Požární bezpečnost elektrických zařízení a prostorů kabelových rozvodů při změnách staveb

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při změnách staveb lze prostory kabelového rozvodu vždy hodnotit podle kapitol 4 a 5 normy ČSN 73 0848. Kabely, které nebudou po změně stavby funkční, musí být demontovány (odstraněny), kromě případů, kdy jsou vedeny tak, aby nemohly šířit požár např. jsou-li vedeny pod omítkou.

Rozvody kabelů a vodičů

a) nově instalované nebo rozšiřované rozvody kabelů a vodičů, které neslouží pro požárně bezpečnostní zařízení

 • vodiče a kabely (které nezajišťují funkci nebo ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu) mohou být volně vedeny, pokud jejich celková hmotnost nepřesahuje 0,1 kg.m-3 obestavěného prostoru nebo místnosti (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva); v případech, kdy by došlo k překročení hodnoty 0,1 kgkg.m-3 musí být použity kabely, které budou odpovídat řadě ČSN EN 50266-2-2 nebo musí být všechny kabely opatřeny nátěrem, který zajistí odolnost proti šíření plamene po povrchu kabelů, což je nutno prokázat zkouškou;
 • kabely, dodatečně instalované do stávajících prostorů kabelového rozvodu, které nebyly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 lze hodnotit jako změnu stavby skupiny I v případě, kdy množství hořlavých součástí těchto kabelů nebude vyšší než 25% hořlavých součástí původních kabelů vedených daným prostorem. Při prostupu požárními přepážkami a ohraničujícími konstrukcemi musí být utěsněny požárními ucpávkami stejné klasifikace, jaké jsou původní, nejméně však El 30.

b) nově instalované nebo rozšiřované stávající rozvody kabelů a vodičů, které slouží pro požárně bezpečnostní zařízení.

Objekty projektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících:

 • nově instalované kabelové trasy pro požárně bezpečnostní zařízení v objektech projektovaných podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a norem navazujících mají být provedeny podle kapitol 4 a 5 normy ČSN 73 0848;
 • rozšiřované stávající kabelové trasy, které slouží pro požárně bezpečnostní zařízeni provést podle původních požadavků uvedených v ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 případné v normách navazujících;

Objekty neprojektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících:

 • rozšiřované stávající kabelové trasy, které slouží pro požárně bezpečnostní zařízení provést podle původních požadavků uvedených v ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 případné v normách navazujících;
 • nově instalované kabelové trasy pro požárně bezpečnostní zařízení mají být provedeny podle kapitol 4 a 5 normy ČSN 73 0848.

kabelova_trasa

Elektrické rozváděče

Při rekonstrukci staveb a změnách elektrických rozváděčů lze vždy také postupovat podle kapitol 4 a 5 normy ČSN 73 0848. Nově instalované nebo rozšiřované elektrické rozváděče sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení.

Objekty projektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících:

 • nově instalované elektrické rozváděče sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení mají být řešeny jako samostatné požární úseky nebo musí být prokázáno, že budou mít takovou úpravu (odolají působení požáru v daném prostoru), že zůstanou v provozu při požáru v objektu po požadovanou dobu;
 • rozšiřování a doplnění stávajících elektrických rozváděčů sloužících pro požárně bezpečnostní zařízení může být provedeno podle původních požadavků uvedených v ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 případně v normách navazujících, ale musí být prokázáno, že zůstanou při požáru v provozu po požadovanou dobu.

Objekty neprojektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících:

 • nově instalované elektrické rozváděče sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení mají být umístěny v samostatném požárním úseku nebo musí být prokázáno, že budou mít takovou úpravu (odolají působení požáru v daném prostoru), že zůstanou funkční po požadovanou dobu. Požární odolnost konstrukcí se stanoví podle zásad ČSN 73 0834.
 • Rozšíření a doplnění stávajících rozváděčů pro elektrická zařízení sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení má být provedeno podle původních požadavků, ale musí být prokázáno, že zůstanou při požáru v provozu po požadovanou dobu.

kabely_k_rozvadeci

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku