Proč studovat problematiku KNX instalací

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hned v úvodu je vhodné sdělit, že montáž, projektování i programování KNX instalací pro ty, kteří pochopili rozdíly mezi systémy s centrálními řídicími jednotkami a systémy decentralizovanými, je skutečně snadným úkolem.

Avšak relativně často se stává, že pro systémovou KNX instalaci nebyl vypracován řádný projekt – v nejlepším případě se vychází ze značně zjednodušených projektů pro stavební povolení. A tyto projekty jsou mnohdy zpracovány projektanty s nedostatečnými znalostmi. Oni prostě vychází z dosud tradičního pojetí projektování. Proto navrhnou KNX systémovou instalaci jen pro řízení osvětlení, případně i pro ovládání stínicích prostředků (a to vše ještě s mnohými projekčními chybami). Ovšem řízení vnitřního klimatu a veškeré další funkce, jimiž je objekt vybaven, považují za zcela samostatné, nezávislé dílčí systémy, které navíc vůbec nejsou schopny komunikovat vzájemně mezi sebou, ani s KNX částmi instalace.
A nakonec hrdě prohlásí, že tento hrubě nedostačující projekt zabezpečí dokonalou energetickou hospodárnost a navrhnou stavbu pro zařazení do energetické třídy A – což ovšem obvykle již nikdo nekontroluje. Navíc, když na výstavbu objektu byly získány dotace z různých fondů. Takže objekt ve skutečnosti odpovídající nejvýše energetické třídě C, nese označení třídy A.
Avšak pro správné, poctivě řešené a realizované projekty, skutečně odpovídající energetické třídě A, je nutné, aby řízení všech funkcí, všech dílčích systémů bylo vzájemně provázáno, aby se mohly vzájemně doplňovat a zajistit opravdovou plnou energetickou efektivitu. To znamená, aby energie byla za všech okolností hospodárně využívána vždy tam, tehdy a v takovém množství, kdy, kde a kolik je zapotřebí. Jinak řečeno, musí být zabráněno zbytečné spotřebě energie, což je prvořadým úkolem v objektech třídy A.
Z výše uvedených praktických poznatků tedy vyplývá, že řada projektantů má jen chabé povědomí o systému, který se celosvětově používá již více než 25 let.
A ani neprojevují výrazný zájem o seznámení se se základními, skutečně jednoduchými pravidly pro využívání stavebnicového, decentralizovaného systému KNX – jediného celosvětově normalizovaného instalačního systému určeného pro řízení všech funkcí v objektech všech velikostí.
Z nedostatečně připravených projektů vyplývají další problémy, které opět vznikají v souvislosti s nedokonalou znalostí systému pracovníky montážních firem. Jelikož není připravena řádná dokumentace, v níž ani nejsou uvedeny správné typy sběrnicových kabelů a způsoby jejich kladení, partner KNX, který na závěr přijde naprogramovat a oživit instalaci, zjistí použití nesprávných sběrnicových kabelů, navíc i nesprávně uložených. Pracovníci montážní firmy navíc prohlásí, že oni přece vždy a všude používají tento typ sdělovacích kabelů, tedy např. kabely SYKFY, tak co se mu na tom nelíbí. A navíc, oni přece vždy používají nějaké systémy s centrálními řídicími jednotkami, a proto je jedině možné plýtvání těmito kabely tak, že např. ke čtyřem vedle sebe uloženým tlačítkovým ovladačům vedou paralelně čtyři kabely, namísto jediného společného.

studovat knx 2019 1
Ale co má nyní dělat partner KNX? Nejvhodnějším a také jedině správným postupem by bylo odmítnutí vykonání této práce do té doby, než budou správným způsobem použity přípustné typy sběrnicových kabelů, tedy YCYM 2 x 2 x 0,8, JYSTY 2 x 2 x 0,8 apod. Protože kdyby totiž naprogramoval a oživil instalaci vybavenou nesprávnými typy sběrnicových kabelů, tato instalace by již vůbec neodpovídala jednomu ze základních požadavků – nejednalo by se o soustavu bezpečného malého napětí SELV. Kromě toho by byla závažně narušena bezpečnost komunikace a výrazně snížena odolnost vůči přepěťovým pulsům zapříčiněných atmosférickými výboji nebo zkraty v silových částech instalace. A navíc by byla silně ohrožena vlastní komunikace mezi jednotlivými prvky v celé KNX instalaci. To tedy znamená, že v takovémto případě by partner KNX musel odmítnout poskytnutí jakékoli záruky za správnou funkci této instalace.

studovat knx 2019 2

Hlavní zásady pro kvalitní montáž KNX systémové instalace

Používat výhradně doporučované, výše zmíněné typy kabelů, které mají sloužit jako sběrnice v dané instalaci. Klást je tak, aby vedly vždy nejkratší cestou od jednoho KNX přístroje ke druhému. To znamená, že jednotlivé přístroje (účastníci na sběrnici US) mohou být zapojovány v lineárním uspořádání podle obr. 1 nebo v hvězdicovém uspořádání podle obr. 2 anebo ve stromovém zapojení podle obr. 3. Pro dodržení požadavků na co nejkratší připojování účastníků ke sběrnici to znamená, že v praxi se obvykle jedná o kombinaci všech těchto způsobů připojení ke sběrnici, jak je naznačeno na obr. 4. Je také důležité, nevytvořit na sběrnici jakoukoli uzavřenou smyčku – v takovémto případě by vznikaly komunikační problémy, případně by ani nebylo možné naprogramovat některé z přístrojů.

studovat knx 2019 3
Pro maximální ochranu před účinky přepětí vznikajících především jako následek atmosférických výbojů je potřebné omezit vytváření tzv. smyček, tedy ploch zaujímajících prostor vymezený různými vedeními či jinými vodivými částmi. Čím je větší plocha smyčky, tím vyšší špičky přepětí se zde naindukují při blízkém atmosférickém výboji.
A proto je důležité, pokud možno, klást v těsných soubězích silová vedení a sběrnicové kabely. Již při projektování je nutné věnovat velkou pozornost této problematice. Na obr. 5 je naznačena smyčka tvořená silovým vedením a vedením sběrnice s připojením ke KNX přístrojům. Zmenšení plochy smyčky je naznačeno na obr. 6.
Další zásadou je optimální ochrana před účinky přepětí využitím všech stupňů svodičů přepětí. Protože to je cesta k maximální spolehlivosti a dlouhé životnosti systémové instalace KNX. Samozřejmostí musí být i profesionálně odvedená práce.

studovat knx 2019 4

Jak zabránit nedostatkům a prohřeškům v projektech i při montáži?

Zbavit se ostychu a přiznat, že něco nevím, zeptat se někoho, kdo zná odpovědi. Nejlepší cestou by bylo absolvovat základní kurs KNX, v němž jsou účastníci seznámeni se správným vytvářením projektů a správnými způsoby montáže zabezpečujícími skutečně vysokou spolehlivost a životnost těchto systémových instalací. Z praxe je známo, že dobře zhotovené nejstarší KNX instalace jsou v prakticky bezporuchovém provozu již více než 25 let. Navíc rozšiřováním starších KNX instalací o nové funkce nevzniká žádný problém použitím novějších přístrojů, a to i když jsou dodávané jinými výrobci. Protože ve společné KNX instalaci mohou vedle sebe pracovat a vzájemně komunikovat programovatelné přístroje různých výrobců – a těch je nyní více než 400.
Kvalitní informace jsou ve své podstatě drahé, ale přesto mnoho z nich lze získat bezplatně. Je totiž zájmem spolku KNX národní skupina České republiky, aby systém KNX byl využíván všude tam, kde přináší úspory energie, kde je požadován vysoký komfort při ovládání a provozu instalace i s automatizací činnosti mnoha funkcí a také s možností bezpečných vzdálených přístupů. Na stránkách www.knxcz.cz jsou i v češtině různé studijní materiály určené ke stažení a dovolující individuální studium celé problematiky KNX systémových instalací.
Kromě toho je možné obrátit se na členy spolku. Každý ze členů spolku ochotně odpoví na dotazy související s KNX.
KNX národní skupina ČR také organizuje školení pro skupiny zájemců. Přitom obsah školení je vždy přizpůsoben požadavkům a potřebám těchto osob.

studovat knx 2019 5

studovat knx 2019 6

Základní kurzy KNX

Na stránkách www.knxcz.cz je rovněž přehled existujících certifikovaných školicích center v ČR. Každé z nich na svých webových stránkách uvádí termíny jimi pořádaných školení, na které je možné se přihlásit. Avšak nepostačující je přihlášení pouze v tomto školicím centru, navíc je potřebné se registrovat i na stránkách www.knx.org/MyKNX. Protože konání online závěrečných teoretických testů je provázáno právě zde.
Je samozřejmé, že výuka ve školicích centrech probíhá v češtině, stejně tak jsou v českém jazyce i otázky v testech.
Před účastí na základním kursu KNX je vhodné prostudovat studijní materiály umístěné na webových stránkách spolku KNX národní skupina ČR a také absolvovat přípravný bezplatný online kurs eCampus (je i v češtině), k němuž je volný přístup prostřednictvím osobního účtu na MyKNX.
V letošním roce mezinárodní asociace KNX přistoupila ke zvýšení podpory těchto školení a nejúspěšnějším účastníkům jednotlivých kursů umožňuje získat bezplatnou plnou verzi softwaru ETS.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
AC Servokontroléry & Motory Snadné. Účiné. Časově úsporné. Unitronics nabízí novou řadu AC Servo kontrolérů a motorů pro řešení řízení pohybu. Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.