Podružná měření v nájemních nebo bytových domech

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Na rozdíl od aplikací, kde v každém bytě nebo rezidenčním místě je instalován samostatný fakturační elektroměr, který měří individuální spotřebu takového místa, podružné měření v nájemních domech musí být vázáno na celkovou spotřebu, kterou naměří centrální fakturační elektroměr.

Majitel takového nájemního domu, penzionu, bytové družstvo a podobný subjekt pak vystupuje jako jediný abonent odběru, který musí následně rozdělit celkové náklady na jednotlivé nájemce, podle jejich skutečné spotřeby. Skutečná spotřeba těchto nájemců se dá snadno měřit jednoduchým elektroměrem, instalovaným na lištu DIN v každém jednotlivém bytě.
To má řadu výhod. Přímých úspor je možno dosáhnout snížením síťových nákladů, a to tím, že elektřina je dodávána a účtována jedinému účastníkovi, nikoli odběratelům v jednotlivých bytech. Tento centrální účastník má pak lepší vyjednávací pozici při cenových jednáních s energetickými společnostmi a může dosáhnout lepších cen pro všechny odběratele připojené na toto centrální místo.
Podružné měření se snadno realizuje. Obvykle není třeba žádného formálního schválení, avšak legislativa v jednotlivých zemích se může lišit.

Jednoduchá instalace do standardních skříní

Elektroměry pro montáž na lištu DIN se často používají pro rozdělení nákladů za spotřebovanou elektrickou energii na jednotlivé byty. Díky malým rozměrům je možno elektroměry instalovat do standardních rozvodnic. Jimi naměřené hodnoty jsou obvykle shromážděny ve formě pulzů nebo sériových odečtů, přenášených průběžně do centrální jednotky (která shromažďuje i další data). Nejjednodušší způsob odečtu je manuální odečet elektroměrů.

podruzne mereni 2021 1

Podružné měření zvyšuje povědomí o nutnosti šetření s elektrickou energií

Zkušenosti ukazují, že nájemci ušetří až 30 % nákladů za energii v případě, že je jim ukázáno, kolik energie spotřebují. To není překvapující, poněvadž pokud se nájemci prokáže, jakým způsobem využívá energii, ví dotyčný ihned sám, kde může ušetřit.

Úspora nákladů za elektrickou energii znamená současně přínosy pro životní prostředí

Pokud víme jak a kde vznikají náklady za spotřebu elektrické energie, můžeme zlepšit své životní prostředí tím, že snížíme spotřebu energie, a tedy náklady na její nadbytečnou výrobu. Specifickým příkladem jsou zařízení, která nejsou používána, ale současně běží v tzv. pohotovostním režimu. Sem patří například do sítě trvale zapojené zdroje pro nabíjení mobilních telefonů, televizory a počítače, halogenové žárovky atd.

Jak vybrat optimální elektroměr pro mou konkrétní aplikaci?

Existuje celá řada verzí elektroměrů, které vyhoví vašim požadavkům. Výrobní program elektroměrů na trhu obsahuje přístroje s různými soubory funkcí, jako např. tarify, komunikačním rozhraním nebo pokročilými hodinovými funkcemi. Na výběr přístroje si udělejte čas a vyhodnoťte napřed všechny funkce z hlediska přínosu, který znamenají pro vaše fakturační měření. Pokud zpoplatňujete uživatele podle časového intervalu, může elektroměr zajistit data i v případě přerušení komunikačního článku. Správná data za konkrétní časový interval si můžete načíst později a také si zobrazit tato data o svém partneru v rozhovoru pro případ, že by došlo ke zbytečným diskuzím.

Učiňte z elektroměru aktivní zpracovatelský prvek

Elektroměr může být pro vás důležitým pomocníkem, který vám pomůže vyhnout se nákladům, jako např. penále nebo poplatkům za generování jalové energie. Sledujte svůj maximální odběr a redukujte tento odběr, abyste nemuseli platit poplatky navíc. Speciální podružné elektroměry vám mohou zobrazit tento maximální odběr a také okamžik, kdy k němu došlo. Vyšší harmonické jsou zdrojem problémů nejrůznějšího druhu, pro všechna zařízení připojená k NN napájecí síti. Speciální elektroměry dokáží měřit celkové harmonické zkreslení (THD) a odpojit zdroj napájení ještě dříve, než budete muset hradit náklady a nést důsledky za zhoršení kvality napájení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl kveten 2022

ElektroPrůmysl.cz, květen 2022

Číslo je zaměřené především na konektorovou techniku a kabelovou konfekci.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Nastavte si své Centrum preferencí a získejte třeba SMART TV Tím, že více specifikujete oblasti zájmů ve svém profilu, vás automaticky zařadíme do slosování o hodnotné ceny.

Najdete nás na Facebooku