Baterie UPS

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Externí skříně nebo přihrádky pro baterie uvnitř UPS musí být opatřeny následující, jasně čitelnou informací, upevněnou v takové poloze, aby ji osoba provádějící údržbu při technické obsluze UPS mohla snadno vidět.

Informace o baterii uvnitř UPS

 • a) typ baterie (olověná, Ni-Cd a pod.) a počet bloků nebo článků.
 • b) jmenovité napětí úplné sestavy baterií.
 • c) jmenovitá kapacita úplné sestavy baterií (nezávazné).
 • d) výstražný štítek s upozorněním na nebezpečí související s energií nebo s úrazem elektrickým proudem a s chemickými látkami a s odvolávkou na provádění údržby a s prováděcími pokyny podrobně podle následujících pokynů.

Výjimka: UPS typu A s vidlicí napájený zabudovanými bateriemi nebo oddělenými skříněmi s bateriemi určenými pro umístění pod nebo nad nebo vedle UPS připojené vidlicí a zásuvkou instalovanou operátorem je třeba opatřit jenom výstražným štítkem (viz výše uvedený bod d)) umístěným na vnějšku jednotky.
Všechny ostatní informace musí být uvedeny v pokynech pro uživatele.

baterie ups 2015

Pokyny

a) Baterie montované dovnitř:

 • pokyny musí obsahovat dostatečnou informaci, která umožňuje nahrazení baterie vhodným doporučeným typem;
 • v příručce pro instalaci/údržbu musí být uvedeny bezpečnostní pokyny pro umožnění přístupu osobám provádějícím údržbu.
 • pokud baterie jsou určeny k instalování osobami provádějícími údržbu, musí být k dispozici pokyny pro jejich připojení včetně údaje o kroutícím momentu pro utažení svorek.

Návod pro operátora musí zahrnovat následující pokyny:

 • Údržba by se měla provádět nebo dohlížet pracovníky informovanými o bateriích a o požadovaných opatřeních.
 • Při výměně baterií se náhrada provádí stejným typem a počtem baterií nebo bateriových bloků. VAROVÁNÍ: Nemanipulujte s bateriemi za přítomnosti ohně. Baterie mohou explodovat. VAROVÁNÍ: Neotvírejte nebo nedeformujte baterie. Rozlitý elektrolyt poškozuje kůži a oči. Může být toxický.

b) Baterie montované vně:

 • pokyny pro instalaci musí stanovit napětí, jmenovité ampérhodiny, režim nabíjení a v případě, kde baterie není dodávána výrobcem UPS i způsob ochrany požadovaný pro koordinaci elektrické instalace s ochrannými prostředky UPS;
 • výrobce baterií musí pro články baterií poskytnout příslušné pokyny.

c) Externí bateriové skříně
Externí bateriová skříň dodávaná s UPS musí mít odpovídající instalační návod, v kterém jsou definovány rozměry kabelů pro připojování UPS, není-li kabeláž dodávána výrobcem UPS. Pokud články nebo bloky baterií nejsou v rámci dodávky předem instalovány a zapojeny, musí výrobce baterií zajistit návod pro instalaci článků nebo bloků baterií, pokud není uveden detailně v instalačním návodu výrobce UPS.

Neizolované části, které představují energetické nebezpečí, by se měly umístit zakryté, se zábranou nebo opatřené bariérou pro zabránění neúmyslného přemostění vodivými materiály, které by se mohly během údržby vyskytovat.
Neizolované části provozované na nebezpečné úrovni napětí by se měly umístit se zábranou, aby neúmyslný dotyk s takovými částmi během údržbových prací na ostatních částech zařízení byl nepravděpodobný.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku