ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 120 | duben 2024 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Měření a vyhodnocení krokových napětí V ČSN 34 1010:1965 na straně 63 je popsán způsob měření, ale jaké při naměření vysokých hodnot (jakých?) chybí určení jak situaci řešit. V ČSN 33 2000-5-54:1996 je v čl. 542. N7.1 také pouze měření. Otázka tedy měla znít: když výše uvedené normy řeší pouze měření, a neřeší jak se zachovat při naměření vysokých hodnot (jakých?), tak to při revizích LPS dle normy ČSN 34 1390 neřešit? Odpověď Možnostmi ochrany před nebezpečným krokovým napětím je buď izolování daného zájmového prostoru od země, nebo vybudování účinného ekvipotenciálního propojení v půdě nebo provedení organizačních opatření. Způsoby, jak se zachovat při řešení ochrany před krokovým napětím, jsou uvedeny také v dnes už neplatné TNI 34 1390:2008 Ochrana před bleskem – Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4. I když se jedná o neplatný dokument, je možné poznatky a informace uvedené v tomto dokumentu i nadále používat. Hodnoty povoleného krokového napětí by neměly být vyšší než hodnoty povoleného dotykového napětí. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Rozváděč pro fotovoltaiku Prosím o vyjasnění problematiky provedení rozvaděče pro DC část fotovoltaiky. Dohaduji se s firmami, jak to má být vlastně provedeno, nicméně si myslím, že uváděná příloha je informační, a pokud projektant stanoví technicky stejné nebo lepší řešení (a to si obhájí), je to v pořádku. Dle ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, přílohy DD má být.... tedy DC rozváděč v plastové krabici: PVA, které tvoří část DC instalace, musí být třídy II, nebo této třídě ekvivalentní v souladu s IEC 60364-7-721:2017. Nicméně, pan Ing. Jan Hlavatý píše: Plastové rozváděče jsou jak známo dle požadavku ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, čl. 10.2.3.2 zkoušeny žhavou smyčkou, dle uvedeného článku na 650 až 950 °C. Jedno z nebezpečí, které ale na DC části číhá, je stejnosměrný oblouk, který tam může hořet po neomezenou dobu (resp. tak dlouho, jak dlouho bude svítit Slunce). Jakou teplotu bude mít takový DC oblouk? Tisíce °C? Řádově více, než kolik řeší zkouška žhavou smyčkou. Neboli rozváděče i jakékoli odbočné krabice z plastu jsou zcela nevhodné do DC části PV systémů. V DC části PV systémů je potřeba vždy používat pouze kovové rozváděče. Osobně si myslím, že pan Hlavatý má pravdu a je to logické. Odpověď Rozváděče pro FVE systémy sice spadají do souboru ČSN EN 61439 Rozváděče nízkého napětí, ale ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Obecná ustanovení není normou, která by se jich zrovna týkala a která by obsahovala přílohu DD. Nicméně souhlasím s Vaším názorem uvedeným v dotazu „pokud projektant stanoví technicky stejné nebo lepší řešení a toto řešení si obhájí, je to v pořádku“. Projektant je zpracovatelem projektové dokumentace a z tohoto titulu při posuzování vady stavby leží na něm důkazní povinnost, aby prokázal, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci (tedy v projektu).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=