX25 potvrzuje fakt, že přiděleno více než 25 patentů.
Výhody pro zákazníky v celém procesu tvorby hodnot při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů lze přitom shrnout do tří základních bodů: maximální kvalita a dostupnost dat, redukovaná složitost a úspora času a bezpečnost při montáži.

Efektivní plánování

Nový vývoj zahrnuje více než rozváděčovou skříň. Jednou ze základních výhod je maximální kvalita a dostupnost dat při projektování a pro zajištění efektivního plánování. Systém řadových skříní VX25 podporuje výrobu řídicích a distribučních rozváděčů na cestě k Průmyslu 4.0. Kombinací skutečné rozváděčové skříně a jejího digitálního dvojníka splní v budoucnu všechny požadavky na digitalizaci – od online konfigurování a projektování až po automatizaci a sledování ve výrobě.
Proto jsou všechna 2D a 3D data již od počátku konzistentní a dostupná v maximální kvalitě. Projekce, konstrukce, nákup a výroba i všechny ostatní oblasti při výrobě proto mohou mít vždy k dispozici kompletní a kvalitní údaje. Efektivní projektování a plánování umožňuje jednoduché stahování podrobných 2D a 3D CAD dat (webové stránky Rittal, EPLAN Data Portal), flexibilní přenos dat ve všech běžných systémech CAD (celkem 70 formátů), projektování pomocí CAE/CAD, vypracování prostorového řešení rozváděčové skříně pomocí EPLAN Pro Panel i klasifikaci dat podle EClass a ETIM.
Jednoduchou a bezchybnou konfiguraci systémové řadové skříně VX25 a – i bez znalosti CAD – umožňuje již od počátku online nástroj RiCS. Rittal Configuration System je nový, uživatelsky přívětivý nástroj pro konfiguraci produktů "Rittal - The System." a je nyní k dispozici pro systémy rozváděčových skříní VX25 a TS 8 a dále pro malé a kompaktní rozváděče typu AE, KL a EB v oceloplechovém provedení. Pomocí jednoduchého výběru výrobků, parametrů a vlastností mohou uživatelé sestavit potřebný produkt a získají kromě obecných údajů o zboží také detailní 3D model. Nezbytnou součástí jsou i kontrolní mecha-nismy, které poskytují přímou zpětnou vazbu, a tím zaručují vysokou spolehlivost řešení. Rittal nabízí i další online nástroje, jako je VX25 Selektor, který pomůže při specifikaci nové systémové řadové skříně VX25. Při znalosti objednacích kódů stávající řady TS 8 vám pomůže online Převodní nástroj VX25.
Pro optimalizaci procesů tvorby hodnot při výrobě rozváděčů jsou ploché díly (dveře, bočnice, zadní stěna, střecha a montážní deska) VX25 označeny QR kódem. V budoucnu bude proto možné zajištění řízení výroby a sledování těchto dílů při výrobě. Pomocí QR kódu je možno komponenty rozváděčové skříně přiřadit ke konkrétní zakázce nebo projektu zákazníka. Tím lze sledovat tyto díly v průběhu celého pracovního postupu, vždy je přiřadit ke správným programům zpracování a projektům a evidovat časy zpracování.

vx25 4

vx25 5

VX25 snižuje složitost

Většina vylepšených funkcí je dána novým profilem rámu VX25. Při stejné hmotnosti je mnohem stabilnější. Další výhody vyplývají z rozměrového rastru 25 mm. Při novém vývoji se podařilo pomocí úplné symetrie významně redukovat složitost technického provedení rozváděčové skříně VX25. Výsledkem je méně dílů, a tím méně skladovací plochy pro uložení dílů příslušenství.
Nekončící rastr 25 mm u rozváděčových skříní VX25 umožňuje nekonečné možnosti jak použít systémová chassis. Je to až neuvěřitelné, jak, kde a kam se dají instalovat systémová chassis. Nový jednotný profil rámu rozvaděčových skříní VX25 mimo jiné přináší úsporu v počtu potřebných chassis pro různé aplikace a rozdílné způsoby montáže. Vnitřní a vnější rovina na profilu rámu má shodnou osovou vzdálenost a zároveň jsou v systémové vzdálenosti 25 mm. Nové chassis ve spojení se rozváděčovou skříní VX25 umožňuje jakékoliv kombinace za účelem vytvoření správné konstrukce pro danou aplikaci. Rozměrový rast 25 pokračuje i v případě řadově spojených skříní, takto lze např. montovat lišty přes několik skříní. Rám a chassis jsou opatřeny instalační pomůckou ve formě trojúhelníkového výseku v rámu rozváděčové skříně VX25, který se systematicky opakuje po pěti otvorech pro samořezné šrouby. Systém je dopracován i do takového detailu, jako je předražené objednací číslo chassis a rozměr pro který je určeno.
Filozofií nového systému řadových skříní VX25 Rittal je heslo méně je někdy více. Pro některé stejné montážní konfigurace potřebuje nový systém až o 40 % méně typů konstrukčních dílů. Protože existuje méně variant montážních dílů, klesají pro výrobce náklady na konstrukci, skladování a logistiku.
Řadové spojení rozváděčových skříní VX25 je zajištěno pomocí menšího počtu spojovacích prvků než dříve. Spojky pro řadové spojení jsou konstruovány tak, aby bylo možno všechny možné situace při řadovém spojení rozváděčových skříní pokrýt jen pomocí čtyř různých spojek. Systém řadových skříní VX25 lze připojit také ke stávajícím rozváděčovým skříním TS 8, což je velmi důležité při rozšiřování již hotových instalací.

Snadná montáž

Při posuzování využitelnosti věnovali odborníci zvláštní pozornost nákladům, které vznikají v dílně v souvislosti s montáží. Při vývoji systému řadových skříní VX25 bylo cílem montáž v co nejvíce oblastech zjednodušit, a tím zrychlit. Časové úspory v průběhu montáže znamenají pro výrobce rozváděčových skříní snížení nákladů.
Pomocí nového profilu rámu je nově umožněn přístup ze všech čtyř stran rozváděčové skříně. Proto je nyní možné vnější rovinu osazovat přímo z vnější strany bez přídavných dílů. Totéž platí také pro novou možnost instalace montážních desek zezadu. Je to velmi výhodné zejména při montáži těžkých osazovaných montážních desek. Zvedání pomocí jeřábu a následná montáž zpředu do rozváděčové skříně probíhaly často velmi zdlouhavě. Pomocí nové možnosti zabudování montážní desky v nejzazší montážní hloubce je pro montáž komponent v rozváděčové skříni k dispozici o 20 mm více místa.
Vývojáři v Rittalu mysleli také na detaily. U všech plochých dílů byl důsledně realizován princip montáže prováděné jednou osobou. To je možné např. díky nové možnosti zavěšení, které plochý díl vodorovně i svisle udrží v poloze během přitahování šroubů.
Při montáži dveří přináší nový vývoj velmi výraznou úsporu času: Dveře lze zavěsit do závěsů jednoduše a bez nástrojů. Zdlouhavé a zčásti neergonomické vysunování závěsových kolíků tím může zcela odpadnout. Jsou-li dveře zavřené, znemožňuje konstrukce závěsu vysunutí dveří.
Při vývoji skříně jsme si položili otázku, jak vyměnit standardní závěsy za 180° bez větší námahy. Výsledkem je nová koncepce, která se vyznačuje rychlostí, pohodlností a extrémní časovou úsporou. Instalace 180° závěsu se provádí zcela bez nutnosti vrtání, závěs lze snadno a přesně sestavit. Samotné nasazení dveří na rám skříně nemůže být snazší.
Vždy když potřebujete otevřít rozváděč, máte volbu jak toto provést. Standardní uzávěr skříní VX25 lze nahradit komfortní rukojetí. Výměna se vyznačuje lehkostí, rychlostí a pohodlností. Celý proces výměny se obejde bez použití nástrojů, čímž odpadá jakékoliv riziko poškození a zaručuje nesrovnatelnou rychlost a pohodlnost výměny. Technické kvality jsou podtrženy jedinečným designovým zpracováním. Elektronické zavírací systémy, které v rámci snah o zvýšení bezpečnosti budou v budoucnu používány stále častěji, je možno bez problémů namontovat také dodatečně. Za tím účelem není nutné dodatečné mechanické opracování dveří.

vx25 7

vx25 3

A konečně i podstavec byl vyřešen úplně nově. Spojuje všechny funkce podstavce TS a systému podstavce Flex-Block v jednom řešení – a dokáže nyní ještě více. V novém podstavci může být také kompatibilně vestavěno běžné příslušenství skříně. Kromě lišt pro uchycení kabelů lze jednoduše a efektivně uchytit a zafixovat procházející kabely pomocí konstrukce systému. Tím se šetří čas i náklady a je zajištěna vyšší bezpečnost. Šrouby podstavce jsou přístupné shora, což zjednodušuje utažení. Kovové kryty lze jednoduše nacvaknout a později opět demontovat, když je třeba zvednout rozváděčovou skříň pomocí vysokozdvižného vozíku. Zde dochází k automatickému vyrovnání potenciálu při montáži podstavce ke skříni. Uvnitř podstavce je rovněž dodržen průchozí rastr 25 mm. Nikdy nekončící rastr 25 mm prochází i ze skříně do podstavce. Montážní díly rozváděčové skříně – např. chassis – lze proto použít také v podstavci.

Více informací naleznete na: www.rittal.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku