Lokalizace poruch izolace v navzájem propojených napájecích soustavách

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Díky inovované řadě hlídačů izolace ISOMETER® iso685-D-P nabízí firma Bender zařízení pro monitorování izolace, které odpovídají nejmodernější technologii z hlediska spolehlivosti, měřicích metod, použitelnosti a designu.

Vedle provádění centrální funkce nepřetržitého sledování izolace systému proti zemi, kde pro samotné měření je využito kombinace několika měřicích metod, nabízí iso685-D-P mnoho dalších funkcí, které mohou ještě zvýšit úroveň bezpečnosti a ušetřit náklady provozovatele soustavy napájení.

Monitorování izolačního stavu a vyhledávání poruchy izolace za provozu bez přerušení napájení

Čím větší je systém napájení izolované soustavy, který má být monitorován, tím obtížnější je za provozu nalézt možné poruchy izolace. Pokud jste se již někdy s takovým problémem setkali, dáte mi jistě zapravdu, že bez možnosti vypínání jednotlivých vývodů je lokalizace závady izolace nesnadným úkolem. Řešením jsou právě vhodně navržené přístroje automatických systémů pro lokalizaci poruch izolace dle ČSN EN 61557-9, které přesně určí vývod se sníženým izolačním stavem. Výhodou a výsledkem je pak pro provozovatele takové napájecí soustavy dostupnost napětí, je zvýšena také bezpečnost a minimalizuje se tak riziko neplánovaného výpadku napájení a přerušení výroby nebo provozu. Pro správnou funkci jsou pak vyžadovány další vhodně zvolené elektronické komponenty.
Verze přístrojů iso685-D-P a iso685-S + FP200 lze použít pro systémy s vyhledáváním poruchy izolace. V okamžiku, kdy nastane porucha a hodnota izolačního stavu klesne pod nastavenou mez, vestavěný generátor lokalizačního proudu začne vytvářet omezený lokalizační proud vůči zemi. Tento lokalizační proud může být variabilně nastaven dle aplikace. Vyhodnocovací jednotky EDS z řady ISOSCAN® s připojenými měřicími transformátory proudu pak mohou během několika málo sekund určit přesně vývod s poruchou izolace. Přístroje iso685 a EDS440 a EDS441 jsou vzájemně propojeny pomocí dvoudrátové sběrnice nebo za pomocí adaptéru, který je umístěn v DIN liště za přístrojem. Všechna potřebná nastavení zařízení EDS44x lze konfigurovat pomocí webserveru vestavěného v iso685-D-P. Je možné nastavit parametry pro každý kanál samostatně nebo všechny měřicí kanály najednou.

lokalizace poruch 2019 1

… jak je tomu však v navzájem propojených IT soustavách aneb funkce EDSsync

EDSsync funkce
Izolační monitorovací zařízení iso685-D-P může být také použito v aplikacích se vzájemně propojenými napájecími systémy. Díky unikátní funkci EDSsync se všechna zařízení iso685-D-P ve skupině a následně i všechna připojená zařízení EDS účastní vyhledávání místa s poruchou izolace. Tato funkce je nezávislá na tom, zda se monitorování izolace ve spojených systémech provádí prostřednictvím sítě ISOnet za pomocí sběrnice BCOM a komunikaci po UTP kabelu nebo přepnutím digitálního vstupu.
Je však možné využít zapojení měřicích transformátorů pouze k jedné vyhodnocovací jednotce. Oba hlídače izolace mohou řídit funkci lokalizace poruchy izolace pouze na jedné straně připojených vyhodnocovacích jednotkách EDS44x.

lokalizace poruch 2019 12
ISOnet funkce
Pomocí funkce ISOnet ve výše uvedeném příkladu měří obě zařízení iso685-D-P střídavě jeden po druhém, zcela bez ohledu na to, zda je podélná spojka mezi zdroji sepnuta nebo rozepnuta, je tak splněna podmínka připojeného jediného hlídače izolace na jedné IT síti a současně požadavek připojeného hlídače izolace na každé IT síti.
V takovém případě ani není zapotřebí připojit pomocný kontakt od podélné spojky. Pokud jedno ze dvou zařízení naměří poruchu izolace, automaticky se přepne na pracovní režim vyhledávání poruchy izolace. Pokud je současně aktivována funkce EDSsync, vyhledávání izolačních poruch se provádí současně na obou stranách. Ve velkých systémech s několika vzájemně propojenými systémy může dokončení funkce ISOnet trvat i několik minut než by bylo dokončeno měření na všech přístrojích. Každému zařízení ve skupině ISOnet může být proto uděleno oprávnění k provedení měření na základě pokynu uživatele nebo spuštění pomocí funkce Priorita ISOnet. Pro případ, že by došlo k poruše komunikace mezi zařízeními systému ISOnet mohou být přiřazeny komunikační chyby alarmovému relé, aby mohla být odeslána informaci do řídicího systému.

lokalizace poruch 2019 3

ISOloop funkce
Pokud je měření na zařízení iso685-D-P pozastaveno stavem digitálního vstupu, tedy podélná spojka mezi dvěma zdroji je rozpojena, provádí se měření izolace na obou stranách souběžně. Jedno ze dvou zařízení pro monitorování izolace bude vypnuto pouze v případě, že budou propojeny oba systémy. Tím je zajištěn krátký čas měření izolačního odporu a velmi rychlé vyhledání poruchy izolace bez zbytečného časového zpoždění.
Kruhové systémy napájení se pravidelně používají v elektroenergetice nebo na velkých lodích. Pro zajištění krátkých měřicích časů a rychlé lokalizace poruchových stavů není často také povoleno blokování za pomoci digitálního vstupu. V takovýchto aplikacích proto můžete využít speciální funkci ISOloop, aby bylo zajištěno monitorování izolace a lokalizace poruch izolace, i když jsou všechny spojky propojeny. Pokud nastane případ, kdy by všechny spojky byly sepnuty, zůstane vždy alespoň jeden iso685-D-P aktivní. Není zapotřebí komplikovaného řídicího systému prostřednictvím PLC. Zařízení pro monitorování izolace musí být jednoduše připojena přes Ethernet a musí mít konfigurované parametry. Tím je zajištěno, že mohou být zjištěny i chyby izolace na zařízeních, která jsou připojena jen krátce.

lokalizace poruch 2019 4

IOM441 vstup/výstupní modul
K jedinému přístroji iso685 lze připojit až 50 vyhodnocovacích jednotek EDS tedy až 600 měřených vývodů. Rozšířením vyhodnocovací jednotky o vstup/výstupní modul IOM441 lze pro každý měřicí kanál EDS44x přiřadit bezpotenciálový kontakt. To umožňuje odeslat zprávy do řídicího systému o místě poruchy nebo přímo odpojit vývod s poruchou izolace a tím tak udržovat vysokou dostupnost napájení pro důležitá zařízení.

Textová hlášení usnadňují vyhledávání
Nové měřicí metody umožňují nyní již také lokalizovat chyby s vysokou impedancí nebo v systémech s velkou svodovou kapacitou při zachování malých hodnot testovacích proudů pro lokalizační systém.
Kanály s naměřenou chybou jsou zobrazeny na displeji iso685-D-P a lze je nahradit běžnými textovými zprávami. Například v případě poruchy izolace motoru může být zobrazena zpráva "Kompresor 1 porucha izolace". Tato funkce usnadňuje lokalizování poruchy bez nutnosti studovat schéma zapojení, což dále umožňuje obsluze odstranění poruchy izolace v co možná nejkratším čase.

lokalizace poruch 2019 5

Posun napětí
V DC systémech může iso685-D-P hlásit poruchu izolace také za pomoci posunu napětí na monitorované síti vůči zemi. Nově lze hodnotu reakce nastavit v krocích po 5V.

Komunikace
Přístroj iso685-D-P může komunikovat za pomocí sběrnice s protokolem Modbus TCP, Modbus RTU a isoData. Pokud se iso685-D-P používá spolu s EDS44x-L, komunikace s řídicím systémem probíhá přes Modbus TCP.

Více informací Vám poskytnou pracovníci firmy:

GHV Trading, spol. s r.o.
Edisonova 3, 612 00 Brno
Tel.:+420 541 235 532-4
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ghvtrading.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
AC Servokontroléry & Motory Snadné. Účiné. Časově úsporné. Unitronics nabízí novou řadu AC Servo kontrolérů a motorů pro řešení řízení pohybu. Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.