Elektroměrové a přístrojové desky

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Článek pojednává o lisovaných deskách z izolantu určených pro montáž elektroměrů do 40 A, sazbových spínačů, přijímačů HDO a dalších elektrických přístrojů do jmenovitého proudu 63 A pro použití v obyčejném prostředí. Stanoví technické požadavky na elektroměrové a přístrojové desky z izolantu.

Rozměry elektroměrových a přístrojových desek jsou stanoveny tak, aby umožňovaly jejich stavebnicovou skladbu. Normalizované velikosti elektroměrových desek jsou 22,5/30 a 45/45. Normalizované velikosti přístrojových -desek jsou 22,5/15, 22,5/30 a 22,5/45.

Elektroměrové a přístrojové desky jsou lisované z izolantu a jsou upraveny k upevnění vruty nebo šrouby. Výlisky musí být bez otřepů. Izolační hmota, ze které jsou desky vyrobeny, má být lehce opracovatelná, musí být dostatečně pevná a pružná, nesmí být křehká, musí odolávat vlhku a teplu, nesmí být nasákavá a musí být alespoň nesnadno hořlavá. V rozích desky musí být vyvýšené patky, aby deska dobře seděla i na částečně nerovném podkladu (zdi). Připevňovací otvory v rozích desky mohou být předlisovány nebo zcela vylisovány.

elektromerove_desky

Otvory pro upevnění přístrojů se vyvrtají až při montáži těchto přístrojů a mohou být předlisovány.

Na elektroměrové desce 22,5/30 musí být vylisovány čtyři otvory a předlisovány dva otvory pro vodiče připojované do svorkovnice elektroměru. Na elektroměrové desce 45/45 musí být vylisováno šest otvorů a předlisovány dva otvory pro vodiče připojované do svorkovnice elektroměru a předlisovány čtyři otvory pro vodiče připojované do svorkovnice sazbového spínače nebo přijímače HDO.

Ostatní otvory pro vodiče se vyvrtají podle potřeby při montáži a mohou být předlisovány. Ve všech čtyřech bočních stěnách v ose přístrojových desek musí být předlisovány otvory pro zavedení vodičů v elektroinstalačních trubkách a lištách, které musí být upraveny lak, aby je bylo možno podle potřeby snadno vylomit.

Pro upevnění elektroměru, sazbového spínače nebo přijímače HDO jsou elektroměrové desky opatřeny drážkami, ve kterých lze posunovat upevňovací šrouby. V drážkách musí být upevňovací šrouby zajištěny proti otáčení a vypadnutí. K upevnění elektroměrů, sazbových spínačů a přijímačů HDO slouží šrouby M 5 se čtyřhrannou hlavou s podložkami a šestihrannými maticemi. Šrouby nebo matice musí být buďto z nekorodujícího materiálu, nebo musí mít vhodnou protikorozní ochranu.

Desky musí odolávat mechanickému namáhání při obvyklém užívání. Desky musí být tak pružné, aby se nepoškodily při montáži na nerovný podklad (zeď). Dále musí být z hmoty, která se dá dobře opracovávat a která se nemění při teplotě 80 °C tolik, aby to vadilo jejich užívání a udržování. Hmota, ze které jsou desky vyrobeny, nesmí být nasákavá a musí být odolná proti šíření plamene. Zároveň, musí mít za sucha povrchový izolační odpor aspoň 1000 MΩ a vnitřní izolační odpor aspoň 10 MΩ.

Na každé desce musí být uvedeny tyto údaje:

  • označení výrobce
  • druh a velikost desky
  • číslo normy (ČSN 35 7020).

Nápisy a značky musí být trvanlivé a dobře čitelné. Na každé elektroměrové desce musí být v levém dolním rohu označovací štítek určený k označení odběratele (jménem nebo číslem). Doporučuje se tento rámeček zcela zapustit.

Montáž

Elektroměrová deska velikosti 22.5/30 je určena pro jednofázový elektroměr jednosazbový nebo dvojsazbový s jističem (ochranným jističem), nebo pro sazbový spínač případně přijímač HDO. Elektroměrová deska velikosti 45/45 je určena pro jednofázový elektroměr dvojsazbový nebo trojfázový elektroměr jednosazbový nebo dvojsazbový s jističem (ochranným jističem), případně ochrannou nebo nulovou svornicí před elektroměrem a jističem obvodu cívky sazbového spínače. Současně je možno na tuto desku namontovat sazbový spínač nebo přijímač HDO.

Přístrojové desky jsou určeny pro montáž elektrických přístrojů mn a nn v provedení pro nástěnnou montáž. Desek lze použít samostatně, nebo ve stavebnici několika desek, přičemž je možno sestavovat elektroměrové desky s deskami přístrojovými.

Desky se upevňují v rozích ocelovými vruty s půlkulovou hlavou 6X100 do připravených špalíků, pomocí hmoždinek apod. nebo šrouby s půlkulatou hlavou. U elektroměrové desky velikosti 22,5/30 prochází jeden upevňovací šroub otvorem pod svorkovnicí elektroměru. U elektroměrové desky velikosti 45/45 prochází jeden upevňovací šroub otvorem pod svorkovnicí elektroměru a jeden upevňovací šroub otvorem pod svorkovnicí sazbového spínače nebo přijímače HDO.

Došky lze upevnit také pomocí závěsů nebo jiným vhodným způsobem, přičemž závěsy nahrazují upevňovací šrouby a umožňují odklopení desky od stěny po odplombování, případně odemknutí.

Přístroje se na desku upevňují šrouby s maticemi nebo jiným vhodným způsobem. Namontované přístroje nesmějí přesahovat okraje desek. K montáži na elektroměrovou desku se smí pro neměřený rozvod použít jen přístrojů s předním přívodem, upravených ke spolehlivému zaplombování. Přístroje lze umístit v místech vyznačených na rozměrových náčrtcích elektroměrových desek. U elektroměrové desky velikosti 45/45 lze při jednosazbovém odběru montovat přístroje měřicí soupravy také na místo určené pro sazbový spínač nebo přijímač HDO.

Na jednu přístrojovou desku se nesmějí společně montovat přístroje neměřeného a měřeného rozvodu. Přístroje neměřeného rozvodu před elektroměrem montované na přístrojové desky musí mít přední přívod a musí být upraveny ke spolehlivému zaplombování. Přístrojová deska s těmito přístroji musí mít alespoň dva upevňovací šrouby upraveny ke spolehlivému zaplombování.

Otvory vyvrtané v čelní straně desky pro spojovací vodiče k přístrojům namontovaným na deskách musí být upraveny tak, aby nedošlo k poškození izolace vodičů.

Spojovací vedení má být z plných vodičů a z celistvých délek. Průřezy spojovacích vodičů musí odpovídat požadavkům norem. Přívodní a vývodní vodiče musí být v prostoru pod deskou tak dlouhé, aby bylo možno desku bez obtíží odklopit od stěny nebo vyjmout ze skříně bez odpojení vodičů.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku