Zdroje nepřetržitého napájení v bankovním a finančním sektoru

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Stěžejní role, kterou bankovní a finanční sektor hrají v hospodářském růstu a stabilitě, a to jak na národní, tak i jednotlivé úrovni, vyžaduje nepřetržité a spolehlivé služby.

Na základě průzkumu, provedeného americkým ministerstvem energetiky, jsou „makléřské operace“ a „operace s kreditní kartou“ obětmi s nejvyššími průměrnými náklady v důsledku výpadků napájení. Finanční průmysl vyžaduje enormní výpočetní výkon pro obchodování při vysoké rychlosti a frekvenci, pro analýzu a reakci na trhy a pro poskytování nepřetržitého přístupu zákazníkům ke službám a informacím.

V moderní společnosti neexistují pouze tradiční bankovní a finanční služby, jako jsou pobočky bank nebo bankomaty. Vzhledem k intenzivnímu používání internetu jsou rovněž populární a zákazníky dobře vnímané služby jako bankovnictví prostřednictvím call centra, on-line bankovnictví a mobilní bankovnictví. Se stále větším počtem sociálních médií jako jsou Facebook, Twitter, Linked-in, která začínají v kybernetickém prostoru převládat, převody finančních prostředků prostřednictvím těchto médií v dnešní době neustále rostou.
Finanční služby, založené na IT, se však velmi spoléhají na pevnou infrastrukturu jako na svou provozní páteř. Každý den musí být generováno, zpracováno, na jejich základě jednáno a uloženo ohromující množství nových dat. V oblasti notoricky známé svou vysokou fluktuací zákazníků, musí banky poskytovat své služby pro maximální spokojenost zákazníků s minimálními prostoji s cílem zachovat si co nejvíce zákazníků.

ups financni sektor 1

Zabezpečení dat v cloudových aplikacích

Spotřebitelé v tomto odvětví jsou obzvláště citliví na zabezpečení svých dat a kompetence institucí v ochraně jejich osobních údajů, takže minimální prostoje v důsledku technických problémů jsou dvojnásob důležité.
Zatímco snadnost použití v interakci s cloudovým datovým centrem může vypadat jako téměř bez námahy a pro koncového uživatele téměř magické, od podniků, které se dělí o zkušenosti víme, že proto, aby zůstala po celou dobu bezpečná, spolehlivá a dostupná, cloudová řešení vyžadují značné investice do hardwaru a provozu. Moderní digitální zařízení využívají mikroprocesory, které pracují s frekvencemi až do několika gigahertzů a vykonávají miliony operací za sekundu.
Výpadek dodávky elektrické energie jen několik milisekund, může narušit tisíce základních operací, což může vést k poruchám, poškození a ztrátě dat a dokonce i k poškození hardwaru, jak vyplývá z IT ekosystému bankovnictví, finančních služeb a pojišťovnictví (BFSI).

ups financni sektor 6

UPS chrání kritické operace v bankovním a finančním sektoru

Ohledně velikosti a funkce se UPS systémy značně odlišují, od těch nejmenších, které chrání jeden počítač nebo bankomat až k rozsáhlým systémům, určených k ochraně velkých datových center. Některá zařízení mohou snášet mírné výkyvy, ale významná výchylka od standardu dost často způsobí poškození citlivých součástí, přítomných v moderních datových systémech společností v bankovním a finančním sektoru. Finanční segment musí zůstat na vrcholu technologie a podnikání, jinak riskuje rychlé předehnání svými konkurenty.
Existují tři typické aplikace pro použití UPS v bankovním a finančním sektoru pro ochranu zátěže kritických úloh:

1. Napájení bankomatů
Bankovní a finanční společnosti udržují menší systémy, z nichž mnohé vyžadují individuální ochranu napájení. Bankomaty (ATM) jsou jedním z typických systémů, které potřebují UPS připojenou k síti, pro ochranu před možnými nepravidelnostmi v elektrickém napájení.
Bankomaty mohou být umístěny všude - v pobočkách bank, v kancelářských budovách, v hotelech, v obytných zónách, v prodejnách se samoobsluhou a podobně. V oblasti bankomatů existuje mnoho problémů s napájením. Problémy s náklady zahrnují průměrnou denní spotřebu elektrické energie bankomaty a pomocným zařízením 1~3 kW, pravidelné výpadky elektrické energie nebo alternativní mocenské prostředky. Problémy infrastruktury v oblasti bankomatů vedou k nestabilní rozvodné síti, která následně způsobuje přerušení komunikační linky; přepínač serveru se vypne a zmrazené obrazovky vedou ke ztrátě transakcí a velké nespokojenosti zákazníka.

2. Napájení pobočkové automatizace
Pobočková automatizace v bankách spojuje zákaznický servis desk a IT zařízení v bance s bankovními záznamy zákazníka v obslužném oddělení banky. Pobočkové operace nejen v bankách, ale i v pojišťovacích ústavech a na burzách s cennými papíry rovněž vyžadují spolehlivou ochranu záložního napájení, aby se zabránilo nákladům způsobených výpadkem napájení.
V rámci pobočkové automatizace existují různé problémy s napájením. Některými problémy infrastruktury jsou prostorová omezení pro alternativní zdroje energie; servis energetických zařízení ve vzdálených lokalitách a špatně klimatizovaná prostředí.

3. Napájení datových center
Datová centra, využívaná podniky v odvětvích BFSI pro ukládání a zpracování dat, jsou pro obchodní operace životně důležitá. Datové centrum představuje kritickou zátěž v každodenním provozu organizace a hraje klíčovou roli při výpočtu finančních dat, v transakčním systému a při ukládání záznamů. Servery, úložiště, směrovače a přepínače jsou v datových centrech klíčová IT zařízení. Náklady na prostoje v důsledku selhání při kritickém zatížení jsou extrémní a průměrná cena za hodinu prostoje se zvyšuje v důsledku stále pokračujícího zavádění automatizovaných obchodních operací v sektorech BFSI.
Datová centra v bankovnictví a finančnictví vyžadují robustní nouzové napájecí systémy, které odpovídají množství jejich operací, s cílem zachovat napájení energií pro kritické operace za nepříznivých podmínek. Datová centra jsou zároveň velmi energeticky náročná vzhledem k provádění výpočtů s velkým množstvím dat. Kromě toho, všechny pobočky, bankomaty včetně on-line bankovnictví jsou závislé na datových centrech. Tudíž vysoká energetická účinnost a maximální dostupnost systému UPS se stanou hlavními kritérii v úvahách informačních manažerů.

ups financni sektor 2

Řešení prostřednictvím Delta UPS:

Robustní napájecí systémy pro zajištění kontinuity podnikání v bankovním a finančním sektoru
Společnost Delta Group, jako lídr v oblasti řešení správy napájení, nabízí kompletní řešení prostřednictvím UPS s pokrytím výkonu od 1 kVA až do 4000 kVA paralelně, od jednofázové UPS po třífázovou, od samostatných jednotek až po modulární typy, a od UPS bez transformátoru až po UPS s transformátorem. Společnost Delta se zavázala rozvíjet nejmodernější technologie s cílem zvýšit energetickou účinnost svých produktů ve snaze o udržitelnost životního prostředí.
 
1. Delta Amplon pro bankomaty
Systémy Amplon UPS jsou vybaveny technologií dvojité konverze a jsou ideálním řešením pro správu napájení pro malé a střední podniky, jako jsou ústavy finanční správy, pojišťoven a bank. Nabízí řešení ochrany napájení s nejvyššími výhodami s ohledem na prostory a náklady.
V případě bankomatu jednotka UPS efektivně slouží jako elektrický firewall mezi jakýmikoliv potenciálně škodlivými výkyvy v napájení a zranitelným hardwarem, přítomným v těchto přístrojích.

2. Delta Ultron pro pobočkovou automatizaci
Střední až velké UPS z oceňované třídy Delta Ultron jsou ideální volbou pro bankovní zařízení, kombinující pokročilé řešení napájení s nízkými celkovými náklady na vlastnictví. Jednotky Ultron UPS jsou vyhlášené svou technologií pro energetickou účinnost, inovativním designem a flexibilní možností přizpůsobení některých modelů, které umožňuje jejich konfigurací uspokojit širokou škálu potřeb napájení.

3. Delta Modulon pro datová centra
Třída Modulon zahrnuje UPS řady DPH a NH Plus. UPS řady DPH je modulární systém UPS, navržený pro maximální dostupnost, špičkový výkon a vysokou účinnost a je ideální pro malá až středně velká datová centra. Vyznačuje se vysokou, až 96 % účinností AC-AC, modulární strukturou hot-swap a N+X redundancí. UPS řady Modulon se vyznačují pozoruhodně nízkými celkovými náklady na vlastnictví jak z hlediska investičních, tak i provozních nákladů.

ups financni sektor 4

Naše technická prozíravost a technologické schopnosti byly dobře známé a oceňované lídry v bankovním a finančním sektoru:

1. Společnost Mphasis si vybrala společnost Delta pro řešení úspory elektrické energie a monitorování bankomatů v reálném čase.
Společnost Mphasis je jedním z lídrů v sektoru maloobchodních financí a outsourcovaných bankomatů. Společnost rozmístila více než 8000 bankomatů po celých šesti indických státech s plány rozšířit tuto síť na 25000 bankomatů v období 2015-16.
Dvacet šest bank indického veřejného sektoru důvěřuje společnosti Mphasis ohledně rozmístění a správy svých bankomatů. Ztráta výkonu pro společnost Mphasis vede ke snížení počtu transakcí a ke snížení příjmů. Řada Delta Amplon E 1-3 kVA byla navržena pro bankomaty společnosti Mphasis. 1000 jednotek řady Amplon E bylo instalováno s vnitřními nabíječkami. Všechny zátěže bankomatu včetně vlastního bankomatu a osvětlení jsou napájeny prostřednictvím UPS společnosti Delta k radosti a spokojenosti zákazníka.

2. Společnost Delta Electronics realizuje řešení pro banku Sberbank v Rusku
Společnost Delta Electronics oznámila úspěšnou realizaci svého řešení pro pobočky OJSC Sberbank of Russia v lokalitě Anapa. Regionální integrátor, Citylink-Yug, spolu s oficiálním distributorem produktů společnosti Delta Electronics, společností Tempesto, instalovali modulární systém Delta NH Plus řady UPS 120 kVA a paralelní rezervační systém N+1 pro zajištění nepřerušovaného elektrického napájení zařízení banky.
Jako součást technické rekonstrukce úřadu banky Sberbank v lokalitě Anapa, regionu Krasnodar byly uskutečněny plány pro zvětšení užitné plochy obslužných klientských zón pro instalaci samoobslužných terminálů a zavedení elektronického systému hromadné obsluhy. Masový přechod na elektronické klientské služby učinil potřebu nepřetržitého elektrického napájení ještě kritičtější. Nepřetržité elektrické napájení je rovněž nezbytné pro nové drahé vybavení, které umožňuje, aby jeden úřad banky Sberbank spravoval všechny bankomaty ve městě.

ups financni sektor 5

Více informací o produktech
společnosti Delta naleznete na:
www.deltapowersolutions.com

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku