Spínání osvětlení úsporně a bez brumu

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ABB nabízí dvě řady stykačů, které lze použít za účelem spínání osvětlení: průmyslové stykače AF a instalační stykače ESB..N/EN..N. Srovnání vybraných parametrů stykačů přináší tabulka 1.


Přestože jde konstrukčně o dvě zcela odlišné skupiny stykačů, oba druhy sdílejí některé vlastnosti, které jsou pro ovládání osvětlení důležité. První z nich se týká provedení cívky, která je v obou případech univerzální a umožňuje použití AC i DC ovládacího napětí u téhož stykače. Stykače AF k tomu navíc nabízejí podstatně širší meze ovládacího napětí sahající u cívky ovládané standardním síťovým napětím od 100 po 250 V. Pokud třeba pracujete na projektech osvětlení obchodních center fungujících na více kontinentech, nemusíte díky této vlastnosti měnit typy použitých stykačů, protože tato cívka pro 100–250 V pokrývá síťová napětí používaná po celém světě. Zůstaneme-li jen v České republice, můžete výhody širokého rozsahu ovládacího napětí využít například ve výrobních halách, kdy při sepnutí těžkých technologií může krátkodobě dojít k poklesu napětí v síti a potenciálně tedy i ke krátkodobému výpadku ovládacího napětí pro cívky stykačů. Široké rozsahy cívek stykačů AF pomohou důsledky poklesů síťového napětí eliminovat.

stykace bez brumu 2021 2
Univerzálnost cívky s sebou ale nese i další aspekt, který je důležitý zejména při použití stykačů v rezidenčních aplikacích. Cívky stykačů AF a ESB..N/EN..N jsou totiž postaveny na DC technologii při použití usměrňovače, který případné AC ovládací napětí převede na DC. Stejnosměrná cívka má totiž tu výhodu, že v době, kdy je sepnutá, nevydává žádný hluk. Neruší tak obyvatele bytu/domu soustavným brumem charakteristickým pro střídavé cívky.
Další důležitou vlastností je velikost spotřeby cívky v sepnutém stavu. Z uvedené tabulky je vidět, že cívky obou typů stykačů dosahují velmi nízkých hodnot spotřeby energie, což v důsledku pomáhá snižovat spotřebu elektrické energie celé instalace. Na to navazují také tepelné ztráty vzniklé v přístroji, které opět ovlivňují energetickou náročnost stykače v sepnutém stavu, a mají dopad i na návrh celého rozvaděče. Méně vyzářeného tepla znamená možnost zmenšit rozvaděč nebo osadit rozvaděč více přístroji. Stykače AF na 25 A (AC-1) dosahují výkonové ztráty na pól jen 0,8 W, u stykače ESB..N/EN..N jsou to 2 W na pól. V návaznosti na to ještě zdůrazněme, že u instalačních stykačů pro 16, 20 a 100 A není nutné při teplotě okolního vzduchu do 55 °C vkládat mezi jednotlivé moduly distanční vložky kvůli chlazení, čímž se šetří až 15 % cenného instalačního prostoru v rozvodnicích, a tedy i náklady.

stykace bez brumu 2021 1
Na fotografiích instalačních stykačů v tabulce si můžete všimnout, že existuje verze těchto stykačů s přepínačem pro automatické a ruční ovládání. Jde o stykače EN..N od 20 do 40 A. Přepínač může být nastaven do jedné z těchto tří poloh:

  • OFF: Kontakty rozepnuty (bez možnosti elektrického ovládání) – hodí se pro servisní zásahy, protože máte jistotu, že například ze systému centrálního řízení nepřijde povel k sepnutí světel, když potřebujete, aby světla zůstala bez přívodu elektrické energie.
  • AUTO: Automatický režim (cívka je standardně elektronicky ovládána).
  • ON: Kontakty sepnuty (vhodné pro manuální vyzkoušení funkčnosti právě připojovaných svítidel s tím, že po přivedení napětí na cívku dojde k přepnutí do automatického režimu).

Díky přepínači jsou instalace osvětlení a následné servisní zásahy mnohem jednodušší a bezpečnější než při použití standardních stykačů bez přepínače.

stykace bez brumu 2021 3
Manuální přepínač není jediným faktorem, který vás při spínání osvětlení může přimět k použití instalačních stykačů namísto průmyslových stykačů AF. Důležitým aspektem je také typ spínaného svítidla. Výše uvedená tabulka ukazuje, že na rozdíl od stykačů AF umožňují instalační stykače ESB..N/EN..N spínat také LED svítidla. Ta jsou v posledních letech používána velmi často zejména díky nízké spotřebě energie. Pokud byste například chtěli spínat 85 mA LED svítidla, pomocí následující tabulky si můžete zvolit vhodný instalační stykač dle požadovaného počtu spínaných LED svítidel na jeden pól stykače.

stykace bez brumu 2021 4
Například čtyřpólový stykač ESB25..N (případně verze s přepínačem EN25..N) Vám umožní u LED svítidel spínat až 7 A na jednom pólu. Má-li jedno svítidlo jmenovitý proud 85 mA, pak jednoduchým dělením 7000/85 = 82,3 zjistíme, že na jeden pól tohoto stykače můžete připojit 82 LED svítidel tohoto typu. Čtyři póly stykače ESB25..N/EN25..N vám tedy umožní spínat současně až 328 LED svítidel s proudem 85 mA.
Obdobnou tabulku pro pomoc s výběrem vhodného stykače AF dle typu spínaného svítidla najdete na konci třetí kapitoly interaktivního katalogu stykačů AF.
Podrobnosti k instalačním stykačům, ESB..N/EN..N můžete najít v katalogu instalačních stykačů.
Více informací naleznete na abb.cz/nizke-napeti

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku