Novinky v KNX instalacích

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V letošním roce se objevilo několik nových možností ve vazbě na software ETS. Mezi tyto novinky patří vzájemné provázání softwarů ETS5 a ETS Inside. To znamená, že projekt vytvořený v ETS5 lze přetáhnout do ETS Inside a obráceně.

Další ulehčení práce s KNX je zmiňováno v tomto článku.

Změny v topologickém uspořádání

Letošní rok přináší jednu významnou změnu v topologickém uspořádání KNX instalací. Za základní topologickou jednotku bude sice i nadále považován liniový segment. V instalacích zhotovovaných do konce roku 2018 a po tomto datu také v těch realizovaných projektech, v nichž jsou použity KNX přístroje zavedené do výroby před rokem 2019, bude linie sestávat až ze čtyř segmentů. V každém liniovém segmentu je nezbytný i napájecí zdroj k napájení sběrnicových spojek všech snímačů a akčních členů v daném segmentu zúčastněných. Každý segment zde smí obsahovat nejvýše 64 KNX přístrojů. A pro každý segment platí, že celková délka sběrnice v segmentu nesmí překročit 1000 m a největší vzdálenost přístroje od napájecího zdroje smí být nejvýše 350 m (měřeno po sběrnici). Princip vytvoření linie ze čtyř segmentů, s nezbytným použitím tří liniových opakovačů, je znázorněn na obr. 1, kde je znázorněn „základní“ liniový segment, z něhož přes liniové opakovače (mohli bychom je označit také jako liniové zesilovače) odbočují až tři „přídavné“ liniové segmenty.

knx novinky 2019 1
Možné uspořádání takto rozsáhlé linie je naznačeno na obr. 2, kde v každém segmentu je pro názornost zobrazeno vždy jen několik snímačů či akčních členů. Nejsou zakresleny potřebné napájecí zdroje.
V instalacích s KNX zařízeními zavedenými do výroby od roku 2019 bude nejmenší topologickou jednotkou opět liniový segment, avšak zahrnující celou linii, tedy část instalace s až 256 přístroji. To znamená, že linii s takto vysokým počtem účastníků na sběrnici (US) již bude možné vytvářet bez použití liniových opakovačů (ve vyobrazení LO 1.1.6, LO 1.1.9 a LO 1.1.201). To představuje určitou úsporu nákladů spojenou s nepoužitím těchto prvků. Namísto nich, do možného počtu zařízení v linii, lze použít aktivní KNX přístroje. Pro takto rozšířenou linii ovšem platí stejná pravidla, jako pro kterýkoli liniový segment, tedy maximální délka sběrnice v linii zůstává 1000 m, největší možná vzdálenost přístroje od napájecího zdroje 350 m. Na přístrojích nejvzdálenějších od napájecího zdroje (na koncích vedení sběrnice) nesmí být naměřeno napětí nižší než 21 V DC.

knx novinky 2019 2
Na obr. 3 je pohled na linii s až 256 prvky bez liniových opakovačů, je zde zakreslen i napájecí zdroj s tlumivkou. To ovšem znamená, že je potřebné instalovat výkonnější napájecí zdroj – nemusí již vyhovovat jeden zdroj s výstupním proudem 640 mA.
V linii tedy může být umístěn vždy jen takový počet přístrojů, jejichž odběr nepřekročí maximální možný proud dodávaný napájecím zdrojem.

knx novinky 2019 3
Popsané rozšířené linie lze využívat pouze s KNX přístroji zaváděnými do výroby od roku 2019, jak již bylo naznačeno výše. To znamená, že nové prvky musí být konstruovány tak, aby jejich odběr ze zdroje připojeného ke sběrnici byl výrazně nižší, než dosud průměrných 10 mA. Před použitím nových přístrojů je ale vhodné dotázat se výrobce, zda je lze skutečně projektovat do těchto rozšířených linií a za jakých předpokladů. Neustále totiž platí, že v jedné linii (liniovém segmentu) smí být použity až dva centrální napájecí zdroje, přičemž jejich vzdálenost měřená po sběrnici TP musí odpovídat požadavkům uváděným v katalogové dokumentaci výrobce (dříve to bylo jednoznačně 200 m). Lze také montovat výkonnější napájecí zdroje (1280 mA), které se nyní objevily v sortimentu některých výrobců. Další možností je využití běžného centrálního napájecího zdroje s výstupním jmenovitým proudem 640 mA současně s až 8 decentrálními napájecími zdroji, výstupní proud každého z nich může být až 80 mA. Při této kombinaci napájecích zdrojů není předepsána žádná vzdálenost mezi nimi – mohou být např. ve společném rozvaděči.
Jak se popsaná změna dotýká hlavních a páteřních linií? Dosud jednoznačně platilo, že hlavní i páteřní linie smí obsahovat vždy jen jeden liniový segment s napájecím zdrojem a se 64 KNX přístroji (včetně všech k linii připojených liniových či oblastních spojek). Od letošního roku lze tyto liniové segmenty rozšířit stejným způsobem jako linie (za všech již uvedených předpokladů), takže rovněž mohou obsahovat až 256 aktivních prvků a potřebné napájecí zdroje.
Ve výsledku, při plném využití přístrojových kapacit všech linií (15 linií a hlavní linie v každé oblasti, 15 oblastí propojených páteřní linií), lze v jediné instalaci namontovat více než 61000 KNX přístrojů.

Online katalog

Třebaže licence na ETS App „Online katalog“ byla vždy bezplatná, pro její využití bylo nezbytné objednat ji prostřednictvím osobního účtu na MyKNX obdobně, jako veškeré další softwary. Přitom v ETS5 bylo nastavení online katalogu vždy možné, avšak nemožné bez licence. Teprve po instalaci této licence se uvolnila aktivace položky „Umožnit online katalog“ (obr. 4). Následně byly odstraněny zámky u položek „Aktualizace katalogu“ a „Výběr obsahu“.

knx novinky 2019 4
Nově, po instalaci softwaru ETS5, od verze 5.7.0, je online katalog volně přístupný, bez nutnosti objednávání licence.
Takto každý, kdo pracuje se softwarem ETS5, včetně ETS Demo, má okamžitý přístup k výběru libovolných KNX přístrojů, které potřebuje nasadit do právě vytvářeného či aktualizovaného projektu. A to bez nutnosti vyhledávat vhodné prvky na webových stránkách jednotlivých výrobců. K aktualizacím katalogů je ovšem nezbytné internetové připojení. Pod záložkou nastavení ETS je možné vymezit pravidelný interval automatických aktualizací. V případě potřeby lze aktualizaci spustit kdykoli. Přitom na barevném poli se zobrazuje průběh stahování dat – viz obr. 5.

knx novinky 2019 5

KNX Virtual

KNX Virtual je novou aplikací svázanou se systémem Windows. Tato aplikace představuje virtuální instalaci KNX. Nejedná se tedy o fyzickou instalaci, avšak ve spojení s aktuální verzí ETS5 se chová jako skutečná instalace. Výhodou je, že pro odzkoušení různých funkcí není zapotřebí investovat do nákupu jakýchkoli KNX přístrojů, jako jsou napájecí zdroje, rozhraní KNX/USB nebo KNX/IP, ani do KNX snímačů či akčních členů.
Pro základní seznámení s činností přístrojů v malých instalacích (nejvýše do 5 KNX prvků) postačí nainstalovat do PC bezplatnou demo verzi ETS5. Pracovat lze ale pouze s virtuálními přístroji podle obr. 6.

knx novinky 2019 6
Pro práci s virtuální instalací je potřebné stáhnout software KNX Virtual prostřednictvím osobního účtu na MyKNX a následně jej nainstalovat do PC.
Podrobný popis práce s KNX Virtual je uveden opět na My KNX (obr. 7). Celý postup práce při tvorbě a zpracování různých typů projektů je detailně vysvětlen v několika vizualizacích.
Tento software splňuje dosud nevyslyšené požadavky na ověřování činnosti přístrojů v KNX instalacích bez nutnosti jejího reálného zapojení. Lze totiž s využitím softwaru ETS5 vytvářet v PC projekty na řízení osvětlení, stínění, vytápění či klimatizace, přístroje parametrizovat, ale také virtuálně naprogramovat a „oživit“. Následně je možné sledovat činnost při ovládání, případně odzkoušet diagnostické postupy.

knx novinky 2019 7
Takto lze také snadno pracovat s ETS např. i ve školách, kde sice mají k dispozici slušné vybavení výpočetní technikou, ale nemají dostatek finančních prostředků na nákup reálných KNX přístrojů, navíc vždy pro několik pracovišť.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku a software

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Turck na veletrhu Amper 2020 Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti. Přijďte se přesvědčit ve dnech 17.-20.3.2020. Hala V, stánek 2.06.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.