Rozváděče vysokého napětí využívané v transformátorových stanicích

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V oboru vysokonapěťových sítí je v současném rychle se měnícím světě vytvářen velký tlak na zlepšování určitých vlastností. Ať už je to vysoká spolehlivost dodávky elektrické energie nebo zachování bezporuchovosti celého distribučního systému po celou dobu životnosti.

Ke zlepšování těchto vlastností napomáhají automatizovaná řídicí a měřicí zařízení ve spojení s rozváděči vysokého napětí. Společnost Eaton pro aplikace transformátorových distribučních stanic nabízí rozváděče vysokého napětí Xiria s terminálem dálkového ovládání RTU, indikátorem napětí a směrovým indikátorem zkratové a zemní poruchy.

rozvadece vn 1

Rozváděč Xiria (obr. 1) je kompaktní, blokový, a tedy nemodulární, dodáván je se dvěma, třemi, čtyřmi nebo až s pěti poli. Tento rozváděč je vybaven odpínačovými nebo vypínačovými poli, a to v jakémkoliv uspořádání těchto polí. Pole s vakuovým odpínačem jsou využívána jako přívod nechráněných kabelových smyček. Naopak pole s vakuovým vypínačem se používají jako chráněné vývody na kabely nebo na transformátory. Rozváděč pro spínání využívá vakuová zhášedla, jejichž konstrukce, a tudíž i způsob zhášení elektrického oblouku ve vakuu, je pod patentovou ochranou společnosti Eaton. Díky dokonalé konstrukci a použitým materiálům je opotřebení zhášedel zanedbatelné, a jsou tak schopna zvládnout velký počet spínacích operací (až 30 000), a to bez jakékoliv údržby. Izolace je zajištěna kombinací vzduchu a pevných izolantů. V případě tohoto rozváděče se pevnými izolanty rozumí materiály na bázi epoxidových pryskyřic a termoplastové elastomery. Rozváděč tedy pro potřeby spínání a izolace nepoužívá plyn SF6. Ke zlepšení provozní bezpečnosti rozváděč využívá spínání ve dvou oddělených spínacích prvcích, tím prvním je hlavní spínací prvek (odpínač nebo vypínač), naopak druhým spínacím prvkem je vedlejší spínací prvek označován jako dvoupolohový přepínač, jenž slučuje funkci odpojovače a uzemňovače. Je tedy zřejmé, že mezi přípojnicemi a kabely jsou dvě potenciálové bariéry, tento systém spínání tedy zvyšuje bezpečnost zařízení. Rozváděč je také opatřen kontrolními okénky, která umožňují vizuálně určit polohu obou spínacích prvků, což také zvyšuje již tak vysokou úroveň provozní bezpečnosti. Co do rozměrů je rozváděč Xiria jedním z nejkompaktnějších rozváděčů, které jsou v současné době dostupné na trhu. Šířka jednoho pole je pouhých 350 mm, výška 1305 mm a hloubka 600 mm. Rozváděč Xiria je používán v sítích se jmenovitým napětím až do 25 kV. Je vhodný pro použití zejména v již zmíněných transformátorových stanicích, dále pak v aplikacích zelené energie a také v infrastruktuře. Vzhledem k vysokému počtu spínacích operací vakuových zhášedel a faktu, že rozváděč nevyužívá plyn SF6, je zřejmé, že rozváděč může být použit i v těch nejnáročnějších aplikacích. Jeho přípojnice jsou dimenzovány na jmenovitý proud 630 A. Rozváděč je odolný proti vnitřnímu oblouku podle IAC, konkrétně IAC AFL 20 kA - 1 s. Z hlediska třídy nepřerušenosti provozu a třídy přepážek je charakterizován jako rozváděč LSC2B-PM. Kompaktní rozváděč Xiria je vyvinut, zkonstruován a certifikován podle požadavků normy ČSN EN 62271-200.

rozvadece vn 2
Terminál dálkového ovládání RTU (obr. 2) byl vyvinut s maximálním ohledem na rozváděč Xiria. Jinými slovy, RTU byl vyvinut přímo na míru tomuto rozváděči. Terminál dálkového ovládání je zařízení určené k získávání, zpracovávání, ukládání a přenosu informací o vysokonapěťové síti. RTU umožňuje uživatelům zkrátit dobu výpadku sítě, která je napájena prostřednictvím rozváděče vysokého napětí. Zkrácení doby výpadku je umožněno díky třem přednostem. První předností RTU je, že uživatel již nemusí hlásit výpadek, RTU detekuje poruchu a stav je okamžitě nahlášen na dispečink. Druhou předností je, že servisní technik nemusí jezdit na místo instalace kvůli odhalení příčiny poruchy. RTU díky použité logice zařízení vyhodnotí příčinu poruchy a rovněž ji zasílá na dispečink. Třetí výhodou používání RTU je, že diagnostika je vykonávána velmi efektivně a ve velmi krátkém čase. Měření a ovládání na straně přívodu i vývodu rozváděče vysokého napětí napomáhají zkracovat dobu výpadku a omezit samotnou možnost vzniku výpadku v síti VN. V technicky pokročilejších systémech s použitím zařízení, jako jsou např. indikátory zkratové a zemní poruchy, může být příčina výpadku zjištěna během několika málo sekund poté, co porucha v síti nastala. Potřebné informace jsou vzápětí zaslány na dispečink, kde mohou být podniknuty kroky k vyřešení výpadku v síti a k jejímu opětovnému zprovoznění. V současnosti jsou tato zařízení využívána pro možnost získat přehled o síti (zejména měření a informování o hodnotách napětí, proudu, směru toku výkonu atd.), ale také z důvodu zaměření na stále více využívané spolehlivostní ukazatele SAIFI a SAIDI. Spolehlivostní ukazatel SAIFI definuje průměrnou systémovou intenzitu poruch, naopak SAIDI definuje průměrnou systémovou dobu trvání výpadku. Komunikace může být bezdrátová nebo např. s použitím ethernetového rozhraní. Použití rozváděče Xiria a terminálu dálkového ovládání RTU umožňuje chránit zařízení, která jsou k rozváděči připojena, dálkově ovládat rozváděč a měřit a zpracovávat elektrické veličiny. Díky tomu je tato kombinace zařízení vhodná k uspokojení i těch nejnáročnějších požadavků.

Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Tel.: +420 267 990 411
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.eaton.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku