Odbočky od hlavního domovního vedení

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Obecně se měřící zařízení umísťují co nejblíže místu připojení a na trvale veřejně přístupná neuzamykatelná místa. Výtahy se připojí k hlavnímu domovnímu vedení co nejblíže k přípojkové skříni, např. v rozvodnici společné spotřeby v prvním nadzemním nebo prvním podzemním podlaží, nebo v hlavním rozvaděči.

Přívod pro napájení výtahu může být do strojovny výtahu veden výtahovou šachtou.
Požadavky na připojení požárních a evakuačních výtahů jsou uvedeny v čl. 5.1.6 normy ČSN 33 2130 ed. 3. Elektrická zařízení požárních a evakuačních výtahů, včetně přívodů do strojovny výtahů apod. musí být umístěna uvnitř výtahové šachty, popř. v prostoru odděleném od ostatních elektrických rozvodů požárně dělicími stavebními konstrukcemi nejméně stejné požární odolnosti, jakou mají konstrukce výtahové šachty. Nesmí být smyčkou dle ČSN 73 0802.

odbocky od vedeni 2017 1
Není-li měřící zařízení (elektroměry) soustředěno do elektroměrového rozvaděče (jádra), je-li například umístěno u vchodů do bytů, musí se pro každý byt (každé odběrné místo) zřídit samostatná odbočka (přívod) z hlavního domovního vedení nebo od přípojkové skříně. Na společný přívod lze připojit více měřících zařízení (elektroměrů) téhož odběratele při dodržení zatížitelnosti tohoto přívodu.
Odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) se dělají jednofázové nebo trojfázové. Jednofázové odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5 kW.
V ostatních případech musí být odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) trojfázové, se všemi vodiči proudové soustavy.
Pro bytové objekty (do bytů) se provádějí zásadně trojfázové odbočky.
Jednofázové odbočky k měřícím zařízením (elektroměrům) musí být rovnoměrně rozděleny, aby všechny fáze hlavního domovního vedení byly, pokud možno stejně zatěžovány.
Průřez vodičů odbočky k měřícímu zařízení (elektroměru) musí být, odchylně od ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, takový, aby:

  • dovolená proudová zatížitelnost vodičů odpovídala alespoň výpočtovému proudu soudobého příkonu bytu, přičemž tabulka minimálních průřezů vodičů odboček od hlavního vedení k měřícím zařízením (elektroměrům) bytů stupně elektrizace A a B je uvedena v tab. 1;
  • vodiče byly jištěny proti přetížení a zkratu jističem před měřícím zařízením (elektroměrem) a u odboček delších než 3 m;
  • úbytek napětí byl v souladu s čl. 7.7.3 normy ČSN 33 2130 ed. 3.

Tabulka 1 uvádí minimální průřezy vodičů odboček od hlavního domovního vedení k měřícím zařízením (elektroměrům).

odbocky od vedeni 2017 3
Provedení hlavního domovního vedení a odboček od hlavního domovního vedení k měřícím zařízením (elektroměrům) musí být provedeno a uloženo odděleně od ostatních měřených vedení a tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny a aby bylo možno vodiče bez stavebních zásahů vyměnit (např. v trubkách, kanálech, protahovacích lištách, dutinách, konstrukcích).
Odbočka k měřícímu zařízení (elektroměru) delší než 3 m musí být jištěna u hlavního domovního vedení v témž podlaží, kde je elektroměr. Odbočku kratší než 3 m, je-li uložena nehořlavě, lze jistit až jističem před měřícím zařízením (elektroměrem) namontovaným na elektroměrové rozvodnici.
Odbočka k měřícímu zařízení (elektroměru) musí být z celistvých vodičů a po celé délce bez přerušení, má být bez krabic a zbytečných ohybů. Je nutno volit takové provedení a uložení vedení, aby byly ztíženy neoprávněné odběry nebo neoprávněná dodávka elektřiny.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku a software

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Turck na veletrhu Amper 2020 Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti. Přijďte se přesvědčit ve dnech 17.-20.3.2020. Hala V, stánek 2.06.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.