Elektrické zařízení na staveništích a demolicích dle ČSN 33 2000-7-704 ed. 2

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jednotlivé požadavky této normy jsou aplikovatelné na výběr, návrh a provedení dočasné elektroinstalace používané po dobu výstavby nových objektů či stávajících demolic.

Ustanovení tohoto oddílu neplatí pro elektrická zařízení administrativních prostor stavenišť (například kanceláří, šaten, shromažďovacích prostor, jídelen, ubytoven, toalet atd.), pro která platí všeobecná ustanovení.

stavenistni_rozvadec

Jedno staveniště smí být napájeno z několika zdrojů, včetně zdrojových soustrojí.

Zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně a trvale zapojená ruční elektrická zařízení se jmenovitým proudem do 32 A včetně musí být buď chráněny proudovým chráničem 30 mA, nebo musí být napájeny malým napětím SELV, nebo musí mít elektrické oddělení obvodů s tím, že každá zásuvka nebo trvale zapojené ruční elektrické zařízení je napájeno oddělovacím ochranným transformátorem, nebo odděleným vinutím izolačního transformátoru.

Obvody napájející zásuvkové vývody se jmenovitým proudem vyšším než 32 A se vybaví proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 500 mA, který může sloužit i jako vypínač.

Přenosné zdroje nemusí mít hlídač izolačního stavu.

Užité ohebné vodiče musí být typu H07 RN-F, nebo obdobné, jsou to vodiče odolné proti oděru a vodě.

Každý staveništní rozváděč (ACS) musí být vybaven přístrojem pro odpojování a spínání na straně napájení. Odpojovací přístroj silového přívodu musí být možno zajistit ve vypnuté poloze.

Dovolené dotykové napětí je sníženo na 25/60 V.

Kabely se nemají pokládat na staveništi přes vozovky nebo přes cesty pro pěší, aby se zabránilo jejich poškození. Kde je to nezbytné.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku