Ochranné uzemnění a pospojování UPS

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Záložní zdroje UPS, z anglické zkratky Uninterruptible Power Supply (zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení, jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (minuty až hodiny) dodávka energie v případě nestability vstupního napětí či při úplném výpadku sítě.

Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením vlivem nepředvídaných událostí na síti jako jsou šumy, rázy, napěťové špičky, poklesy napětí nebo úplné výpadky.Dojdeli k výpadku elektrické energie, záložní zdroj dodává spotřebiči energii ze svých akumulátorů.Vzhle­dem k ceně elektronických zařízení a přenášených dat jsou UPS nezbytným vybavením všech informačních systémů.

ups uzemneni pospojovani 2

Ochranné uzemnění

Přístupné vodivé části zařízení třídy I, na nichž se může vyskytnout v případě jedné poruchy izolace nebezpečné napětí, musí být spolehlivě spojeny s ochrannou zemní svorkou uvnitř zařízení.
V oblastech přístupných údržbě vodivé části jako jsou rámy motoru, šasi elektroniky atd., které mohou v případě jednotlivé poruchy izolace předpokládat nebezpečné napětí, by se měly připojit buď ke svorce ochranného uzemnění, nebo pokud to není možné nebo praktické, měl by vhodný výstražný štítek osobě údržby označovat, že takovéto části nejsou uzemněny a měly by se před dotykem zkontrolovat na nebezpečná napětí.
Tento požadavek se nevztahuje na přístupné vodivé části, které jsou odděleny od částí s nebezpečným napětím:

  • uzemněnými kovovými částmi, nebo
  • pevnou izolací nebo vzduchovou mezerou nebo jejich kombinací, která splňuje požadavky na dvojitou izolaci nebo zesílenou izolaci. V tomto případě musí být tyto části tak upevněny a být tak pevné, že jsou během působení síly zachovány předepsané minimální vzdálenosti.

ups uzemneni pospojovani 1

Ochranné pospojování

Výstupní střídavý obvod UPS se musí zařadit k ochrannému uzemnění zařízení, jak je to požadováno střídavou napájecí distribuční soustavou, v které je UPS určen pracovat.
Pospojování ochranného uzemnění a nulových vodičů se aplikuje při všech režimech provozu jednotky. Fyzický bod pospojování může být k UPS externí.
Nepožaduje se, aby výstupní střídavý obvod UPS typu A s vidlicí nebo UPS typu B s vidlicí, který není během normálního provozního režimu separátně odvozeným zdrojem, byl v provozním režimu zálohování pospojován. Uzemňování napájení ze separátně odvozených střídavých zdrojů.
U zařízení třídy I typu A s vidlicí musí UPS zajišťovat vhodné svorky, uzemněné zásuvky nebo jiné prostředky umožňující, při konečném uspořádání instalace, ekvipotenciální pospojování UPS s ostatními zařízeními třídy I, včetně externích skříní baterií UPS bez ohledu na to, zda síťový ochranný vodič UPS je odpojen od svého zdroje. Jakékoliv speciální pospojovací pokyny musí být uvedeny v návodu pro uživatele.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku