Mimořádné a všestranně výhodné zelené transformátory – GREEN LINE

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochranné oddělovací transformátory jsou základní součástí zdravotnických izolovaných soustav (ZIS) a proto by měly co nejlépe vyhovovat nejen požadavkům norem, ale také všem provozním, ekologickým a ekonomickým požadavkům.

Green Line – zelená řada ochranných oddělovacích transformátorů pro zdravotnictví ES710/…-GL německého výrobce BENDER, byla od počátku vyvíjena se záměrem dosáhnout nové úrovně v plnění všech nejvyšších nároků, včetně ekonomických a ekologických. Výsledkem je mimořádná technická vyspělost, která se projevuje v parametrech výhodných doslova pro všechny od projektantů, přes instalační firmy a provozní personál na odděleních, až také, díky značnému snížení provozních nákladů na základě energetických úspor, po investora/vlastníka. Tyto provozní a technické výhody jsou průkazné a investiční návratnost rychlá.

Standardizované požadavky

Normy, zejména ČSN 33 2000-7-710 (idt HD 60364-7-710:2012) a ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (idt IEC 61558-2-15:2011) řeší mnoho požadavků zaměřených na bezpečnost a spolehlivost napájení ve zdravotnických prostorách a v této oblasti je Bender lídrem.
Normy pro použití ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou zvláštních případů, stanovují (doporučují) používat jednofázové transformátory s výkonem od 3,15 do 8 kVA.

green line 2018 1

Provozní požadavky

Nejvyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti na úrovni standardů je pro Bender pouze samozřejmým základním hlediskem, ke kterému výrobce přidává všechny další vlastnosti důležité pro uživatele.
Jsou to především požadavky na co nejnižší vlastní spotřebu, co nejnižší nároky na ostatní elektro instalaci, co nejnižší hlučnost (tzv. brum) a co nejvyšší bezporuchovost.

Vlastní spotřeba transformátoru

Ztráty naprázdno jsou téměř výhradně tvořeny ztrátami v železe, zatímco podíl ztrát ve vinutí je na celkových ztrátách naprázdno minimální. Proto transformátory Green Line se od běžných transformátorů liší právě především ztrátami v železe. Podařilo se to tak úspěšně, že tyto ztráty jsou dokonce pouze třetinové ve srovnání se standardními transformátory!
S tím přímo souvisí nižší proud naprázdno i celkový ztrátový výkon a celkový proud. Velmi nízká vlastní spotřeba se projevuje i v době nejnižšího odběru, a protože ve zdravotnickém provozu, z důvodu požadavku na jistotu nepřerušeného napájení, je zcela typický poměrně nízký špičkový a velmi nízký průměrný energetický odběr, tak ztráty v železe jsou obvykle hlavní složkou všech ztrát v transformátoru a úspory jsou o to větší, vč. velmi rychlé ekonomické návratnosti.

green line 2018 3

Snížení nároků na ostatní elektroinstalaci

Velmi nízký zapínací náběhový proud, nižší doporučené jištění před zkratem, ale také menší ztrátové teplo v rozváděči, všechny tyto parametry kladou menší nároky na ostatní elektro instalaci, a to může znamenat jak snížení investičních nákladů, tak i menší zátěž celé výzbroje v rozváděči v průběhu jeho životnosti.

Nízká hlučnost

Tento parametr bývá často opomíjený, přitom požadavek na vzdálenost připojeného přístroje do 25 m od transformátoru zákonitě znamená, že tyto transformátory musí být umísťovány do blízkosti zdravotnického personálu a pacientů. A pokud transformátor více hlučí tzv. brumem, tak to může obtěžovat někdy až nesnesitelně.
Transformátory GL mají zaručenu hlučnost <35 dB, což odpovídá velmi tichému šepotu, velmi tichému bytu, velmi tiché ulici, nebo tichu v obsazeném hledišti kina.

green line 2018 4

Bezporuchovost

5letá garance, kterou poskytujeme na tyto transformátory, je jen odrazem toho, že jsou naprosto robustní a bezporuchové, takže jejich střední doba do poruchy je maximální. Za celou dobu, kdy zastupujeme firmu Bender a podporujeme instalaci jejich systémů na českém a slovenském trhu, jsme dosud nezaznamenali žádnou závadu transformátorů ES710.

Další informace

Transformátory GL dodáváme podle požadavku ve všech běžných výkonech, s běžnými umístěními svorkovnice, s primárním napětím 230 V i 400 V.
Oddělovací transformátory ES710 samotné mají IP00, lze nabídnout kryt IP23, bez něho je možná instalace transformátoru do rozváděče nebo v zabezpečeném místě.
Doporučuji také následovat odkaz na naše webové stránky, kde najdete další informace a můžete si také stáhnout katalogové listy.

green line 2018 2

GHV Trading, spol. s r.o.
Edisonova 3, 612 00 Brno
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 541 235 532
www.ghvtrading.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2022

ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

Číslo je zaměřené na energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku