ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 92 | duben 2024 Specifika monitoringu izolačního stavu ve velkých fotovoltaických elektrárnách Monitoring izolačního stavu IT sítí fotovoltaických elektráren o výkonu nad 1 MW je ve světě elektrické bezpečnosti specifická disciplína. Hlavním důvodem je velký rozsah instalace tvořené střídači, kilometry propojovacích kabelů a stovkami až tisíci fotovoltaických panelů. Ing. Jan Šenberger, GHV Trading spol. s r.o. Střídače navíc často pracují paralelně do jediného vinutí zvyšovacího transformátoru, čímž vzniká opravdu rozsáhlá soustava s vysokými nároky na funkcionalitu přístrojů sloužících pro monitoring izolačního stavu. Rozsah instalace přímo implikuje vysokou hodnotu svodové kapacity Ce, která může dosáhnout i tisíců μF. Zde je důležité poznamenat, že hodnota svodové kapacity mezi aktivními vodiči a zemí (PE) významně ovlivňuje měření izolačního odporu, neboť všechny moderní hlídače izolačního stavu využívají pro měření aktivní měřicí metodu s napěťovými pulzy. Zároveň se hodnota rozptylové kapacity během dne mění, zejména v souvislosti s vlhkostí fotovoltaických panelů, která bývá typicky největší v ranních hodinách, případně za deště. V nepřímé úměře k hodnotám rozptylové kapacity se mění hodnota izolačního odporu Rf, která dosahuje typicky stovek kΩ a běžně se během dne mění o desítky procent. Výše uvedené dokumentuje graf znázorněný na obr. 2. Dalším parametrem, který se mění v závislosti na intenzitě slunečního svitu, je stejnosměrné napětí. Přístroje pro monitoring izolačního stavu velkých fotovoltaických instalací se tedy musí vypořádat hned s několika nepříznivými faktory: • proměnná hodnota DC napětí, • měření hodnoty izolačního odporu ve velkém rozsahu již od řádu stovek Ω, • vysoká hodnota rozptylové kapacity sítě Ce, navíc proměnlivá, • kombinace AC i DC složky. Požadavky norem Z výše uvedeného je zřejmé, že pro monitoring izolačního stavu v IT sítích fotovoltaických elektráren musí být používány výhradně specializované přístroje vyvinuté k tomuto účelu. Norma ČSN EN 61557-8 ed. 3 na to pamatuje a pro FVE aplikace lze používat výhradně přístroje označené piktogramem „PV“. Obr. 1 Schéma fotovoltaické elektrárny se čtyřmi střídači a stringy panelů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=