Automatický přepínač zdrojů TruONE® od ABB

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při výpadku primárního zdroje napájení kritické aplikace, například v nemocnici, datovém centru nebo telekomunikační instalaci, je úkolem automatického přepínače (ATS) rychlé a spolehlivé přepnutí napájení na alternativní zdroj.

A to ať už se jedná o záložní síť nebo generátor, a podle definovaných podmínek přepnutí zpět na zdroj primární po jeho zotavení.

Může to znít velmi jednoduše, z hlediska dostupných zařízení na trhu to však tak snadné není. Stávající nabízená řešení vznikala inovací a spojováním již existujících přístrojů. Přepínač vznikl mechanickým spojením dvou vzájemně blokovaných odpínačů, pro možnost dálkového ovládání byl přidán motorický pohon, a pro zajištění automatického přepínání byl takto vytvořený přepínač doplněn o elektronickou záskokovou jednotku, která monitoruje stav jednotlivých zdrojů a dle nastavených parametrů zajišťuje přepínání mezi nimi. To vše je mechanicky sestaveno dohromady, a propojeno mnoha vodiči. Zkrátka to má složitou logiku. Namísto jednoduchého přístroje, který přepne zátěž na dostupné napájení v okamžiku kdy je to třeba, jsou nabízena složitá řešení.
Proto jsme v ABB vyvinuli úplně nový automatický přepínač, při jehož vývoji jsme záměrně zapomněli na všechny existující komponenty. Výsledkem je přepínač TruONE® (obr. 1), který splňuje požadavky na rychlé a spolehlivé přepnutí na alternativní zdroj, který však nemá omezení vyplývající z komponent použitých u stávajících řešení. Přepínač, který se projektantům snadno navrhuje, výrobcům snadno instaluje a uživatelům snadno nastavuje i provozuje. Přepínač, který vyhovuje nejnovějším trendům komunikace a digitalizace a přináší mnoho výhod a vylepšení, která u stávajících řešení nenajdete. To vše je integrováno do jedné kompaktní jednotky, ze které nevyčnívají žádné externí komponenty, vodiče, přídavná napájení, transformátory a podobně. Takhle si představujeme skutečný automatický přepínač.

TruONE 2020 1

V následujících odstavcích najdete 3+1 důvod, jak si použitím tohoto přepínače usnadníte práci.

1. Jednoduchý návrh a montáž

Je jasné, že pro projektanta je jednodušší navrhnout jeden přístroj, který sdružuje všechny potřebné senzory, ovladače, spínací prvky, uživatelské rozhraní, zapojení a přepínací logiku do svébytné kompaktní jednotky, než specifikovat dva mechanicky blokované spínací prvky a vymýšlet jejich zapojení a spínací logiku.
Také montáž jediného přístroje je pro výrobce rozváděčů výrazně jednodušší a rychlejší. Přepínač upevní čtyřmi šrouby do skříňky nebo rozváděče, připojí k němu přívodní kabely od jednotlivých zdrojů a vývodní kabel do napájené aplikace, a je hotovo. Po základním nastavení bude přepínač fungovat. Při požadavku vyvedení uživatelského rozhraní na dveře rozváděče ho jen sejme z přepínače (obr. 2), upevní jednou maticí do dveří a propojí s přepínačem jediným standardním UTP kabelem s konektorem RJ45 (obr. 3). Oproti stávajícím řešením takto ušetří až 80 % montážního času, až 60 m vodičů, nemluvě o vyšší spolehlivosti, přehlednosti a bezpečnosti takového zapojení. Snadnější už to být nemůže.
A ještě je tady jedna užitečná vlastnost. Není třeba používat silové propojovací můstky na vývodní straně přepínače, jak je tomu u stávajících přepínačů tvořených mechanickým spojením dvou odpínačů. TruONE® je od základu vyvinut jako přepínač, a obsahuje tedy na straně připojení zátěže pouze jednu svorku. Tato vlastnost výrazně šetří montážní čas i materiál, a zvyšuje provozní spolehlivost.

TruONE 2020 2

2. Snadné nastavení a uvedení do provozu

V typickém případě jsou parametry zdrojů a samotného přepínače nastavovány ručně. V jednotlivých dílčích podmenu přepínače hledáte správnou položku, měníte nastavení, ukládáte hodnoty. Tento způsob je u přepínače TruONE® také možný. Pro snadnější a rychlejší nastavení je však TruONE® vybaven automatizovanou konfigurací. Co to znamená? Přepínač automaticky detekuje jmenovité hodnoty napětí, frekvence, fázový systém, sled fází a umístění nulového vodiče obou zdrojů (1. nebo 4. pól), které si uloží do paměti. Dále nastaví typické prahové hodnoty napětí a kmitočtu, časové prodlevy a další parametry přepínače dle typu aplikace (trafo-trafo, trafo-generátor). S takto automaticky nastavenými hodnotami lze přepínač okamžitě provozovat. Stále však zůstává zachována možnost tyto hodnoty ručně upravit, a přizpůsobit tak chování přepínače individuálním potřebám konkrétní aplikace.
Další možností je nastavení všech parametrů přepínače předem v počítači, uložení do souboru a následné přehrání konfiguračního souboru do přepínače TruONE®. Takto můžete rychle a efektivně nastavit více přepínačů, nebo nastavení z jednoho přepínače snadno rozkopírovat na další přepínače.
Možností, jak přepínač nastavit je mnoho a výhody jsou zřejmé. Přepínač může být snadno nastaven jak v místě instalace, tak předem v počítači a nastavení do přepínače v místě instalace jen přehráno. Doba nastavování přepínače se zkrátí až o 80 %, protože není třeba procházet ručně všemi položkami menu. Stačí pouze nechat proběhnout automatickou konfiguraci, nebo stáhnout nastavení z počítače. V neposlední řadě se také značně sníží pravděpodobnost lidských omylů.

3. Spolehlivý provoz

Pokud jste se rozhodli pořídit systém záložního napájení, znamená to, že vaše aplikace je na dodávce napájení kriticky závislá a jakákoli porucha záskokového systému musí být minimalizována. Odpovědí na tuto potřebu je opět přepínač TruONE®.
Jeho spolehlivost je dána už zmíněnou jednoduchostí zapojení, kde množství propojovacích vodičů, a tedy i potenciálních zdrojů poruch, je zredukováno na jeden jediný UTP kabel.
Dále je přepínač TruONE® vybaven funkcí prediktivní údržby. Například měřením teploty na kontaktech dokáže indikovat uvolněný spoj na připojovacích svorkách, který bývá častou příčinou požáru. Narozdíl od běžného snímání teploty termokamerou, které se obvykle provádí při periodické revizi zařízení, je tak u TruONE® potenciálně uvolněný kontakt hlídán nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce.
Další teplotní senzory jsou uvnitř přístroje a v modulu ovládacího rozhraní. Díky těmto senzorům a na základě měřených hodnot napětí, proudů a účiníku je TruONE® schopen vypočítat opotřebení kontaktů a díky tomu odhadnout životnost zařízení. Takovou funkci zatím u jiných výrobků nenajdete.
Přepínač TruONE® je vybaven hodinami reálného času. Umožňuje nejen zaznamenávat veškeré události do deníku, ale také v nastavitelných intervalech testovat funkčnost záložního generátoru. O testech vede záznamník, kdy a s jakými parametry byl generátor testován, a na základě těchto informací může uživatel s předstihem odhalit blížící se poruchu a přijmout nápravná opatření.

TruONE 2020 3

4. Nepřekonatelná konektivita

V dnešní době digitalizace je v mnoha aplikacích komunikace přepínače některým z obvyklých protokolů naprostou nezbytností. Přepínač TruONE® ovládá až šest různých komunikačních protokolů, které však nejsou do přepínače pevně zabudovány. Komunikace je realizována pomocí volitelných zásuvných modulů, které lze do přepínače doplnit později přímo v místě instalace. Moduly komunikace můžete vyměnit, pokud bude přepínač komunikovat na jiném protokolu, než bylo původně zamýšleno. Přepínač tak splňuje nejen současné požadavky, ale je připraven i na změny a rozšíření, které mohou nastat během provozu.

Klíčové vlastnosti

TruONE® od firmy ABB je první automatický přepínač, který sdružuje všechny potřebné senzory, ovladače, spínací prvky a uživatelské rozhraní do jedné kompaktní jednotky. Zjednodušuje tak specifikaci, montáž a nastavení, zvyšuje spolehlivost a když potřebujete, umí komunikovat.

  • Jmenovité proudy 200–1600 A
  • Jmenovité napětí 200–480 V, rozsah pracovního napětí ± 20%
  • Celosvětové pokrytí, jak IEC, tak UL schválení
  • Typy přepnutí se stabilní (I-O-II) nebo bez stabilní (I-II) vypnuté polohy
  • Doba přepnutí kontaktů do 50 ms (jak I-O-II, tak I-II provedení)
  • Kontrola soufázovosti zdrojů před přepnutím (In-phase monitor)
  • Tři úrovně uživatelského rozhraní a tomu odpovídající výbava přepínače
  • Možnost ručního ovládání

Automatické přepínání mezi dvěma zdroji napájení už nemůže být jednodušší. Pro více informací navštivte webové stránky, stáhněte si technický katalog nebo kontaktujte firmu ABB emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku