Principy a typy časových relé

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Časové relé je známé již od roku 1968 díky své spolehlivé konstrukci, která zajišťuje dlouhou životnost při nízkých nákladech na údržbu. Díky efektivnímu principu fungování dávají časová relé možnost volby mezi funkcemi a rozsahy časového zpoždění.

A to tak, abyste si zajistili, že dostanete ideální časové relé, které bude vyhovovat vašim potřebám.

Časové relé je typ elektromechanického ovládacího relé se zabudovaným časovým zpožděním. Jeho účelem je ovládat událost na základě času. Časové relé zpožďuje pohyb kotvy při zapnutí cívky, vypnutí cívky nebo při obou těchto stavech. Je určeno k aktivaci nebo deaktivaci stroje, obvodu nebo systému.
Níže přinášíme přehled základních typů časových relé a jaká jsou specifika jejich činnosti a použití.

Princip fungování časovače

Elektronická zařízení jsou zastoupena konstrukční rozmanitostí, proto je třeba uvažovat o principu časovače s přihlédnutím ke každé konstrukční variantě zvlášť.
Z hlediska prováděných úkonů se v praxi používají elektromagnetické, pneumatické, elektronické konstrukce a hodinová zařízení.

casova rele 2021 1

Elektromagnetická časová relé

Přístroje, které podporují elektromagnetický princip činnosti, jsou zpravidla určeny pro práci výhradně v obvodech napájených stejnosměrným proudem.
Rozsah doby odezvy je obvykle 0,07 - 0,11 s pro zapnutí a 0,5 - 1,4 s. pro vypnutí. Konstrukce těchto časovačů obsahuje dvě pracovní vinutí, z nichž jedno je zkratovaná smyčka v podobě měděného kroužku.
Při průchodu elektrického proudu hlavním vinutím je zaznamenán nárůst magnetického toku. Tento proud tvoří zkratový proud, díky němuž je omezen růst magnetického toku hlavního vinutí.
V důsledku toho se vytvoří dočasná charakteristika pohybu kotvy aktuátoru nebo, jinými slovy, vznikne časové zpoždění pro zapnutí.
Pokud je přívod proudu do obvodu hlavního vinutí v důsledku indukčního efektu přerušen, magnetické pole zkratovaného vinutí zůstává po určitou dobu aktivní. V souladu s tím se během této doby relé nevypne.

casova rele 2021 2

Pneumatická časová relé

Konstrukce založené na pneumatických systémech jsou druhem exkluzivního zařízení. Tato zařízení jsou vybavena speciální zpomalovací mechanikou - pneumatickým tlumicím mechanismem.
Dobu expozice pneumatických relé můžete upravit zmenšením nebo zvětšením otvoru trubice, kterou je přiváděn vzduch. Pro tyto účely jsou konstrukce pneumatických relé vybaveny seřizovacím šroubem.
Rozsah nastavení časového zpoždění pneumatických relé je v průměru 1-60 s. Existují však případy, které tento rozsah téměř zdvojnásobují. Je pravda, že v praxi byly zaznamenány malé chyby (asi 10 %), pokud jde o přesnost provozu podle stanovených hodnot.

Hodinové časovače

V elektrotechnice se hojně používají tzv. hodinové časovače. Tento typ zařízení se často používá v konstrukcích jističů určených k jištění obvodů s napětím 500 - 10 000 V. Rozsah expozice je 0,1 - 20 sekund.
Princip činnosti je založen na práci pružiny nabíjené mechanickým pohonem (kotvou) elektromagnetu. Skupiny kontaktů se spínají podle skutečnosti uplynulého času, jehož hodnota byla předem nastavena na stupnici přístroje.
Rychlost mechanismu zařízení je přímo závislá na proudu tekoucím ve vinutí elektromagnetu. Tento faktor umožňuje nastavit zařízení tak, aby plnilo ochranné funkce. Zvláštnost takové ochrany se projevuje úplnou nezávislostí na vlivu okolní teploty.

casova rele 2021 3

Elektronická časová relé

V posledních několika letech téměř všude, kde lze použít časová relé, nahradily elektronické verze zastaralé elektromechanické modely. Tento typ zařízení má řadu výhod:

  • malé rozměry pouzdra;
  • vysoká přesnost provozu;
  • pohodlný mechanismus nastavení;
  • vizuální zobrazení informací.

Elektronické verze pracují zpravidla na bázi digitálních čítačů impulsů. Mnoho moderních přístrojů je postaveno na vysoce výkonných mikroprocesorech. Digitální relé jsou obvykle určena pro spínání nízkoinduktivních nebo neinduktivních zátěží.
Pro konfiguraci digitálního časového relé stačí nastavit potřebné časové parametry pomocí funkčních tlačítek umístěných přímo na čelním panelu časového relé.
Nastavení je obvykle k dispozici v širokém časovém rozsahu; zahrnuje nejen sekundy, minuty, hodiny, ale také dny v týdnu. K dispozici jsou navíc i multifunkční časová relé, kde lze nastavit i požadovanou finkci.
Elektronický časovač s funkcí automatického zapínání a vypínání lze úspěšně použít v řídicích systémech pro různé typy zařízení. Takzvané "spínací hodiny" zajišťuje spínací funkce podle nastaveného časového úseku v rámci týdenního cyklu. Taková zařízení se používají v systémech "inteligentní dům".
Díky tomuto zařízení existují například možnosti:

  • spínat osvětlovací systémy v daném čase;
  • spustit nebo zastavit technologické zařízení;
  • aktivovat/deaktivovat bezpečnostní systémy.

Zařízení má malé rozměry, několik funkčních tlačítek. Pomocí systémové klávesnice jej může uživatel snadno konfigurovat (programovat).

casova rele 2021 4

Nastavení časových relé

Průmyslové automatizační systémy i různé moduly pro domácnost jsou často vybaveny elektromechanickými zařízeními, jejichž konstrukce zahrnuje nastavení pomocí potenciometrů.
Na čelním panelu takových zařízení je potenciometrická tyč (nebo několik tyčí) určená k otáčení čepelí šroubováku. Na obvodu tyče (tyčí) je vyznačena stupnice instalačních hodnot.
Drážka na tyči pod čepelí je jakýmsi ukazatelem, který při otáčení mění svou polohu. Nastavením tohoto ukazatele proti určitým hodnotám vyznačené stupnice se nastaví požadovaný parametr.
Přístroje tohoto typu se hojně používají v řídicích schématech pro ventilační systémy, topné moduly, zařízení umělého osvětlení.

Zapojení časového relé v řídicím obvodu

Přístroj musí být zapojen s ohledem na soulad místa instalace s podmínkami uvedenými v technickém listu přístroje. Instalace zpravidla zahrnuje svislou instalaci do rozváděče na DIN lištu.
Teplotní limity místnosti, kde se předpokládá instalace a provoz časového relé, obvykle nepřekračují rozmezí -20 °C až + 50 °C.
Úroveň vlhkosti vzduchu v instalační zóně zařízení nesmí překročit hodnotu 80 %. Elektrický obvod, ve kterém je časové relé instalováno, by měl být během instalace odpojen od elektrické sítě.
Zařízení jakéhokoli provedení má technický list, kde je uvedeno schéma zapojení. Mnoho elektronicko-mechanických a digitálních časových spínačů je doplněno schématem vytištěným přímo na pouzdře a znázorňujícím, jak a v jakém pořadí zapojit časové relé.
Klasická varianta zapojení vypadá následovně - Připojte napěťové vedení k napájecím svorkám přístroje. Fázové vedení se přes jistič připojí ke vstupnímu kontaktu zátěžového relé a výstupní kontakt zátěže relé je připojen přímo k fázovému vedení zátěže.
Ve skutečnosti je schéma zapojení většiny zařízení postaveno na identickém principu: připojení napájení k samotnému zařízení a zapnutí/vypnutí zátěže prostřednictvím skupiny spínaných kontaktů.
V závislosti na typu relé (jednofázové, třífázové) a také na konstrukčních vlastnostech může být těchto skupin kontaktů několik.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, prothování a tažení kabelů Maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku