Svorky pro vnější vodiče rozváděčů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Výrobce rozváděče musí uvést, zda jsou svorky vhodné pro připojení měděných nebo hliníkových vodičů, nebo obou druhů vodičů. Svorky musí být takové, aby vnější vodiče mohly být připojeny prostředky (šrouby, konektory atd.), které zajišťují zachování potřebného styčného tlaku odpovídajícího jmenovitému proudu a zkratové odolnosti přístroje a obvodu.


Neexistuje-li zvláštní dohoda mezi výrobcem rozváděče a uživatelem, musí být svorky schopné upevnit měděné vodiče od nejmenšího do největšího průřezu odpovídajícího příslušnému jmenovitému proudu. Pokud mají být ukončeny hliníkové vodiče, musí typ, velikost a způsob ukončení vodičů odpovídat tomu, co bylo dohodnuto mezi výrobcem rozváděče a uživatelem. Prostor, který je k dispozici pro zapojení, musí umožňovat správné připojení vnějších vodičů uvedeného materiálu a v případě vícežilových kabelů rozložení žil.
Ve Spojených státech amerických (USA) a v Mexiku se pro určení požadavků na minimální prostor pro ohyb vodičů mají používat národní elektrotechnické předpisy. V USA platí NFPA 70, článek 312. V Mexiku platí NOM-OOI-SEDE. Kanadě je prostor pro vodiče a prostor pro ohyb vodičů specifikován v Kanadských elektrotechnických předpisech. Část 2 Norma C22.2 č. 0.12. Prostor pro vodiče a prostor pro ohyb vodičů v krytech pro zařízení dimenzovaná na 750 V nebo méně.
Vodiče nesmí být vystaveny namáháním, která by pravděpodobné snížila jejich obvyklou střední dobu užitečného života.

kabelove privody
Není-li mezi výrobcem rozváděče a uživatelem dohodnuto jinak, u trojfázových obvodů s nulovým vodičem musí svorky pro nulový vodič umožňovat připojení měděných vodičů s minimálním průřezem:

  • rovnou polovině průřezu fázového vodiče s minimem 16 mm2, jestliže velikost fázového vodiče přesahuje 16 mm2;
  • rovnou plnému průřezu fázového vodiče, jestliže velikost fázového vodiče je menší než 16 mm2 nebo rovná 16 mm2.

V případě jiných než měděných vodičů mají být výše uvedené průřezy nahrazeny průřezy s ekvivalentní vodivostí, což může vyžadovat větší svorky.
Pro některé aplikace, které vedou k vysokým hodnotám harmonických složek (např. harmonické 3. řádu), by mohly být požadovány větší průřezy nulového vodiče, protože tyto harmonické fáze se sčítají v nulovém vodiči a mají za následek vysoké proudové zatížení při vyšších kmitočtech. Toto vyžaduje zvláštní dohodu mezi výrobcem rozváděče a uživatelem.
Pokud jsou použity připojovací prostředky pro přívodní a výstupní nulové, ochranné a PEN vodiče, musí být umístěny v blízkosti přidružených svorek pro fázové vodiče.
Otvory v kabelových vývodkách, krycích panelech atd. musí být navrženy tak, aby při správném instalování kabelů bylo dosaženo stanovených ochranných opatření před dotykem a stupně ochrany. To znamená, že budou zvoleny prostředky vstupu vhodné pro aplikaci stanovenou výrobcem rozváděče.
Svorky pro vnější ochranné vodiče musí být označeny podle IEC 60445. Jako přiklad je možno uvést grafickou značku č. 5019 z normy IEC 60417. Tato značka není požadována tam, kde má být vnější ochranný vodič připojen k vnitřnímu ochrannému vodiči, který je jasně identifikován barvami zelenou a žlutou. Svorky pro vnější ochranné vodiče (PE, PEN) a kovové opláštění spojovacích kabelů (ocelová elektroinstalační trubka, olověný plášť atd.) musí být, kde je to požadováno, holé, a není-li stanoveno jinak, musí být vhodné pro připojení měděných vodičů. Samostatná svorka přiměřené velikosti musí být použita pro výstupní ochranný vodič (ochranné vodiče) každého obvodu.
Není-li mezi výrobcem rozváděče a uživatelem dohodnuto jinak, svorky pro ochranné vodiče musí umožňovat připojení měděných vodičů o průřezu závislém na průřezu odpovídajících fázových vodičů.
V případě skříní a vodičů z hliníku nebo slitin hliníku je nutné vzít v úvahu zejména nebezpečí elektrolytické koroze. Spojovací prostředky pro zajištění spojitosti vodivých části s vnějšími ochrannými vodiči nesmí mít žádnou jinou funkci.
Mohou být nutná zvláštní opatření u kovových částí rozváděče, zejména destiček ucpávky, kde jsou použity povrchové úpravy odolné proti otěru, například práškové povlaky.
Není-li stanoveno jinak, musí identifikace svorek odpovídat IEC 60455.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku