Nepřerušené napájení sběrnice KNX

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V mnohých případech je potřebné zajistit nepřerušenou dodávku elektrické energie pro napájení alespoň některých částí KNX systémové instalace. Tomuto účelu slouží tzv. nepřerušitelné napájecí zdroje určené pro napájení sběrnice KNX.

Nepřerušitelný KNX napájecí zdroj 30 V DC, 640 mA dodává a kontroluje výstupní napětí pro jeden liniový segment sběrnice KNX. Je tedy určen jen pro napájení nejvýše 64 sběrnicových spojek přístrojů připojených ke sběrnici, nikoli pro napájení silových obvodů. Mají-li být po výpadku síťového napětí v provozu i silové obvody, je potřebné použití další, výkonnější UPS, v náročnějších instalacích pak ještě se záložním motorgenerátorem.
Kroucený pár KNX sběrnice je od filtračních kondenzátorů napájecího zdroje oddělen integrovanou tlumivkou, stejně jako u jiných KNX napájecích zdrojů. Na výstupní kolíky napájecího zdroje lze nasunout běžnou bezšroubovou svorkovnici pro připojení až čtyř kroucených párů anebo svodiče přepětí (obr. 1) určeného pro ochranu sběrnice před přepěťovými špičkami vyššími než 350 V, při zkratovém proudu až 5 kA.

neprerusene napajeni 1
Stejně jako běžné KNX napájecí zdroje i tento zdroj je vybaven vestavěnou velkou impedancí mezi výstupem 30 V DC a zemnicí svorkou 3 na obr. 2 pro svedení případných statických nábojů, tedy pro ochranu elektronických obvodů přístrojů připojených ke sběrnici před poškozením těmito náboji. Neobsahuje ale pomocný výstup 30 V DC před výstupní tlumivkou, který by bylo možné využít pro napájení pomocných obvodů, anebo s přídavnou tlumivkou pro vytvoření zdroje pro napájení dalšího, méně zatíženého liniového segmentu. Vestavěná elektronická ochrana zdroj samočinně odpojuje od výstupu při přetížení nebo zkratu. Pro zajištění nepřerušeného napájení sběrnice se ke zdroji připojují baterie, které jsou ze zdroje dobíjeny během běžného provozu, tedy při přítomnosti síťového napájení. Jelikož se používají baterie 12 V, které jsou ze zdroje také dobíjeny při tomto napětí, přístroj musí být vybaven měničem 12/30 V DC.
Pro indikaci poruchových stavů, tedy především výpadku síťového napájení, ale také při případných dalších poruchách, jakými může být přetížení nebo zkrat na sběrnici, případně porucha ke zdroji připojené baterie, je zdroj vybaven bezpotenciálovým přepínacím kontaktem (svorky 4 až 6).
V případě potřeby lze resetovat napájení na sběrnici. Reset se spouští stisknutím resetovacího tlačítka a trvá asi 20 sekund (bez ohledu na dobu stisku tlačítka). Při resetování je sběrnice odpojena od napájecího zdroje a sběrnicové přístroje k ní připojené přejdou do výchozího stavu, jaký je nastaven v aplikačních programech pro případ výpadku sběrnicového napětí. Dobu resetování svým svitem indikuje LED, umístěná vedle tlačítka.
Další LED indikují přítomnost síťového napětí 230 V AC, napětí 12 V DC připojené baterie, výstupní napětí 30 V DC. Dojde-li k přetížení nebo zkratu na sběrnici, elektronická ochrana odpojila výstup a příslušná LED indikuje tento stav.

neprerusene napajeni 2
Pokud ke zdroji není připojena žádná baterie, při výpadku sítě je zdroj schopen sběrnici napájet ještě 200 ms. Znamená to, že překlene bez přerušení napájení sběrnice krátkodobé výpadky rozvodů na vn a vvn při bouřkách, kdy následkem zkratu způsobeného bleskem došlo k vypnutí správnou činností ochran a poté k automatickému opětovnému zapnutí sítě (OZ).
Je-li objekt vybaven motorgenerátorem samočinně uváděným do provozu při výpadku síťového napětí, potom jako baterie pro nepřerušené napájení sběrnice postačí bateriový modul, jehož kapacita (cca 1 A.h) je dostatečná k dodávce energie po dobu nejméně 10 minut (obr. 3). To je doba, která již překračuje čas nezbytný pro plný rozběh dieselagregátu a k přechodu k záložnímu napájení celého objektu ze sítě 230 V AC. Tento modul se montuje na nosnou lištu do rozvaděče, stejně jako ostatní napájecí zdroje či akční členy.
Ve většině systémových KNX instalací však nebývá použit záložní generátor, proto se používá náhradní – nepřerušené napájení jen vybraných přístrojů umístěných zpravidla na vyhrazené linii. Bývají to pouze takové přístroje, jejichž činnost uživatel potřebuje z hlediska zabezpečení objektu, resp. pro informace o stavech bezpečnostních, nebo jiných důležitých funkcí prostřednictvím vzdálených přístupů. Ostatní linie jsou vybaveny běžnými KNX napájecími zdroji 30 V DC/ 640 mA a zůstávají mimo provoz po celou dobu výpadku sítě. Ke zdroji podle obr. 2 jsou pro zajištění až 16 hodinového provozu (v případě připojení až 64 přístrojů ke sběrnici) připojovány uzavřené olověné akumulátory, které jsou dobíjeny vždy při běžném provozu instalace.

neprerusene napajeni 3
Zdroj v pravidelných časových intervalech testuje stav baterie. V případě závady na baterii je přepnut pomocný kontakt a k němu připojené zařízení může okamžitě hlásit poruchu předem stanoveným způsobem. Test stavu baterie lze kdykoli spustit manuálně stiskem resetovacího tlačítka. Pokud je baterie připojena s opačnou polaritou, bliká zelená LED určená pro optickou informaci o stavu baterie. Tato LED ale nesvítí, pokud ke zdroji není připojena žádná baterie anebo je zjištěna porucha baterie.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Číslo je zaměřené na rozváděčovou techniku, datová centra, měřicí a zkušební techniku

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
ENIKA.CZ s.r.o. - E-SHOP Český výrobce a distributor bezdrátových technologií, svítidel a elektrokomponent.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.