Elektronická relé pro železniční aplikace

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Železnice přepravuje každoročně na celém světě miliardy lidí. Elektronická zařízení instalovaná ve vlacích jsou trvale vystavena vysoce náročným provozním podmínkám: trvalé vibrace, vysoké elektrické a mechanické zatížení, měnící se teplota okolního prostředí.

Elektronická relé od ABB vyhovují normám, které definují požadavky pro trakční vozidla. Relé fungují spolehlivě i v prostředí, v němž jsou vystavena trvalému namáhání.

Má-li vlak fungovat spolehlivě a bezpečně, musí být opatřen speciálním vybavením. Navíc je nutno zajistit bezpečnost, při níž cestující v nouzových situacích není ohrožen dalšími riziky plynoucími z vadného elektrického vybavení. Toto jsou klíčové úvahy, které vystupují do popředí zejména tam, kde únikové cesty jsou ohraničené nebo zúžené, např. v tunelech. Kvůli těmto odlišným požadavkům vyžadují aplikace pro drážní vozidla jiné postupy a normy, než je tomu u vybavení budov, například nádraží. Na použití elektrických komponent v drážních vozidlech jsou kladeny nejvyšší možné bezpečnostní požadavky. Tato zařízení musí vyhovět platným nařízením ohledně odolnosti vůči rázům, vibracím a požární bezpečnosti. Nejdůležitější normou pro elektrická zařízení použitá ve vozidlech a na vozidlech je EN 50155. Do této zastřešující normy jsou zakomponovány všechny důležité elektrické a mechanické aspekty. Mezi jinými jsou zde uvedeny speciální protipožární požadavky na elektrické vybavení drážních vozidel.

Klimatické podmínky

Klíčovým faktorem je proměnlivost klimatických podmínek. Všechna elektronická zařízení v drážních vozidlech musí prokázat, že jsou schopna fungovat i v prostředí s mimořádnými teplotními výkyvy či prudkým nárůstem teploty. Mezní hodnoty vlhkosti jsou normativně stanoveny zejména proto, aby zařízení byla schopna fungovat i ve vlhkém prostředí, hlavně v tunelech.

rele dravy 2021 3

Mechanické podmínky

Odolnost vůči rázům a vibracím patří mezi zásadní požadavky. Všechna připojovací místa kabelů musí být řádně utažena, tedy nesmí docházet k uvolňování šroubů v důsledku vibrací. ABB push-in svorky jsou dokonale bezpečné a pro drážní aplikace přímo ideální. Jimi vybavená zařízení představují dokonalé řešení pro prostředí s vysokou úrovní vibrací. Díky push-in svorkám, které jsou součástí technologie Easy Connect, je možno vodiče připojovat daleko rychleji a jednodušeji, dokonce i bez nutnosti použití nástroje (například tuhé nebo pružné vodiče s koncovými návlačkami).

rele dravy 2021 1

Elektrické podmínky

Kolísání napětí ve vlakovém provozu je běžnou záležitostí. Rozsah kolísání se pohybuje zhruba od -30 % do +25 % jmenovitého napětí a toto kolísání může být příčinou závažného poškození. Všechny elektrické komponenty použité ve vlacích musí prokázat, že jsou schopny bezpečně fungovat v tomto rozsahu kolísání. Elektronická zařízení mohou být ovšem negativně ovlivněna také rušením z kabelů nebo elektromagneticky vyzařovaným rušením. Před samotným použitím v drážních aplikacích musí tato zařízení prokázat svoji elektromagnetickou kompatibilitu v testech a měřeních, a také, že samy nevyzařují frekvence nad určitou horní mez, při níž dochází k výskytu poruch.
Při vývoji řešení a produktů pro drážní aplikace je vždy kladen důraz na to, aby výrobky byly inovativní, spolehlivé, bezpečné a jednoduše instalovatelné, a současně, aby splňovaly vysoké bezpečnostní požadavky norem pro dopravu. Jsme schopni přispět ke zvýšené účinnosti vašeho vybavení a podpořit provozovatele dopravy v celém rozsahu trakčního řetězce, tzn. v servisních, údržbových, aktualizačních i modernizačních projektech.

Časová relé

Časová relé od ABB jsou používána v drážních aplikacích po celém světě, kde se osvědčila díky své vynikající funkčnosti i v nejnáročnějších podmínkách. Řada CT-S je určena pro náročné provozní prostředí. Je vybavena push-in svorkami s vynikající odolností vůči vibracím, což ji činí vhodnou zejména pro použití v drážních aplikacích.

rele dravy 2021 2

Monitorovací relé

Jednofázová a trojfázová monitorovací relé od ABB zajišťují bezchybný a ekonomický provoz strojů a systémů. Tedy, proudová a napěťová monitorovací relé pro jednofázové sítě mohou chránit zařízení, stroje a systémy proti přepětí/podpětí, nadproudům/podproudům a monitorovat správnou funkci zařízení. Trojfázová monitorovací relé řady CM dokážou monitorovat fázová napětí, sled fází a fázovou symetrii, a v případě nutnosti také provádět fázovou korekci.

Izolační monitorovací relé

Monitorovací zařízení od ABB pro sledování stavu instalace udržují vysokou úroveň spolehlivosti IT systémů trvalým sledováním izolačních parametrů. Izolační monitorovací relé detekují izolační poruchy v místě jejich vzniku a včas signalizují, že zjištěná hodnota poklesla pod určitou minimální hodnotu, tedy dříve, než by za jiných okolností došlo k neočekávanému provoznímu výpadku.

rele dravy 2021 4

Volnost pohybu I v nejextrémnějších podmínkách

Vždy připravena pro provoz v horku, chladu, vlhku – podmínky provozního prostředí pro drážní vozidla jsou daleko náročnější a extrémnější než podmínky platné pro průmyslové provozy. Všechny produkty pro drážní vozidla jsou testovány a dokumentovány podle bezpečnostních norem.

Více informací naleznete na www.abb.cz/nizkenapeti

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku