RELPOL – vysoce kvalitní relé polské výroby

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Firma Relpol je polský výrobce vysoce kvalitních relé známý v Evropě, působící v oboru od roku 1958.

Nabídka firmy zahrnuje mj. miniaturní, průmyslová, interfejsní, instalační, časová, hlídací a programovatelná relé a komponenty průmyslové automatizace, mj. instalační stykače, omezovače přepětí či spínané napájecí zdroje. Výrobky Relpol se používají v oblastech průmyslové a energetické automatizace, energoelektroniky, průmyslové a spotřební elektroniky, telekomunikací, domácích spotřebičů a mnoha jiných.

Subminiaturní relé

Relpol má ve své nabídce subminiaturní relé. Do této skupiny výrobků se řadí série RSM850, RSM822, RSM822N, RSM954, RSM954N, RSM957 a RSM957N. Jsou to signálová relé nevelkých rozměrů pro použití mj. v telekomunikacích, kancelářských zařízení a strojích, měřicích přístrojích, lékařské technice a technice audio-video.
RSM850 jsou nejmenší relé v této rodině výrobků (14,1 x 10,1 x 5 mm). Jsou dostupná jak v provedení pro povrchovou montáž, tak i vývodovou. Mají 2pólové kontakty, jejichž zatížitelnost je 0,5A/125VAC a 2A/30VDC. Cívky těchto relé jsou dostupné na napětí od 3 do 24 V. Existuje také bistabilní provedení s označením RSM850B, rovněž vybavené jednou cívkou. U tohoto typu relé dochází k přepnutí kontaktů přivedením impulsu příslušné polarity na cívku. Toto řešení je energeticky úsporné a hodí se do zařízení napájených z baterií.
Další relé v této skupině jsou RSM954 s rozměry 15,4 x 10,4 x 11,4 mm, RSM954N s rozměry 15,5 x 11 x 11,5 mm a RSM957, RSM957N - 12,6 x 7,8 x 10 mm. Obě relé jsou jednopólová a vyznačují se dobrým poměrem rozměru ke spínací schopnosti (RSM954 – 3A, RSM957 – 2A, RSM957N – 1A). Umožňuje to použít je v miniaturních elektronických obvodech jako výstupní obvody, kde je požadováno optimální využití spínací schopnosti.
V nabídce subminiaturních relé můžeme najít také RSM822 a novou řadu RSM822N. Jsou to dvoupólová relé s rozměry 20,5 x 10,2 x 12,5 mm. Proudová zatížitelnost kontaktů pro odporovou zátěž je 1A/120VAC a 2A/24VDC. Cívky se dělí na dva druhy: citlivé na napětí od 3 do 24V, mající příkon 200 mW a standardní na napětí 48 V, spotřebovávající 360 mW. Další výhodou tohoto relé v provedení RSM822N je jeho rychlost vybavení, doba sepnutí je 4,5 ms / doba vypnutí 1,5 ms a odolnost vůči vibracím.
Všechna popsaná relé mají utěsněná pouzdra, což umožňuje pájet je na vlně a umývat.

repol 4

Miniaturní relé

Další podskupinou relé v portfoliu firmy Relpol jsou univerzální miniaturní relé. Mohou se s úspěchem používat v alarmových systémech, zařízeních průmyslové automatizace (např. jako zprostředkující obvody v energoelektronických zapojeních), obvodech ovládajících osvětlení atd. Tato relé můžete také potkat v soumrakových spínačích, ovládání osvětlení schodišť, ovládání evakuačního a nouzového osvětlení. Často se také objevují v průmyslových programovatelných automatech jako reléové výstupy, v časových relé jako jejich kontaktní výstupy, v řídicích jednotkách zařízení gastronomie a domácích spotřebičích a mnoha jiných elektrických obvodech. Četnost aplikací vychází z jejich vysoké kvality a spolehlivosti funkce. Do této skupiny patří relé RM50, RM50N, RM51, RM84, RM85, RM87,RM96 a také nové relé RM12. Výrobce, podobně jak v případě subminiaturních relé, deklaruje, že použité materiály umožňují využívat relé při vysoké teplotě a v chemickém prostředí.
Jedněmi z menších zařízení v této rodině (19 x 15,4 x 15,5 mm) jsou relé RM50. Vyznačují se vysokou schopností spínání, tj. 10 A/240 VAC a 15 A/24 VDC. Mají jeden přepínací nebo spínací kontakt. Používají se mj. do domácích zařízení, kancelářských strojů, zařízení audio, automatů na kávu, řídicích jednotek.
Trochu většími relé v tomto segmentu výrobků jsou relé RM84, RM85 a RM87. Lze je osadit jak do plošných spojů, tak i do patic na lištu DIN nebo na nosnou desku. Relé se vyrábějí ve standardních bílých pouzdrech, ale existuje možnost objednat průhlednou verzi. Rozměry standardních relé jsou 29 x 12,7 x 15,7 mm. Proudová zatížitelnost kontaktů je 8 A/250 VAC/24 VDC (RM84), 16 A/250 VAC/24 VDC (RM85) a 12 A/250 VAC/24 VDC (RM87). Relé RM84 mají dva kontakty, zatímco RM85 a RM87 jeden. Ve všech případech máme možnost volby jeho druhu – přepínací nebo spínací a pro RM87 také rozpínací. Všechny 3 typy relé existují jak ve verzi pro vývodovou montáž, tak i pro povrchovou. Kromě standardního provedení mají relé RM85 i RM87 rovněž několik dalších variant. Jedna z verzí RM85 na zvýšené napětí má jeden spínací kontakt a jeho spínací schopnost je 5 A/480 VAC. Další verze tohoto relé s označením „Inrush” je odolná vůči nárazovému proudu až 80 A/20ms (firma má rovněž relé RM83 inrush, které vydrží nárazový proud 120 A/20 ms). Navíc, stejně jak v případě RM85, tak i RM87 existuje v také v podtypu sensitive, jehož cívka je citlivější a má příkon 250 mW. RM85 v provedení typu faston, kromě vývodů pro vývodovou montáž, má rovněž vývody pro násuvné konektory standardu faston 250 (6,3 x 0,8 mm). Relé RM84 a RM85 tvoří také základ pro interfejsní relé PI84 a PI85.
Dalším v rodině je relé RM96 se spínací schopností na úrovni 8 A/250 VAC/24V DC. Má jeden pól a tři druhy kontaktů: přepínací, spínací nebo rozpínací. Rozměry u relé s přepínacím kontaktem jsou 30 x 10 x 16,2 mm. Ostatní dva se liší pouze délkou a ta je 28 mm. Toto relé se vyrábí výlučně v provedení pro vývodovou montáž, lze je rovněž použít do patice. Standardní pouzdro má bílou barvu, ale dá se koupit i průhledné provedení.
Novým relé v nabídce firmy Relpol je RM12 se spínací schopností 8 A/250 VAC/24 VDC. Toto relé se vyznačuje nízkou výškou 12,5mm. Má jeden pól a tři druhy kontaktů: přepínací, spínací nebo rozpínací. Rozměry tohoto relé jsou 28,5 x 10,1 x 12,5mm. Toto relé vzniklo se záměrem použití na trhu domácích spotřebičů.
V závislosti na provedení mají uvedená relé stupeň krytí IP40 nebo IP67.

repol 2

Průmyslová relé

Průmyslová relé se používají hlavně v obvodech průmyslové a energetické automatizace. Plní signalizační a zabezpečovací funkce. Můžeme se s nimi setkat ve všelikých řídicích obvodech a elektrických pohonech. Jsou to vlajkové výrobky Relpol. Po mnoho let se velkým úspěchem používají právě v aplikacích průmyslové automatizace. Jsou spolehlivá a jejich kvalita byla potvrzena mnoha oceněními a vyznamenáními.
Parametry, kterými se vyznačují, jsou počet kontaktů (1 až 4) a jmenovité spínací proudy dosahující až 48 A (v závislosti na typu relé). Dostupná jsou také provedení s prvky tlumícími přepětí na cívkách a také s ukazateli vybavení a tlačítky ručního testu. To dává možnost trvalého zablokování kontaktů v poloze sepnutí spínacích kontaktů. Jsou přizpůsobená montáži do plošných spojů, do patic, na lišty DIN 35 mm, připojování pomocí šroubových a pružinových svorek patic a pomocí plochých násuvných spojení.
Relé R2N, R3N, R4N jsou umístěná do průhledných pouzder. Mají 2, 3 nebo 4 přepínací kontakty. Spínací schopnost relé R2N je 12 A/250 VAC/24 VDC. U R3N je 10 A/250 VDC a u R4N 7 A/230 VAC (VDE) 6 A/250 VAC/24 VDC. Rozměry každého z nich jsou stejné a rovné 27,4 x 21 x 35,5 mm. Příkon cívky relé je asi 900 mW pro napětí DC a asi 1,6 VA pro napětí AC. Napájecí napětí cívek je v rozmezí od 5 do 230 V. Tato relé se vyznačují dlouhou životností a širokou nabídkou doplňkového příslušenství, jako šroubových a bezšroubových patic, signalizačních modulů či také ochrany proti přepětí.
Kromě uvedených standardních průmyslových relé se v nabídce Relpol nacházejí rovněž další typy v mnoha různých provedeních. Jsou to relé R15, R20, R30 a další. Mají větší spínací schopnosti a slouží pro těžší aplikace, jako je RUC, které má spínací schopnost 16 A/250 VAC/24 VDC nebo 10 A/400 VAC a jeho maximální spínaný proud je až 40 A. Těmito relé lze snadným způsobem nahrazovat klasické stykače a ušetřit čas během montáže a servisu a také peníze. V této skupině relé je dostupné RUC-M, které má vestavěný permanentní magnet, sloužící k podpoře procesu magnetického vyfukování oblouku stejnosměrného proudu. Díky tomu může toto relé spínat až 12 A/220 VDC.
Velmi zajímavá relé v nabídce firmy Relpol jsou relé RS35 a RS50. Jsou to relé se spínací schopností příslušně 35 A/250 VAC/24 VDC a 48 A/250 VAC/24 VDC. Tyto výrobky jsou určeny k ovládání výkonu ve fotovoltaických systémech, které vyrábějí elektrickou energii.

repol 3

Interfejsní relé

Interfejsní relé pracují jako oddělovače vstupů/výstupů v obvodech s automaty PLC. Používají se také v mnoha jiných elektrických aplikacích, jako mezičleny, akční a signalizační prvky. Vyznačují se rychlou montáží, oddělením ovládacích obvodů od obvodů akčních, vybavením prvky tlumícími přepětí na cívkách a světelnými indikátory funkce. Rozmezí dostupných kontaktů je 1 až 4. V nabídce Relpol najdeme interfejsní relé PIR6W, PI6, PI84, PI85, PIR2, PIR3 a PIR4. Jejich vysoká kvalita a spolehlivost se potvrdila mnohým použitím v náročných aplikacích. Základ těchto relé tvoří miniaturní relé (RM699BV, RM84, RM85, R2N, R3N a R4N).
PI6 jsou relé pro montáž na lištu DIN, která se vyznačují nevelkou šířkou 6,2 mm. PI6-1P jsou standardní relé s akčním prvkem v podobě přepínacího kontaktu, PI6-1T pak má místo kontaktu polovodičový prvek v podobě triaku. Spínací schopnost PI6-1P je 6 A/250 VAC/24 VDC a u PI6-1T je 1,2 A/400 VAC.
PIR6W-1P je interfejsní relé s výměnným akčním prvkem v podobě RM699BV. Jeho rozměry a spínací schopnost jsou stejné, jak v případě PI6-1P. Popisovaná relé mají vestavěný indikátor LED, signalizující přivedení napětí na cívku. Toto relé lze zakoupit jak s možností montáže šroubové patice jak i bezšroubové.
PI84, PI85, PIR2, PIR3, PIR4 jsou interfejsní relé, jejichž základ tvoří výše popisovaná relé RM84, RM85, R2N, R3N a R4N. Součástkou, do které se relé upevňují, jsou patice, které lze montovat na lištu DIN (podle PN-EN 60715) nebo na desku s použitím jednoho šroubu M3. Označení patic se šroubovými svorkami je GZM80 a GZT80. Patice s pružinovými svorkami mají označení GZMB80. Jejich jednotlivé rozměry závisejí na typu, přičemž šířka je u každého typu podobná a je rozmezí od 15,5 do 16 mm. K popisovaným paticím je dostupná řada příslušenství, mj. indikátory LED přítomnosti napětí na cívce, držáky a páčky napomáhající výměně akčního prvku.

repol 1

Časová relé

V katalogu firmy Relpol můžeme najít mnoho různých časových relé v krytu instalačního modulu (MT-W...M s displejem LED, řada MT, řada TR) v průmyslových krytech (řada TR4N,T-R4, PIR15...T, V2ZA10, řada G2Z, řada PIR6WT-1Z). Tato relé mají konstrukční vlastnosti (závislé na typu relé), jako jednu nebo více funkcí, možnost nastavení jedním časem T a také nezávislým nastavením T1 a T2, resp. T1, T2 a T3 (MT-W...M). Jejich přizpůsobení požadavkům zákazníka je možné díky širokému výběru druhu a počtu výstupů (1P, 1Z, 2P, 3P, 4P, triak, tranzistor). Napájená mohou být univerzálně (AC/DC) nebo stanoveným napětím. Jejich hlavní použití jsou instalace nízkého napětí, automatizace průmyslu a budov, systémy klimatizace, ventilace, vytápění, zabezpečení, signalizace a alarmů.

Shrnutí

Firma Relpol nabízí širokou škálu vysoce kvalitních relé, mj. subminiaturní, miniaturní, průmyslová, interfejsní a časová. Všechna relé mají příslušné certifikáty jakosti. Více informací na téma popsaných produktů můžete také najít na internetových stránkách firmy Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu) – autorizovaného distributora firmy Relpol.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku