Alternativní ochrany před bleskem

Pojďte na školení zaměřené na ochranau před bleskem aneb aktivní jímače a další možnosti.

Přednášky se zaměří na:

  • Vývojové a metodologické souvislosti nekonvenčních způsobů ochrany před bleskem.
  • Alternativní ochrany před bleskem z pohledu soudního znalce.
  • Modelování ochranných prostorů alternativních ochran.

dimenzovani kabelu 2021

Program školení

8.58 - 9.00 Organizační pokyny, zahájení

9.00 - 9.30
Vývojové a metodologické souvislosti nekonvenčních způsobů ochrany před bleskem.
Příspěvek se zabývá fyzikálním a technickým procesem připojení bleskového výboje k uzemněným strukturám (stavbám, konstrukcím, objektům). Studuje okamžik, při kterém stepped leader (krokový leader) dosáhne blízkosti země a z uzemněných struktur jsou vlivem elektrických polí emitovány vstřícné výboje – streamery. Návazně je z inženýrského hlediska analyzován jeden z klíčových výbojů – return stroke, jehož účinky mají nejdůležitější vliv na přímé ovlivnění ochranných systémových struktur, respektive na případné samotné poškození objektů. Charakterizovány jsou různé názory a vývojové modely určení výbojové vzdálenosti od existence krokového leaderu až po zásah dané struktury (konkrétně pak modely Goldeho, Erikssona, Dellery a Garbagnatiho, Coorayův a další). V souvislosti s procesem spojení obou výbojových cest jsou v příspěvku dále explikovány souvislosti s vývojem tzv. Self-consistent lightning interception modelu (SLIM). Finálně jsou shrnuty metody vnější ochrany před bleskem a jejich vliv na proces připojení bleskového výboje včetně principu early streamer emission (ESE) a metody využívající dissipation array systems (DAS), u nichž jsou nabídnuty k diskuzi konceptuální rozpory s teoretickými i praktickými pozorováními.
Ing. Jan Mikeš, FEL ČVUT v Praze

9.30 - 9.40 Dotazy účastníků, technická přestávka

9.40 - 11.10
Alternativní ochrany před bleskem z pohledu soudního znalce.
Cílem přednášky je seznámit posluchače s legislativními pravidly a omezeními, které se zabývají stavbou zařízení pro ochranu před bleskem. Tato pravidla a omezení budou podrobněji rozebrána z hlediska jejich dopadu do platných českých technických norem. Dále budou vysvětleny možnosti používání a platnosti technických norem cizích států na území ČR. Závěrem budou posluchači seznámeni s možnostmi a pravidly pro provádění výchozích a pravidelných revizí alternativních ochran před bleskem. 
Ing. Pavel Vojík, soudní znalec a revizní technik

11.10 - 11.20 Dotazy účastníků, technická přestávka

11.20 - 12.20
Modelování ochranných prostorů alternativních ochran.
I navzdory množství argumentací a matematickému důkazu, které byli vzneseny vůči alternativním ochranám před blesekm, toto téma stále rezonuje v odborné veřejnosti. Hlavním důvodem této skutečnosti je jednodušší návrh a realizace těchto zařízení oproti klasickému systému ochrany před bleskem (systému LPS). Tento fakt vychází hlavně z velikosti ochranného prostoru alternativní ochrany. Právě z tohoto důvodu autor přednášky bude rozebírat metodiku modelování tohoto ochranného prostoru a taktéž se bude snažit vysvětlit, jak se podařilo autorům této alternativy uměle zvětšit ochranný prostor, čímž získali výhodu oproti klasické ochraně před bleskem. 
Ing. Gabriel Krescanko, předseda TK 43 Elektroenergetika při ÚNMS SR

cca 12.20 Dotazy účastníků, závěr akce