Ochranné vodiče u strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochranný vodič nebo vodič ochranného pospojování musí být od ostatních vodičů snadno rozlišitelný tvarem, umístěním, označením nebo barvou. Je-li použito pouze označení barvou, musí být použita kombinace dvou barev ZELENÁ/ŽLUTÁ po celé délce vodiče.

Tato barevná identifikace je vyhrazena výlučně pro ochranné vodiče / vodiče ochranného pospojování.

Přednostně se mají používat měděné vodiče. Je-li použit jiný materiál vodiče než měď, nesmí jeho elektrický odpor na jednotku délky překročit hodnotu elektrického odporu přípustného měděného vodiče a takové vodiče nesmí mít průřez menší než 16 mm2 z důvodu mechanické stálosti.

ochranne vodice stroje 2021 1
Kovové kryty nebo kostry nebo montážní desky elektrických zařízení připojené k ochrannému obvodu lze použít jako ochranné vodiče, pokud splňují následující tři požadavky:

 • jejich elektrická spojitost musí být zabezpečena konstrukcí nebo vhodným připojením tak, aby zajišťovala ochranu před mechanickým, chemickým nebo elektrochemickým zhoršením;
 • vyhovují požadavkům čl. 543.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3;
 • musí umožnit připojení jiných ochranných vodičů v každém předem stanoveném napojovacím místě.

Průřez ochranných vodičů musí být buď vypočten podle čl. 543.1.2, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 nebo zvolen podle tab. 54.2.

Každý ochranný vodič musí:

 • být součástí vícežilového kabelu, nebo;
 • být ve společném krytu s pracovním vodičem, nebo;
 • mít průřez alespoň;
  - 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud je použita ochrana před mechanickým poškozením,
  - 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není použita ochrana před mechanickým poškozením.

Ochranný vodič, který netvoří součást kabelu, se pokládá za mechanicky chráněný, pokud je instalován v elektroinstalační trubce, úložném elektroinstalačním kanálu, nebo je chráněn podobným způsobem.

ochranne vodice stroje 2021 2
Dále uvedené části stroje a jeho el. zařízení musí být připojeny k ochrannému obvodu, ale nesmí se použít jako ochranné vodiče:

 • vodivé konstrukční části stroje;
 • kovové elektroinstalační kanály s ohebnou nebo tuhou konstrukcí;
 • kovové kabelové pláště nebo pancíře;
 • kovová potrubí obsahující hořlavé materiály, jako jsou plyny, kapaliny, prach;
 • ohebné nebo pružné kovové elektroinstalační trubky;
 • konstrukční části, které jsou v normálním provozu vystaveny mechanickému namáhání;
 • ohebné kovové části; nosné dráty; kabelové lávky a kabelové žebříky.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz unor 2021

ElektroPrůmysl.cz, únor 2021

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Získejte zdarma vlastní UNIKÁTNÍ tlačítko HARMONY! Použij konfigurátor a jím vygenerované ID úpravy společně s typovým označením tlačítka nám pošli a origální tlačítko je tvé.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.

Najdete nás na Facebooku