Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Tím je obsluha stroje kdykoliv „v naprostém obraze" a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal v podobě systémové stavebnice pro rozhraní člověk-stroj.

Na spojení mezi strojem, ovládacím zařízením a obsluhou jsou kladeny stále rostoucí požadavky. Typickými požadavky konstruktérů strojů a zařízení na systémy nosných ramen je bezpečnost, individuální konstrukce, estetický, jednotný design v širokém rozsahu zatížení, rychlá montáž, snadné seřízení kompletního systému a v neposlední řadě i rozličné možnosti vedení kabelů. Co se aktuálně učinilo na rozhraní mezi člověkem a strojem, ukazuje stavebnicový systém od společnosti Rittal, jenž uživateli nabízí jednotná řešení v oblasti funkcí, montáže a projektování v jednom designu. Rittal přináší na trh kompletní program nosných ramen ve shodném designu a s maximální nosností od 60 do 180 kg.

nosna ramena 1

Bezpečnost na prvním místě - to platí i při instalaci systému nosných ramen.
Automatické vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými částmi systému nosných ramen odstranilo možnou mezeru v bezpečnosti stroje. Automatické vyrovnání potenciálu přináší výhodu v podobě větší ochrany pro obsluhu stroje a větší bezpečnosti pro strojní výrobu. Díky tomuto systému odpadají dodatečné náklady za materiál a práci.
Ochrana hran – systém chrání izolaci kabelů, které jsou instalovány v nosných ramenech.
Kombinací těchto dvou aktivních bezpečnostních prvků (automatického vyrovnání potenciálu a ochrany hran) je zajištěno že, riziko úrazu elektrickým proudem, vlivem vadné izolace kabelu, je sníženo na minimum.
Se systémem nosných ramen CP 60/120/180 je Rittal prvním výrobcem, který zajistil automatické vyrovnání potenciálu jako standard a to bez práce navíc a dodatečných nákladů.
Tam, kde dříve rotující prvky, jako jsou například klouby, neměly žádný systém pro vyrovnání potenciálu, mají dnes u CP 60/120/180 tzv. posuvné kontakty, které zajišťují spolehlivý elektrický kontakt v celém systému. Chytré ochranné prvky hran z plastu, které mohou být jednoduše nasunuty na vnitřní části mezi nosným profilem a kloubem, případně úhelníkem, zabraňují poškození izolace kabelů, které by mohlo být způsobeno vnitřní hranou. Toto poškození je typické pro svařované systémy. Automatické vyrovnání potenciálů je důležitým kritériem pro bezpečnost strojů a toto rozhodnutí je na straně konstruktérů.

Tři stupně zatížení - nový systém nosných ramen lze realizovat třemi stupni zatížení: 60, 120 a 180 kg (vztaženo na délku výložníku jednoho metru). Systém CP 60/120/180 nahrazuje dosavadní systémy CP-L, CP-C a CP-XL. U běžných řešení různých výrobců se stupně zatížení dělí až na sedm různých systémů nosných ramen, které jsou navíc vzájemně kompatibilní pouze zřídka, a to jak v designu, tak v kombinaci nebo funkcionalitě. Z toho vyplývají nevýhody, jako velký počet různých komponent a rostoucí náklady na poradenství. Systém nosných ramen od společnosti Rittal je naproti tomu zkonstruován obecně, umožňuje na základě svého stavebnicového principu vhodné řešení pro jakýkoliv požadavek a představuje značnou časovou úsporu při montáži, seřizování a v případě servisu. To znamená, že výměna jednotlivých komponent, například pro plánované vyšší zatížení, je možná rychle a kdykoliv.
Aby byla docílena požadovaná nosnost a dosažitelnost pro jakékoliv použití, jsou k dispozici nosné profily s různými průřezy a s délkou 250, 500, 1000 a 2000 mm (uzavřená verze). Všechny jsou zhotoveny z oválného hliníkového profilu – i pro zátěže do 180 kg. Většina nosných ramen na trhu je vybavena čtyřhrannou ocelovou trubkou. Nová geometrie profilu Rittal CP 60/120/180 je nejen optickým „poutačem", ale zaručuje i značně vyšší stabilitu s ohledem na ohybové a torzní zatížení, vyskytující se v aplikaci. Kromě toho z této konstrukce vyplývá minimální oscilační chování a komfortnější obsluha na základě redukovaných ovládacích sil. Je-li pro aplikaci vyžadována speciální délka mimo standardní velikosti, lze profily podle potřeby zkrátit. Dodatečné vrtání, nebo řezání závitu není zapotřebí.

Snadná instalace kabelů i dodatečně - nosné profily jsou k dostání i jako otevřená varianta s geometrií ve tvaru X. Toto řešení s délkou 500, 1000 a 2000 mm nabízí uživateli dva samostatné kabelové kanály v jednom profilu. Tím lze ovládací vedení a elektrické napájení ukládat odděleně od sebe, aby se zabránilo nežádoucím vazbám. Odnímatelné kryty u úhlových dílů, spojky a klouby zajišťují snadný přístup. Díky otevřenému profilu, jenž lze z optického hlediska příjemně uzavřít plastovou lištou, a to i za dodržení stupně krytí IP 54, může uživatel kdykoliv snadno a rychle nainstalovat další kabel, dokonce i se standardními DVI a VGA konektory. To lze provést i dodatečně, aniž by uživatel musel nosný profil demontovat nebo dokonce mechanicky upravovat. Tato kompletní průchodnost při zavádění a protahování kabelů se vyplatí právě v případě servisu nebo při rozšiřování řídicích prvků v ovládací skříni. Rozhodujícími výhodami pro uživatele je přitom značná úspora času a nákladů. Kromě toho vykazují úhlové díly další užitečný detail: díky příslušným zářezům v krytech lze rychle a snadno namontovat například signální sloupky
na nosné rameno – bez vrtání a frézování.

nosna ramena 2

Jak uživatelsky příjemně je koncipován stavebnicový systém, podtrhují dva další postupy v manipulaci, které – jinak než u běžných systémů – lze provést zcela bez demontáže nosného systému: seřízení již namontovaných nosných ramen a dodatečné omezení úhlu otáčení. Při seřizování uživatel jednoduše odstraní krytku připojovacího prvku nosného ramena, a tím se šroubovákem dostane k oběma seřizovacím šroubům. To umožňuje dodatečné vyrovnání nosného ramena v co nejkratší době. Šikmo visící ovládací panely proto patří minulosti. Podobně snadné je to i s omezením úhlu otáčení. Zde se snadné a rychlé nastavení provádí pomocí dodatečného šroubu v otočném věnci. To lze provést bez demontáže systému.
Rychlejší projektování zajišťuje interaktivní online nástroj, který uživatele podporuje při konfiguraci vhodného řešení nosného ramena. Online konfigurátor, jenž je k dispozici zdarma, poskytuje návrh pro dimenzování systému nosného ramena, který je přizpůsoben příslušnému požadavku zákazníka. Uživatele vede automaticky jednotlivými dotazy. Vždy podle délky výložníku, hmotnosti skříně, průřezů kabelů a specifikací designu navrhuje online nástroj optimální konstrukci nosného ramena pro individuální použití. Přitom integrovaná kontrola správnosti zamezí chybám při konfiguraci.

Ovládací skříňky Rittal

Ovládací skříňky, které slouží k uchycení zobrazovacích a ovládacích prvků, jsou firmou Rittal nabízeny v různých provedeních dle potřeb dané aplikace.
Ovládací skříňky řady „Comfort panel" jsou vyrobeny z hliníkového protlačovaného profilu. Využitelná šířka čelního panelu je 520 mm, využitelnou výšku a hloubku je možné volit z nabízené řady. Hliníkový materiál je zvolen pro svoje vlastnosti výborného odvodu tepla, designu a nízké hmotnosti. Další nabízenou řadou je „Optipanel", opět z hliníkového protlačovaného profilu a také v této řadě je možné volit z několika standardních rozměrů. Pro malé ovládací jednotky, které jsou vestavěny v čelních panelech, je tu řada „Compact panel". V této řadě je možné použití vlastních čelních panelů s tloušťkou materiálu od 2 do 6 mm. Compact panel je opět vyroben z hliníkového materiálu.
Novinkami v oblasti ovládacích skříněk jsou pak „Ovládací skříňky s držadlovými lištami" a „Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24˝". Konstrukčním základem pro ovládací skříňky s držadlovými lištami je řada kompaktních rozváděčových skříní AE s několika odlišnostmi, které jsou důležité pro funkci ovládací skříňky. Ergonomický design je podpořen hliníkovou designovou lištou, která zároveň plní funkci držadla. Čelní hliníkový panel je snadno demontovatelný za účelem obrábění. Rychlý, bezpečný a snadný přístup pro servisní účely je zajištěn zepředu nebo zezadu, tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním TS je vhodný pro systémové příslušenství TS.
Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24" poskytují zvýšenou ochranu kancelářských monitorů, která je stále více vyžadována v průmyslové oblasti. Pomocí běžných kancelářských TFT monitorů je pak možné sledovat veškeré důležité informace o stavu monitorovaného systému ve svých provozech. V drsném průmyslovém prostředí, které může být prašné, vlhké, zkrátka nevhodné pro standardní monitory, je potřeba tyto monitory řádně ochránit pomocí „pouzdra", které zajistí vysoký stupeň ochrany. Ovládací skříňky pro stolní TFT monitory od firmy Rittal nabízejí vynikající ochranu a atraktivní design.
Relativně vysoké náklady na pořízení průmyslových TFT monitorů znamenají, že nejsou vždy první volbou řešením na rozhraní člověk-stroj. Proto u strojů výrobci často volí dostupné komerční TFT monitory. Nicméně musí být zajištěn hladký a bezchybný provoz, proto se stolní TFT monitory, které jsou určené pro použití v kanceláři, musí instalovat do zvláště robustního pouzdra, v tomto případě ovládací skříňky. Tato nejnovější ovládací skříňka má stupeň krytí IP55 a účinně chrání zařízení před působením prachu a tryskající vodě. Design skříně je navržen pro standardní TFT monitory s úhlopříčkou až 24´´ v populárních širokoúhlých formátech 16:9 a 16:10. Čelní prosklená plocha s jednovrstvým bezpečnostním sklem maximalizuje viditelnou plochu monitoru. Kombinace zaoblených hran a rukojeti z hliníku zabraňuje zranění na straně operátora a dodává monitoru atraktivní vzhled.
Do ovládací skříňky pro stolní TFT monitory lze monitor namontovat rychle a efektivně díky držáku s montážními otvory se standardem VESA 75/100. Dveře v zadní části skříňky umožňují snadný přístup k zadní části monitoru. Tato ovládací skříňka má vnější rozměry 650x450x155 mm a je vyrobena z ocelového plechu.

nosna ramena 3
Společnost Rittal přináší svým zákazníkům stále něco nového. Promyšlený koncept „Rittal – The System." poskytuje řešení v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a IT infrastruktury, včetně softwaru a služeb, napříč všemi sektory průmyslu. Celosvětovou dostupnost nabízených produktů a řešení zajišťuje více jak 10.000 zaměstnanců, 11 výrobních závodů a 64 dceřiných společností.
Zajímá-li vás nabídka produktů a řešení společnosti Rittal a chcete-li být stále a včas informováni o všech novinkách, zaregistrujte se k odběru Rittal Info-newsletteru.

Objednejte si náš nový Katalog 2014/2015 s ucelenou systémovou nabídkou pro průmysl a IT. Objevte všechny dimenze Rittal – The System.

Více na www.rittal.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku