Ochranná opatření při údržbě staničních baterií

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Během provádění údržby mohou osoby pracovat v blízkosti bateriové sítě. Osoby, které pracují na baterii nebo v její blízkosti, musí být způsobilé pro provádění této práce a musí mít potřebný výcvik v některých zvláštních postupech. Aby se snížilo riziko úrazu na minimum, musí návrh bateriové sítě zajišťovat následující.

  • kryty vývodů baterie, které dovolují běžnou údržbu, budou snižovat přístup k vodivým částem pod napětím na minimum;
  • minimální vzdálenost mezi vodivými živými částmi baterie, které jsou přístupné dotyku a mají potenciál větší než 120 V (jmenovité stejnosměrné napětí) je 1,5 m;
  • budou instalovány přístroje pro rozpojení baterií na skupiny se stejnosměrným napětím menším než 1 500 V pro baterie provozované se jmenovitým stejnosměrným napětím větším než 1 500 V;
  • provedení pojistkových držáků zabrání kontaktu s živými částmi.

stanicni baterie udrzba

Před zahájením práce musí být z rukou, zápěstí a krku odloženy všechny kovové osobní předměty.
U bateriových sítí se jmenovitým stejnosměrným napětím větším než 120 V musí být vyžadován izolační ochranný oděv a místní izolační kryty, aby se zabránilo styku osob s podlahou nebo s částmi pospojovanými s ochranným uzemněním.
Baterie nesmí být spojovány nebo rozpojovány ve stavu, kdy jimi protéká proud. Nejprve je nutno obvod jinde rozpojit.
Zpětné proudy z nabíječe nebo z paralelních baterií mohou způsobit, že při vyjímání pojistky mohou být přístupné kontakty pod napětím. Pokud jsou použity závitové pojistky, musí být výstupní vývody baterie na spodním kontaktu. Závitové pojistky se nedoporučují, pokud oba kontakty zůstávají po vyjmutí pojistky pod napětím, např. u paralelní bateriové sítě. Baterie mohou být opatřeny protizášlehovou zátkou (viz IEC 60050-486-02-28) proti přenesení exploze způsobené vnějším otevřeným plamenem nebo jiskrou dovnitř baterie.
Baterie se stejnosměrným napětím přesahujícím 120 V, mají být s ohledem na údržbu rozděleny na sekce se (jmenovitým) stejnosměrným napětím 120 V nebo menším.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku