V režimu zálohování nesmí UPS umožnit nadměrné dotykové proudy mezi jakýmikoli páry vstupních svorek UPS. Pokud změřené napětí naprázdno nepřekročí 30 V (efektivní hodnota) (42,4 V vrcholová hodnota, 60 V stejnosměrná hodnota), měření dotykového proudu se nemusí provádět.

Zcela unikátní řešení pro železniční dopravu od ABB umožňuje americkému dopravnímu podniku zachycovat nadbytečnou energii, kterou vytváří vlak při každém brzdění ve stanici, a následně tuto energii vracet o několik sekund později při rozjezdu vlaku, čímž se sníží celková spotřeba elektrické energie až o 10%.

Klasickou úlohou UPS je zabránit výpadkům elektrického proudu. Dalším požadavkem kladeným na tato zařízení je zamezit rušení z rozvodných sítí nebo z motorgenerátorů a dodávat stabilní, filtrovaný elektrický proud.

Modulární řešení od společnosti Schneider Electric jsou škálovatelná a efektivní. Lze díky nim rychle a prakticky rozšiřovat napájecí a chladící kapacitu datového centra do 500 kW. Fyzickou infrastrukturu tak lze uzpůsobovat IT zatížení a zároveň odstranit hlavní příčinu neefektivního provozu a plýtvání energií.

Elektrická zařízení zajišťující požární bezpečnost staveb hrají v době požáru významnou roli při ochraně lidských životů. A protože se jedná o činná zařízení, jsou důležitými aspekty vhodný výběr napájecích zdrojů, způsob propojení napájecích zdrojů s elektrickými PBZ a v neposlední řadě ovládání PBZ signály EPS.

UPS zdroje nepřetržitého napájení, jsou zařízení nebo systémy jejichž funkcí je zajišění souvislé dodávky elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta. UPS je obvykle zapojen mezi primární zdroj elektřiny a vstup napájení chráněného zařízení. Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku