Požární bezpečnost elektrických zařízení a prostorů kabelových rozvodů při změnách staveb

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při změnách staveb lze prostory kabelového rozvodu vždy hodnotit podle kapitol 4 a 5 normy ČSN 73 0848. Kabely, které nebudou po změně stavby funkční, musí být demontovány (odstraněny), kromě případů, kdy jsou vedeny tak, aby nemohly šířit požár např. jsou-li vedeny pod omítkou.

Rozvody kabelů a vodičů

a) nově instalované nebo rozšiřované rozvody kabelů a vodičů, které neslouží pro požárně bezpečnostní zařízení

 • vodiče a kabely (které nezajišťují funkci nebo ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu) mohou být volně vedeny, pokud jejich celková hmotnost nepřesahuje 0,1 kg.m-3 obestavěného prostoru nebo místnosti (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva); v případech, kdy by došlo k překročení hodnoty 0,1 kgkg.m-3 musí být použity kabely, které budou odpovídat řadě ČSN EN 50266-2-2 nebo musí být všechny kabely opatřeny nátěrem, který zajistí odolnost proti šíření plamene po povrchu kabelů, což je nutno prokázat zkouškou;
 • kabely, dodatečně instalované do stávajících prostorů kabelového rozvodu, které nebyly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 lze hodnotit jako změnu stavby skupiny I v případě, kdy množství hořlavých součástí těchto kabelů nebude vyšší než 25% hořlavých součástí původních kabelů vedených daným prostorem. Při prostupu požárními přepážkami a ohraničujícími konstrukcemi musí být utěsněny požárními ucpávkami stejné klasifikace, jaké jsou původní, nejméně však El 30.

b) nově instalované nebo rozšiřované stávající rozvody kabelů a vodičů, které slouží pro požárně bezpečnostní zařízení.

Objekty projektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících:

 • nově instalované kabelové trasy pro požárně bezpečnostní zařízení v objektech projektovaných podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a norem navazujících mají být provedeny podle kapitol 4 a 5 normy ČSN 73 0848;
 • rozšiřované stávající kabelové trasy, které slouží pro požárně bezpečnostní zařízeni provést podle původních požadavků uvedených v ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 případné v normách navazujících;

Objekty neprojektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících:

 • rozšiřované stávající kabelové trasy, které slouží pro požárně bezpečnostní zařízení provést podle původních požadavků uvedených v ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 případné v normách navazujících;
 • nově instalované kabelové trasy pro požárně bezpečnostní zařízení mají být provedeny podle kapitol 4 a 5 normy ČSN 73 0848.

kabelova_trasa

Elektrické rozváděče

Při rekonstrukci staveb a změnách elektrických rozváděčů lze vždy také postupovat podle kapitol 4 a 5 normy ČSN 73 0848. Nově instalované nebo rozšiřované elektrické rozváděče sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení.

Objekty projektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících:

 • nově instalované elektrické rozváděče sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení mají být řešeny jako samostatné požární úseky nebo musí být prokázáno, že budou mít takovou úpravu (odolají působení požáru v daném prostoru), že zůstanou v provozu při požáru v objektu po požadovanou dobu;
 • rozšiřování a doplnění stávajících elektrických rozváděčů sloužících pro požárně bezpečnostní zařízení může být provedeno podle původních požadavků uvedených v ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 případně v normách navazujících, ale musí být prokázáno, že zůstanou při požáru v provozu po požadovanou dobu.

Objekty neprojektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících:

 • nově instalované elektrické rozváděče sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení mají být umístěny v samostatném požárním úseku nebo musí být prokázáno, že budou mít takovou úpravu (odolají působení požáru v daném prostoru), že zůstanou funkční po požadovanou dobu. Požární odolnost konstrukcí se stanoví podle zásad ČSN 73 0834.
 • Rozšíření a doplnění stávajících rozváděčů pro elektrická zařízení sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení má být provedeno podle původních požadavků, ale musí být prokázáno, že zůstanou při požáru v provozu po požadovanou dobu.

kabely_k_rozvadeci

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cerven 2021

ElektroPrůmysl.cz, červen 2021

Číslo je zaměřené na identifikační systémy, trafostanice, transformátory a zabezpečovací techniku.

Zajímavé odkazy

Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.

Najdete nás na Facebooku