ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

IO-LINK MLUVÍME STEJNÝM JAZYKEM. DLOUHODOBÝ VZTAH S rozbocovaci IO-Link spolecnosti Murrelektronik zjednodušíte diagnostiku a údržbu, zkrátíte dobu uvedení do provozu, zvýšíte produktivitu a zároven minimalizujete náklady! â Varianty Plug & Play â Modely se 4 analogovými kanály â Ruzné bitmapping layouty murrelektronik.cz Kabelové nosné systémy, kabely, vodiče, svorky a konektory www.elektroprumysl.cz • květen 2023 • ročník 13 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie Jsme správným partnerem pro vaše IO-Link projekty. IO-LINK MLUVÍME STEJNÝM JAZYKEM. Jsme správným partnerem pro vaše IO-Link projekty. S rozbočovači IO-Link společnosti Murrelektronik zjednodušíte diagnostiku a údržbu, zkrátíte dobu uvedení do provozu, zvýšíte produktivitu a zároveň minimalizujete náklady! Varianty Plug & Play Modely se 4 analogovými kanály Různé bitmapping layouty Mluvíme stejným jazykem! murrelektronik.cz DLOUHODOBÝ VZTAH IO-LINK MLUVÍME STEJNÝM JAZYKEM. Jsme správným partnerem pro vaše IO-Link projekty. S rozbočovači IO-Link společnosti Murrelektronik zjednodušíte diagnostiku a údržbu, zkrátíte dobu uvedení do provozu, zvýšíte produktivitu a zároveň minimalizujete náklady! Varianty Plug & Play Modely se 4 analogovými kanály Různé bitmapping layouty Mluvíme stejným jazykem! murrelektronik.cz DLOUHODOBÝ VZTAH K-AZ_IO-Link_Langzeitbeziehung_Hubs_210x297.indd 1 18.04.2023 12:25:45 ˇ ˇ ˇ ˇ °

spolehlivost má jméno... Hrdinou naší kampaně budete vždycky vy! Pokud používáte produkty NOARK, rádi Vaši firmu podpoříme kampaní, kterou Vám ušijeme na míru. Jestli děláte dobře a odpovědně své řemeslo, ozvěte se nám. STAŇTE SE HRDINOU!

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL květen 2023 | 1 Milí čtenáři, právě čtete květnové vydání našeho časopisu, které přináší aktuální vývoj v oblasti elektrotechniky. Naše hlavní témata pro toto číslo jsou zaměřena na kabely, vodiče, svorky, konektory a kabelové nosné systémy. Zajištění bezpečnosti v moderních budovách je nanejvýš důležité. Dvě kritické komponenty, které v tom hrají významnou roli, jsou kabelové nosné systémy a nehořlavé kabely. Nehořlavé kabely jsou zásadní pro prevenci požárů v moderních budovách. Tradiční PVC kabely jsou vysoce hořlavé a mohou způsobit rychlé šíření požáru, což vede k vážným škodám na majetku a ztrátám na životech. Nehořlavé kabely mohou zabránit šíření požáru a poskytnout dodatečný čas na evakuaci a záchranné operace. O to více je tato problematika důležitější v dnešní době, kdy se masivně prosazuje a rozšiřuje elektromobilita. Vyhláška č. 266/2021 Sb. ze dne 30. června 2021, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů uvádí počty dobíjecích stanic v objektu. Nová vyhláška stanoví, že každá nová obytná budova nebo každá dokončená obytná budova, která má více než 10 parkovacích míst, musí obsahovat kabelovody pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektromobily. Podobně všechny ostatní nové budovy a změny dokončené budovy s více než 10 parkovacími místy musí mít instalovánu alespoň jednu nabíjecí stanici a kabelovody by měly být na každém pátém parkovacím místě pro budoucí instalace nabíjecích stanic. V současné době je v připomínkovém řízení nová norma ČSN 73 0838 Požární bezpečnost staveb Hromadné garáže, kde budou mimo jiné uvedeny změny týkající se elektroinstalace v hromadných garážích. Primárně se tyto změny zaměřují na požární bezpečnost, protože elektromobily představují větší riziko požáru než tradiční vozidla se spalovacím motorem, zejména když se nabíjejí. Vyšší nabíjecí proudy mohou způsobit, že baterie bude produkovat více tepla, což může vést k vznícení v případě technických poruch. Za chvíli tu máme letní prázdniny, na které připravujeme vyhlásit soutěž o nejlepší fotku kuriozit z elektrotechnického oboru. Výherce odměníme ampérmetr s pružným převodníkem pro měření až 3000 AAC v těžko dostupných prostorech a v nejvyšší bezpečnostní kategorii CAT IV / 600 V. Za to už stojí ten čas, poslat do naší redakce aspoň jednu fotku. Více informací Vám přineseme na začátku června. Příjemné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | květen 2023 50 24 6 34 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Technologie Push-in svorek společnosti Eaton - o 50 % kratší instalace ............. 4 » Značení vidlic, zásuvek a zásuvkových spojení pro průmyslové použití .......... 6 » Rittal VX25 Ri4Power – modulární stavebnice NN pro rozvod proudu ... 10 » Tepelná čerpadla a účinná ochrana před bleskem a přepětím .................... 14 » Kabelové rozvody z hlediska požární bezpečnosti ............................. 18 » RUNPOFIX pro bezpečné protahování kabelů s konektory ................................ 20 » Je důležité chránit bytové domy před přepětím? ....................................... 22 » Jak na kladení kabelů v elektroinstalačních lištách .............. 24 » Schneider Electric pomáhá při obnově katedrály Notre-Dame ......................... 28 » Jedinečná řešení pro vaši fotovoltaickou elektrárnu ................................................. 30 » Dovolené proudy ve vodičích instalace nízkého napětí ...................... 34 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » Snadný upgrade protahovacích per ze skelného vlákna Runpotec ........... 38 » Jak správně instalovat protipožární kabelové ucpávky ................................. 42 » Push-X – nová éra připojovaní vodičů ....................................................... 44 » Kabelové vývodky Agro – profesionální řešení ........................... 46 » Požárně odolné trasy dle normy ČSN 73 0895 ............................................ 50 » Konektory do desek plošných spojů s inovativní technologií Push-X ........ 52 » Telegärtner AMJ-SL – modul RJ45 pro stísněné prostory ........................... 54 » Požadavky na přívodní vodiče a přípojnice strojních zařízení ........... 56 » SENO spol. s r.o. představuje ............. 60 » Ukládání kabelů pluhováním ........... 66 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Všestranný a efektivní komunikační standard, který zefektivňuje vaše průmyslové procesy ............................. 68 » Vestavný počítač Cincoze P1201 ...... 72 » Otevírá se Žabovřeský tunel v Brně: jeho provoz řídí i technologie od Schneider Electric ........................... 74

ElektroPrůmysl.cz OBSAH květen 2023 | 3 104 94 84 76 IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ » Sledovací a databázový RFID systém Vilant ........................................... 76 » Dosáhněte lepších výsledků s přenosnými tiskárnami Brady ......... 80 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Procesní kalibrátory FLUKE ................. 82 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Spolehlivé řešení pro řízení a ochranu motorů v náročných podmínkách drážních aplikací ......... 84 » Měniče R-78 z nabídky RECOM ......... 88 SOFTWARE » Konfigurátor OEZ propojen s dokumentací na webu a aktuálním ceníkem v Modré planetě ................... 92 ALTERNATIVNÍ ENERGIE » FVE a tepelka: Jak snížit ROI z let na měsíce? ................................................ 94 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Úvod do projektování elektroinstalací 2023 ............................ 98 » NOARK již podruhé splnil sny školám! ............................................ 100 » Základy navrhování a praktické výpočty při návrhu trafostanic vn/nn ....................................................... 102 » Projektování v elektrotechnice 2023 ...................... 104 DISKUSNÍ FÓRUM » Revize fotovoltaiky ............................. 106 » Dotahování hliníkových spojů ....... 106 » Fotovoltaika a ochrana před bleskem ....................................... 107 » Zařízení staveniště a chrániče ......... 109 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Protahovací pera ................................. 110 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 114

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | květen 2023 Technologie Push-in svorek společnosti Eaton - o 50 % kratší instalace Při konstrukci rozváděčů se dnes setkáváme s největšími ztrátami času při zapojování spínacích a automatizačních prvků. V tomto článku si povíme, jakým způsobem lze tyto ztráty efektivně eliminovat. Momentálně máme k dispozici tři způsoby zapojení přístrojů. První konvenční možností je využití šroubových svorek. Jedná se o klasickou a stále hojně využívanou variantu. Každý výrobce uvádí, jaký utahovací moment je u dané svorky potřeba k bezpečnému připojení a výrobci by se tím také měli řídit. Druhou variantou je pak technologie pružinových svorek. V tomto případě již utahovací momenty neřešíme a k připojení vodiče do svorky nám stačí pružinu otevřít pomocí šroubováku. Třetí variantou je pak technologie Push-in, kde je zapojení ještě jednoduší, protože k připojení vodiče do svorky již žádný nástroj nepotřebujeme a stačí vodič pouze zatlačit do svorky, která se sama otevře a vodič zachytí. Touto cestou se také vydala společnost Eaton a postupně rozšiřuje portfolio přístrojů, které jsou Push-in svorkami vybaveny. Svorky s technologií Push-in tak nyní najdeme kupříkladu na PLC řady XC303 a programovatelných relé easyE4, dále pak na elektronických jističích řady PXS24E a elektronických motorových spouštěčích řady EMS2 nebo na ovládacích a signalizačních přístrojích řady RMQ Titan. Nejnovějším přírůstkem do rodiny s Push-in svorkami jsou pak výkonové stykače DIL a motorové spouštěče PKZM0, což přináší velkou oblast potenciálního využití. Pojďme si nyní povědět více informací o tom, co nám technologie Push-in přináší a v čem spočívá jejich výhoda. Push-in svorka se otevře při zatlačení vodiče dovnitř: tuhé vodiče nebo vodiče

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2023 | 5 s dutinkami o průřezu od 0,2 mm² tak lze přímo připojit bez použití jakýchkoli nástrojů. Ke svorkám Push-in lze připojit i ohebné vodiče bez dutinek, stačí pomocí běžného šroubováku aktivovat uvolňovací mechanismus. Při použití technologie Push-in vzniká mezi vodičem a svorkou plynotěsný elektrický spoj. Zde je již jasně vidět první výhoda, tou je bezchybnost při zapojení. Jelikož přítlačná síla nezávisí na uživateli, tak nemůže dojít k přetažení či nedotažení, jak se často stává u šroubových svorek. Tento způsob zapojení je také odolný proti otřesům. Při laboratorním testování byla naměřená síla potřebná pro vytažení vodiče ze svorky 173 N, což je výrazně více než normou uváděná hodnota 35 N. Pro kompletní srovnání, u klasických pružinových svorek byla naměřená hodnota 56 N. Díky této unikátní vlastnosti, nám odpadá nutnost dodatečných kontrol v případě převozu již hotových zařízení na mnohdy značně velké vzdálenosti. S touto vlastností je také spojena bezúdržbovost přístrojů. V případě šroubových svorek se doporučuje pravidelné dotahování. U technologie Push- -in svorek nám tento úkon odpadá. Další informace ohledně technických parametrů se dovíme v odborné studii, kterou je možné stáhnout zde. Co se týká již zmíněných časových ztrát při zapojování přístrojů, tak byly provedeny testy přímo ve výrobním závodu reálného zákazníka. Porovnávány byly všechny tři druhy svorek. V případě srovnání se šroubovými svorkami byla úspora 50 % a při srovnání s pružinovými svorkami pak 40 %. Jak se říká, tak čas jsou peníze a úspora v podobě 50 % času nám přináší i nemalé snížení nákladů. Více informací o těchto testech se můžeme dočíst v rozhovoru se zákazníkem po kliknutí zde. Pokud se budeme bavit o eventuální náhradě standardních stykačů DIL a spouštěčů motorů PKZM0, tak je to velmi jednoduché. Rozměry přístrojů totiž zůstávají zcela shodné a není tak třeba žádného konstrukčního zásahu. Technologie svorek Push-in společnosti Eaton přináší spolehlivost a bezúdržbovost. S ohledem na nemalou úsporu nákladů, se rozhodně vyplatí o této možnosti popřemýšlet. Veškeré informace jsou pak k dispozici na webových stránkách společnosti Eaton pod tímto odkazem. EATON Elektrotechnika, s.r.o. Technická podpora CZ Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Zobrazit více informací

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | květen 2023 Značení vidlic, zásuvek a zásuvkových spojení pro průmyslové použití Tento článek pojednává o základních kritériích pro označování vidlic, zásuvek a zásuvkových spojení s pracovním napětím nepřesahujícím 690 V AC nebo DC 500 Hz AC a jmenovitým proudem nepřesahujícím 250 A, které jsou určeny pro průmyslové použití uvnitř i venku. Přístroje musí mít tato označení: • jmenovitý proud (jmenovité proudy) v ampérech; • jmenovité (jmenovitá) pracovní napětí nebo rozsah(y) ve voltech; • symbol pro druh napájení, není-li přístroj určen jak pro střídavý, tak pro stejnosměrný proud, nebo je-li určen pro střídavý proud o jiných kmitočtech než 50 Hz nebo 60 Hz, nebo je-li jmenovitá hodnota odlišná pro střídavý a stejnosměrný proud; • jmenovitý kmitočet, pokud je vyšší než 60 Hz; • buď jméno, nebo ochrannou známku výrobce nebo odpovědného prodejce; • označení typu, což může být katalogové číslo; • stupeň ochrany krytem; • symbol ukazující polohu ochranného kontaktu nebo prostředků použitých pro zajištění zaměnitelnosti, pokud jsou použity. Pokud jsou použity symboly, musí být tyto: A ampéry V volty HZ hertzy střídavý proud AC střídavý proud stejnosměrný proud DC stejnosměrný proud ochranné uzemnění IPXX (příslušná čísla) stupeň ochrany krytem podle ČSN EN 60529 Pro IP kódy musí být specifikovány dvě charakteristické číslice (XX). Označení stupně (stupňů) ochrany krytem na vidlicích a přívodkách je platné pouze tehdy, jsou-li zasunuty do doplňkového přístroje, nebo s připevněným uzávěrem, je-li použit. Pro označení jmenovitého proudu (jmenovitých proudů) a jmenovitého pracovního (jmenovitých pracovních) napětí nebo rozsahu (rozsahů) mohou být použity jen číslice. Číslice pro případné stejnosměrné jmenovité pracovní napětí musí být uvedena před číslicí pro střídavé jmenovité pracovní napětí a oddělena od ní čárkou nebo odrážkou.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2023 | 7 U pevných zásuvek a přívodek musí být označení jmenovitého proudu, druhu napájení, pokud je to nutné, a buď jméno nebo ochranná známka výrobce nebo odpovědného prodejce na hlavní části, na vnější straně krytu nebo na víčku, je-li použito, pokud nemůže být odstraněno bez pomoci nástroje. S výjimkou vestavných pevných zásuvek a přívodek musí být tato značení snadno rozeznatelná, pokud je přístroj upevněn a zapojen jako při obvyklém používání, je-li to nutné po vyjmutí z krytu. Označení izolačního napětí, pokud je použito, musí být na hlavní části; nesmí být viditelné, když je přístroj upevněn a zapojen jako při obvyklém používání. Označení jmenovitého pracovního napětí, označení typu, stupeň ochrany krytem a symbol ukazující polohu ochranného kontaktu nebo případných prostředků použitých pro zaměnitelnost musí být na místě viditelném po instalování přístroje na vnější straně krytu nebo na víčku, je-li použito, pokud nemůže být odstraněno bez pomoci nástroje. Tato označení, s výjimkou označení typu, musí být snadno rozeznatelná, pokud je přístroj upevněn a zapojen jako při obvyklém používání. Termín„hlavní část" pevné zásuvky nebo přívodky znamená část nesoucí kontakty. Označení typu může být na hlavní části a označení jmenovitého proudu, druhu napájení, jmenovitého pracovního napětí a jména nebo ochranné známky výrobce nebo odpovědného prodejce se mohou opakovat na víčku, pokud je použito. U vidlic a pohyblivých zásuvek musí být označení uvedená na začátku článku v odrážkách, s výjimkou označení případného izolačního napětí, snadno rozeznatelná, pokud je přístroj zapojen tak, že je připraven pro použití. Označení případného izolačního napětí musí být na hlavní části; nesmí být viditelné, pokud je přístroj namontován a zapojen jako pro obvyklé používání. Termín „připraven pro použití" neznamená, že vidlice nebo pohyblivá zásuvka je zasunuta do svého doplňkového přístroje. Termín„hlavní část" vidlice nebo pohyblivé zásuvky znamená část nesoucí kontakty. U rozebíratelných přístrojů musí být kontakty označeny symboly: • pro třífázový proud symboly L1, L2, L3 nebo 1, 2, 3 pro fáze, N pro případný střední vodič a symbol nebo pro ochranný kontakt; • pro dva póly, které mohou být použity jak pro střídavý, tak pro stejnosměrný proud, jeden symbol pro jeden ze živých pólů a symbol nebo pro případný ochranný kontakt; • dočasně mohou být používána označení R1, S2, T3 místo L1, L2, L3.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 8 | květen 2023 Tyto symboly musí být umístěny blízko příslušných svorek. Nesmějí být umístěny na šroubech, snímatelných podložkách nebo jiných odstranitelných částech. Číslice použité s písmeny mohou být napsány jako indexy. Doporučuje se, aby se používal symbol všude tam, kde je to proveditelné. Označení musí být trvanlivé a snadno čitelné. Jestliže je kromě předepsaného značení jmenovité pracovní napětí vyznačeno barvou, barevný kód musí odpovídat tabulce 2. Označující barva, pokud je odlišná od barvy krytu, musí být použita jen tehdy, pokud je snadno rozeznatelná. Přístroje s bezšroubovými svorkami musí být označeny délkou izolace, která má být odstraněna před zasunutím vodiče do svorky. Svorky musí být označeny takto: • svorky určené pouze pro plné vodiče písmenem (písmeny)„s" nebo„sol"; • svorky určené pouze pro tuhé vodiče (jak plné, tak slaněné) písmenem„r"; • svorky určené pouze pro ohebné vodiče písmenem „f"; • svorky určené pro tuhé a ohebné vodiče nemusí být označeny. Toto značení se musí objevit na přístroji. Může se také objevit na přiloženém návodu, na nejmenší zabalené jednotce, nebo v dokumentaci výrobce, pokud existuje. Pokud jde o svorky, postupy připojování a odpojování musí být, je-li to nutné, uvedeny na výrobku, na nejmenší zabalené jednotce, nebo v dokumentaci výrobce. Tab. 2 Jmenovité pracovní napětí V Barva1),2) 20 až 25 fialová 40 až 50 bílá 100 až 130 žlutá 200 až 250 modrá 380 až 480 červená 500 až 1000 černá 1) Pro kmitočty vyšší než 60 Hz do 500 Hz včetně může být použita v případě potřeby zelená barva v kombinaci s barvou pro jmenovité pracovní napětí. 2) Ve státech, kde se používají přístroje se jmenovitými proudy série II, je oranžová barva vyhrazena pro přístroje na střídavé napětí 125/250 V a šedá barva pro přístroje na střídavé napětí 277 V. Ochrana před zbytkovými napětími u strojního zařízení dle požadavku ČSN EN 60204-1 ed. 3 Živé části strojního zařízení, které mají po odpojení elektrického napájení zbytkové napětí větší než 60 V, musí být vybity na hodnotu 60 V nebo nižší během 5 s za předpokladu, že tato rychlost vybíjení nenarušuje správnou funkci zařízení. Tento požadavek se nevztahuje na součástky s akumulovaným nábojem 60 µC nebo menším. Pokud by tato stanovená rychlost vybíjení narušovala správnou funkci zařízení, musí být na dobře viditelném místě na krytu nebo bezprostředně vedle krytu umístěna trvalá výstraha upozorňující na nebezpečí s uvedením doby, která musí uplynout, než může být kryt obsahující živé části otevřen. V případě vidlic nebo podobných zařízení, jejichž vysunutí má za následek obnažení vodičů (například kolíků), nesmí být vybíjecí doba na 60 V delší než 1 s, jinak musí být takové vodiče chráněny stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Pokud nelze dosáhnout ani vybíjecí doby 1 s, ani stupně ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB, musí být použity přídavné spínací přístroje nebo vhodná výstraha, například výstražná značka upozorňující na nebezpečí a určující požadovanou dobu. Pokud je zařízení umístěno v místech přístupných všem osobám, včetně dětí, nejsou výstrahy postačující, a proto se vyžaduje minimální stupeň ochrany před dotykem živých částí odpovídající IP4X nebo IPXXD.

— Vypínač Tady jsem doma 1868 – založení firmy Kramer & Löbl Gablonz 2023 – ABB - největší výrobce vypínačů a zásuvek v ČR, Jablonec nad Nisou 155 let VÝROBY V ČESKU

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | květen 2023 Rittal očima ZÁKAZNÍKA Rittal VX25 Ri4Power – modulární stavebnice NN pro rozvod proudu Co to je Rittal VX25 Ri4Power? Jde o komponenty firmy Rittal, díky nimž je zákazník schopen vytvořit páteřní rozvod proudu NN rozváděčů, a to jak především pro distribuční, tak i pro řídící rozváděče. O jaké konkrétní komponenty jde? Skříň řady VX25, systémová chassis, nosné lišty, různé druhy měděných přípojnic, ohýbané měděné připojení hlavních jističů, různé druhy pojistkových odpínačů. Tuto modulární stavebnici využívají malí, střední, a i velcí výrobci nn zařízení. O konkrétní postřehy a zkušenosti s tímto produktem jsme poprosili březnickou firmu MPC System, společnost s r.o., konkrétně projektového manažera pana Milana Balka. Můžete nám stručně představit Vaši společnost a odvětví kde se pohybujete? Naše firma vznikla již v roce 1991. Zakladateli společnosti byli pánové Ing. Jan Hrůza, Arnošt Schlemmer a Ing. Emil Janča, dlouholetí odborníci a specialisté v oboru průmyslové automatizace. S nimi od počátku na rozvoji firmy spolupracoval Ing. Jiří Dostál, který později převzal vedení společnosti a je hybnou silou firmy MPC dodnes. Od roku 2017 jsme součástí skupiny firem COBAP GROUP. V současnosti jsou hlavním pilířem činnosti firmy zakázky v oblasti vodního hospodářství a energetiky. Více než třicetileté působení a zkušenosti vyprofilovaly MPC System společnost s r.o. do role firmy nabízející komplexní „Dodavatelsko inženýrské služby v elektrotechnice“. Pod tímto pojmem nabízíme projektování, dodávky a montáž silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky, řídících, informačních a telemetrických systémů, polní instrumentaci, programovaní a servisní činnost. Nedílnou součástí činnosti firmy je i vlastní výroba rozváděčové techniky. Naše rozváděče spolehlivě fungují například v O2 Aréně Praha, ÚČOV Praha, ÚV Želivka, ZEVO Plzeň, v mnoSe stavebnicí VX25 Ri4power lze v rámci rozvodu proudu vytvořit různé typy polí.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2023 | 11 ha kompresorových stanicích tranzitního plynovodu u nás i v zahraničí atd. Proč jste začali používat modulární stavebnici Rittal VX25 Ri4Power? Pro odpověď na vaši otázku se musíme vrátit až k začátkům naší společnosti v devadesátých letech. Spolupráce s firmou Rittal má u nás dlouhou tradici. Už v roce 1994 naše firma při rekonstrukci SŘTP v elektrárně Chvaletice použila rozváděčovou techniku Rittal. Tehdy se jednalo ještě o skříně řady PS s oranžově lakovanými montážními panely. Co se týká rozvodu proudu, tak nelze nezmínit oblíbenou řadu držáků přípojnic SV3000 a pro aplikace s proudy nad 1600 A držáky SV3055, které jsou součástí mnoha námi v minulosti vyrobených rozváděčů. V našich aplikacích se snažíme sledovat nejmodernější trendy v rozváděčové technice, proto přechod na novou řadu VX25 Ri4Power byl pro nás naprosto logickým krokem. Na jakém projektu jste si vyzkoušeli zmiňovaný produkt firmy Rittal? Těch zakázek bylo už víc, ale zmínil bych zatím tu poslední, která se u nás realizovala kompletně včetně projektové přípravy. Jedná se o zakázku „Výstavba extenze haly v areálu firmy ARETE Zdice“. Ta se realizovala teď na přelomu let 2022/2023. Systém VX25 Ri4Power byl aplikovaný v požárně odolném rozváděči RPO a v hlavním rozváděči RH. Oba rozváděče jsou umístěné v samostatné rozvodně a jejich jmenovitý proud je 1000 A. Rozváděč RPO je určený k napájení zařízení funkčních při požáru a z rozváděče RH jsou napájeny podružné rozváděče RS umístěné v prostoru haly. Pro konstrukci rozváděčů byl zvolený systém skříní Rittal VX25 a z toho vyplynulo i použití systému přípojnic VX25 Ri4Power. Vzhledem k přívodům a vývodům horem do rozváděčů jsou přípojnice v rozváděči umístěny ve spodní části. Hlavní přípojnice jsou měděné o průřezu 2 x 50 x 10 mm. Přesto, že naše firma disponuje technologií i personálem na ohýbání a děrování přípojnic, byla vzhledem k časové úspoře zvolena varianta dodávky vodorovných i svislých přípojnic na míru od firmy Rittal. Jak již to bývá poslední dobou zvykem, byl prostor rozvodny omezený. Ale myslím, že se podařilo rozváděče vhodně navrhnout tak, aby se stísněný prostor rozvodny dokoKonstrukce rozváděčů systémem skříní Rittal VX25 a přípojnic VX25 Ri4Power.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | květen 2023 nale využil. Vzhledem k výpočtu oteplení byl použitý systém nuceného větrání rozváděčů pomocí ventilátorů a termostatů, pochopitelně též ze sortimentu Rittal. Ztrátové teplo v rozvodně je dále eliminováno klimatizační jednotkou, ale ta už je součástí stavební vzduchotechniky. Za zmínku stojí, že vzhledem k požadavkům na enviromentální charakteristiku stavby, jsou přívodní jističe a všechny vývody osazené elektroměry s komunikací MODBUS pro sledování a vyhodnocování spotřeby v energocentru. Co byste zmínil jako největší výhody a bonus stavebnice Rittal VX25 Ri4Power? Na tuto otázku bude moje odpověď asi trochu obšírnější. Na prvním místě musím říct, že je to jednoznačně kvalita technické podpory. Tento projekt od počátku vznikal ve spolupráci s Ing. Petrem Polákem z obchodně-technického oddělení firmy Rittal a byla to spolupráce výborná. Z naší strany se jednalo o vytvoření jednopólových schémat a základního návrhu uspořádání rozváděčů. Na tomto základě vytvořil Rittal prvotní 3D model rozváděčů, který se dále na základě našich požadavků dotvářel do finální podoby. Z tohoto 3D modelu byl vygenerovaný soupis materiálu pro finální objednání jednotlivých dílů a přípojnic. Pro zajímavost musím říci, že celá tato činnost nám časově vyšla do období vánočních svátků, přesto vše proběhlo ze strany firmy Rittal na výbornou. V okamžiku, kdy byl objednaný materiál dodaný, došlo na fázi samotné montáže rozváděče. Zde musím vyzdvihnout další nespornou výhodu systémů Rittal. Jedná se o kvalitně zpracované návody na montáž a instalaci. Ty jsou jednak součástí každého dodaného balení a jednak je možné si je obratem stáhnout z webových stránek výrobce. Velkým bonusem je též možnost stažení kvalitních 2D nebo 3D modelů jednotlivých prvků ve formátu pro CAD. To nám projektantům a konstruktérům výrazně ulehčuje práci. Dalším pozitivním aspektem systému VX25 Ri4Power je precizní provedení výrobků. V praxi se nesetkáte s tím, že by něco tak zvaně „nesedělo“. Tím se eliminuje různé ohýbání, převrtávání, řezání – prostě„lidová tvořivost“, která do našeho oboru nepatří. Za velkou výhodu, a to se týká obecně celého sortimentu Rittal, považuji jeho otevřenost vůči všem výrobcům elektrotechnických přístrojů. Systém dovoluje instalovat výkonové komponenty všech významných světových dodavatelů. V neposlední řadě je to jistota, že pracujete s odzkoušeným systémem v souvislosti s ověřováním návrhu dle platných norem ČSN EN. Mechanická, zakázková příprava měděných přípojnic v modifikačním centru Rittal ve Zdibech Projektový manažer firmy MPC System, p. Milan Balek před dokončeným nn rozváděčem

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2023 | 13 Je něco, co Vás opravdu překvapilo? Vždy vás něco překvapí, ale za ta léta už vím, že každý technický problém má nějaké řešení. Snad jen drobnou poznámku. Z návrhu a výroby rozváděčů se postupně stala hodně komplexní a ne zrovna jednoduchá disciplína. Pamatuji dobu, kdy se například instalaci a připojení výkonového jističe do rozváděče věnovala jedna stránka katalogu. Dnes má katalog kompaktních jističů do 1600 A mnohdy 500 i více stran a jenom připojování je tam věnováno třeba 30 stránek. Mít jistotu že děláte vše správně znamená prostudovat a pochopit spoustu dokumentů, předpisů, norem anebo mít partnera v rozváděčové technice který vám tuto práci co nejvíce ulehčí. Slovo na závěr, celkové hodnocení? Sytém přípojnic Rittal VX25 Ri4Power se nám v našich aplikacích plně osvědčil a věřím, že se pro nás stane do budoucna standardem pro rozváděče, ve kterých je instalovaný páteřní rozvod proudu. Jak již jsem uvedl, spolupráce mezi firmami MPC a Rittal je dlouhodobá a myslím, že i my jako zkušený výrobce rozváděčové techniky můžeme poskytnout firmě Rittal cenné zkušenosti z praxe, které povedou k dalšímu zdokonalování jejich výrobků. Více informací o společnosti Rittal s.r.o. naleznete na www.rittal.cz a o společnosti MPC System naleznete na www.mpc.cz Měřící transformátory proudu (MTP) Přístrojové měřicí transformátory proudu pro nepřímé měření se instalují za hlavní jistič nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr. Pro obchodní (odběratelské) měření musí být MTP úředně ověřené ve třídě přesnosti 0,5S nebo přesnější, o jmenovité zátěži 5 VA nebo 10 VA a zkušební svorkovnice musí být opatřena zaplombovatelným krytem. Pro distribuční měření mohou být MTP ve třídě přesnosti 1, jmenovité zátěže 5 VA nebo 10 VA, kryt zkušební svorkovnice nemusí být plombovatelný. Požadovanou jmenovitou zátěž MTP stanovuje PNE 35 7030 nebo Technické podmínky pro umístění a připojení měřicích zařízení u nových nebo celkově rekonstruovaných odběrných míst jednotlivých provozovatelů distribučních soustav. Vývody ze sekundárních svorek MTP musí být zapojeny do zkušební svorkovnice. Svorkovnici nutno osazovat v poloze zajišťující funkci pro kterou je určena a její umístění má být na přední straně montážního panelu (rámu). Pro ochranu obvodů statických elektroměrů je montován (na základě požadavku uživatele) v napěťovém okruhu před manipulační svorkovnicí pojistkový odpínač pro válcové pojistkové vložky o jmenovitém proudu 2 A. V případech obchodního (odběratelského) měření musí být kryt pojistkového odpínače přizpůsoben pro zaplombování pouzdra pojistkových vložek v zapnuté poloze a zkušební svorkovnice musí být opatřena zaplombovatelným krytem. Sídlo firmy MPC System, společnost s r.o., která nabízí a realizuje komplexní inženýrské a dodavatelské služby v elektrotechnice

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | květen 2023 Tepelná čerpadla a účinná ochrana před bleskem a přepětím Instalací tepelného čerpadla získáme ekologickou metodu pro vytápění a ohřev vody. Zároveň je to jeden z prostředků, díky kterému dlouhodobě ušetříme za elektrickou energii. Tepelné čerpadlo se hodí jak pro novostavbu, tak i do starého domu s vyššími tepelnými ztrátami, zvláště pak v kombinaci s fotovoltaikou pro ohřev TUV po velkou část roku. Tepelná čerpadla se ve většině případů umísťují na stěnu nebo ke stěně budovy. V případě ploché střechy se instalují na střechu samotnou. Místo osazení čerpadla je důležité pro správný výběr ochrany před bleskem a přepětím. Před montáží tepelného čerpadla na střechu, stěnu či ke stěně budovy musíme zvážit veškerá rizika spjatá s instalací venkovní jednotky čerpadla. Nelze spoléhat na to, že máme instalovaný hromosvod, který byl revidován podle původní normy ČSN 34 1390. Ve chvíli, kdy na objekt umístíme venkovní jednotku čerpadla nebo FV panely, změníme podmínky pro ochranu před bleskem a je potřeba provést novou analýzu rizik. Ta nám určí, zda instalovaný hromosvod svým provedením vyhovuje požadavkům na ochranu před bleskem, nebo ne. Provedení analýzy rizik je vyžadováno normou ČSN EN 62305-2 ed. 2. Na základě provedené analýzy musí být zabezpečena správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby a zařízení instalovaného na vnějším plášti budovy. V případě umístění tepelného čerpadla v úrovni terénu se většinou nacházíme v ochranné zóně hromosvodu LPZ 0B. Přesto je vždy nutné si vše prověřit a nespoléhat na„rady u piva“. Na základě správně zhotovené vnější ochrany před bleskem (LPS) volíme i vnitřní část ochrany, která zahrnuje instalaci svodičů přepětí. Aplikaci svodičů přepětí nám upřesňuje ČSN 33 2000-5-534 ed. 2. Ochranu napájecí soustavy před úderem blesku a přepětím nabízí řada svodičů DEHN Red/Line. Její využití v elektroinstaDEHNventil M2 TNC 255 FM DEHNshield TNS 255

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2023 | 15 laci uplatníme při přechodu elektrického vedení z venkovní zóny do vnitřní zóny budovy (LPZ 0 / LPZ 1). Na rozhraní těchto zón se zpravidla instalují kombinované svodiče typu T1+T2. Místem instalace bývá nejčastěji hlavní rozvaděč RH. Pro třídu LPS I a II je vhodný kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M2 o schopnosti svádět bleskové proudy až do 100 kA (10/350 µs). Jedná se o kompletně zapojený modulární svodič typu T1+T2+T3 na bázi jiskřiště, který se skládá ze základního dílu a zásuvného modulu. V nabídce najdeme provedení pro sítě TN-C (obj. č. 954 305) i pro sítě TN-S (obj. č. 954 405). U třídy LPS III a IV lze použít kombinovaný svodič přepětí DEHNshield, který je způsobilý svádět bleskové proudy až do 50 kA (10/350 µs). Jedná se o prostorově optimalizovanou řadu svodičů přepětí typu T1+T2 s technologií jiskřiště. I tato řada svodičů nabízí provedení pro sítě TN-C (obj. č. 941 300) a pro sítě TN-S (obj. č. 941 400). Obě řady svodičů, DEHNventil i DEHNshield, díky svým parametrům umožňují instalaci v neměřené části rozvodů nízkého napětí. Použitím technologie jiskřiště získávají oba typy svodičů mimořádné vlastnosti, samozřejmě při dodržení PNE 33 0000-5, které je zřetelně odlišují od ostatních varistorových svodičů, používaných na trhu v tomto rozsahu použití a výkonnosti. Do podružných rozvaděčů, které bývají umístěny v technické místnosti u vnitřní technologie tepelného čerpadla, osazujeme svodiče přepětí typu T2. Jejich úkolem je ochrana koncových zařízení patřících k technickému vybavení domu. Vhodným typem svodiče je novinka v naší nabídce DEHNcord 3P TT 275 FM (obj. č. 900 439). Jde o třífázový, kompaktní svodič přepětí pro TT a TN-S sítě. Můžeme jej umístit k přívodnímu vedení rozvodnice, a ochránit tak veškerá zařízení, jež jsou z ní napájena, anebo k jednotlivým vývodům, které vyžadují samostatnou ochranu proti přepětí. Díky zapojení 3+1 je tento svodič ideální pro instalaci za proudový chránič. Dalším citlivým místem je samotné napájení venkovní jednotky tepelného čerpadla. Poněvadž je umístěna vně budovy, doporučuje se osadit svodič přepětí v blízkosti připojovací svorkovnice. Volba svodiče se opět odvíjí od provedení vnější ochrany před úderem blesku a přepětí (LPS). Jestliže je venkovní část zařízení umístěna v ochranné zóně LPZ 0B, je vhodné instalovat svodič přepětí typu T2. Díky svým rozměrům je možné jej umístit do instalační krabice, kterou osadíme k připojovacím svorkám zařízení. V případě, že je technologie tepelného čerpadla umístěna mimo ochranou zónu hromosvodu, je vhodnější Svodič T2 DEHNcord 3P TT 275 FM Svodiče pro informační technologie DEHNbox/ BLITZDUCTORconnect

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | květen 2023 instalovat kombinovaný svodič přepětí typu T1+T2; například DEHNshield TN-S (obj. č. 941 400). Nesmíme však opomenout ani ochranu informačně technických rozvodů, které jsou v dnešní době nedílnou součástí moderních technologií. Svodiče přepětí pro informačně technické sítě, domovní systémy, výrobní procesy a telekomunikace jsou obsaženy v naší produktové řadě Yellow/Line. Jejich instalace se doporučuje na vstupu vedení z venkovní zóny do vnitřní zóny budovy (LPZ 0 / LPZ 1). Dále je potřeba ošetřit veškerá vedení zajišťující komunikaci pro instalovaná zařízení. Svodiče pro bytové a domovní rozvody jsou ochranné přístroje pro telekomunikační rozhraní a sběrnicové systémy automatizace budov. Optimalizovaným svodičem pro telekomunikační rozhraní je DEHNbox (obj. č. 922 220), který splňuje požadavky na ochranu systémů v informační, měřicí a regulační nebo automatizační technice. BLITZDUCTORconnect je svodič bleskových proudů a svodič přepětí s univerzálním použitím. Jsou navrženy pro ochranu zařízení v průmyslovém prostředí, pro informačně technická rozhraní a v oblasti automatizace nebo měřicí a regulační techniky, ale lze je využít i pro ochranu bytů či rodinných domů. Svodiče jsou k dispozici v různých variantách a chrání dva samostatné vodiče se společným vztažným potenciálem (nesymetrická rozhraní), nebo bezpotenciálový pár vedení (symetrické rozhraní). Na obrázku pod tímto článkem najdete jednoduchý návod pro výběr a instalaci svodičů přepětí při ochraně tepelných čerpadel. DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha Tel: +420 222 998 880 E-mail: info@dehn.cz www.dehn.cz Tepelná čerpadla – ochrana před bleskem a přepětím Ochrana pro napájecí soustavu řady Red/Line Objednací číslo 1 DEHNshield Kombinovaný svodič, typ 1 + typ 2 na bázi jiskřiště. Je určen pro ochranu před bleskem a přepětím, zároveň chrání koncová zařízení. Umístění: hlavní rozvaděč nebo na vstupu vedení do budovy. 941 300 DSH TNC 255 941 400 DSH TNS 255 2 DEHNcord Kompaktní svodič přepětí, typ 2 + typ 3. Vhodný pro ochranu elektrických a elektronických spotřebičů. Umístění: podružný rozvaděč pro technologie TČ, FVE. 900 439 DCOR 3P TT 275 FM Ochrana pro informačně technické sítě řady Yellow/Line Objednací číslo 3 DEHNbox Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí. Nízká ochranná úroveň zajišťuje ochranu koncových zařízení. Optimalizován pro použití v telekomunikační oblasti, jako např. rozhraní ISDN a VDSL2. 922 220 DBX TC B 180 4 BLITZDUCTORconnect Svodič bleskových proudů a svodič přepětí s univerzálním použitím, vhodný pro ochranu koncových zařízení. Ochrana obvodů MaR, BUS a telekomunikačních systémů. 927 210 BCO ML2 B 180 Je-li technologie tepelného čerpadla umístěna mimo ochrannou zónu hromosvodu, doporučuje se instalovat DEHNshild do podružného rozvaděče v jeho blízkosti. Je-li technologie tepelného čerpadla umístěna uvnitř ochranné zóny hromosvodu, je vhodná instalace svodiče DEHNcord do podružného rozvaděče v jeho blízkosti. Instalace svodiče přepětí se doporučuje v případě, kdy délka vedení z podružného rozvaděče k technologii tepelného čerpadla je větší než 10 m. * ** *** 1 2 2 1 2 3 4 4 4 ** * ** *** ***

HVI light plus – vysokonapěťový izolovaný vodič HVI light plus  s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností s = 0,6 m (pro vzduch)  zatížitelnost bleskovým proudem 150 kA  pro třídu LPS II, III a IV  není potřeba dodatečné ekvipotenciální pospojování  určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX Kontaktní adresy: DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč tel.: +420 222 998 880-2 e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroupa M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, Slovenská republika tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.cz HVI light plus – vysokonapěťový izolovaný vodič HVI light plus  s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností s = 0,6 m (pro vzduch)  zatížitelnost bleskovým proudem 150 kA  pro třídu LPS II, III a IV  není potřeba dodatečné ekvipotenciální pospojování  určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX Kontaktní adresy: DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč tel.: +420 222 998 880-2 e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroup M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.de ight plus okonapěťový izolovaný vodič plus lentní dostatečnou ostí s = 0,6 m (pro vzduch) nost bleskovým proudem u LPS II, III a IV třeba dodatečné enciální pospojování pro prostředí pečím výbuchu EX dresy: 61/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč 8 880-2 n.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroupa M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, Slovenská republika tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 18 | květen 2023 Kabelové rozvody z hlediska požární bezpečnosti Kabelové rozvody jsou nezbytnou součástí infrastruktury budov, ale také představují značné nebezpečí požáru, pokud nejsou správně navrženy a instalovány. Proto je požární bezpečnost u kabelových rozvodů nanejvýš důležitá. Účelem požární bezpečnosti v budovách je zajistit bezpečnou evakuaci osob z ohrožených objektů, úspěšný požární zásah a zabránění šíření požáru uvnitř i mezi požárními úseky. Problematiku kabelových rozvodů v souvislosti s požární bezpečností řeší norma ČSN 73 0848, která poskytuje informace pro zajištění požární bezpečnosti v kabelových rozvodech a dále norma ČSN 73 0895, která řeší třídy funkčnosti nechráněné kabelové trasy. Správná realizace protipožárních opatření je zásadní pro předcházení požárním nebezpečím spojeným s kabelovými rozvody. Pro zajištění správné požární bezpečnosti v kabelových rozvodech je klíčové zavést vhodná protipožární opatření. Mezi tato opatření patří použití ohniodolných kabelů s třídou reakce na oheň, jejich správné kladení a dodržování předpisů souvisejících s projektováním elektroinstalací z hlediska požární bezpečnosti. Správným provedením těchto opatření lze předejít požárním nebezpečím spojeným s kabelovými rozvody a zajistit bezpečnou evakuaci osob z ohrožených objektů, úspěšný požární zásah a zamezení šíření požáru jak v rámci požárních úseků, tak mezi nimi. Protipožární opatření pro kabelové rozvody Pokud jde o kabelové rozvody, je požární bezpečnost zásadním hlediskem. Jedním ze způsobů, jak zajistit požární bezpečnost, je použití kabelů, které jsou navrženy tak, aby zpomalily šíření požáru. Kabely, které jsou ohnivzdorné, jsou testovány, aby bylo zajištěno, že nedojde k jejich zničení na požadovanou dobu během požáru. Pro požární bezpečnost je také nezbytná správná instalace kabelové trasy a údržba kabelů. Kabely by měly být instalovány tak, aby nebyly při požáru rušeny okolními prvky a mohly si zachovat svou funkci po požadovanou dobu. Prostupy vedení by měly být utěsněny materiály, které splňují požadavky požární bezpečnosti. Požadavky požární bezpečnosti na kabelové rozvody jsou navíc v ČR od roku 2008 obsaženy v národních právních předpisech a normách. Pro kabelové rozvody jsou z hlediska požární bezpečnosti důležité i systémy požární ochrany, včetně požárních signalizací a hasících systémů. Při navrhování oblastí kabelových tras a stanovení cílových požadavků na funkčnost je důležité zohlednit požární bezpečnost. Vysoce rizikovým oblastem, jako jsou kabelové rozvody a ventilační rozvody, by měla být z hlediska požární bezpečnosti věnována zvýšená pozornost. Normy a předpisy pro požární bezpečnost v kabelových rozvodech Normy a předpisy pro požární bezpečnost v kabelových rozvodech jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti v případě požáru.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2023 | 19 V České republice platí národní a mezinárodní normy, které stanovují požadavky na požární bezpečnost kabelových rozvodů. Od května 2009 platí norma ČSN 73 0848, která se zabývá návrhem prostoru pro kabelové trasy z hlediska požární bezpečnosti. Základní požadavky požární bezpečnosti elektrických kabelových tras jsou uvedeny dále v ČSN 73 0802 ed. 2 a ČSN 73 0804 ed. 2. Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb související s elektrickými zařízeními a rozvody jsou uvedeny v ČSN 73 0810. Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, platí norma ČSN 73 0848 souběžně s ČSN 73 0834, a to pro měněné části budov nebo stanovených venkovních instalací. Zároveň existují různé předpisy, jako například zákony o požární ochraně a výrobcích, které stanoví požadavky na požární bezpečnost kabelových rozvodů. Tyto předpisy pomáhají zajistit, že kabelové rozvody jsou instalovány a udržovány tak, aby minimalizovaly riziko a zajišťovaly bezpečnost v případě vzniku požáru. Význam školení požární bezpečnosti Význam školení požární bezpečnosti pro personál mající na starost kabelové rozvody je zásadní pro minimalizaci rizik spojených s požárem. Personál musí pochopit nebezpečí požáru a rizika spojená s kabelovými rozvody, včetně požárního šíření a možnosti vzniku požáru při používání elektrických zařízení. Důležitým aspektem je také správná manipulace s požárně bezpečnostním zařízením, jako jsou hasicí přístroje a detektory kouře, aby byla minimalizována možnost vzniku požáru a zajištěna rychlá reakce v případě mimořádné události. Personál by měl být také připraven na reakci na mimořádné události a evakuační postupy. Musí být schopen rychle a efektivně vyhodnotit situaci a přijmout nezbytná opatření, aby minimalizoval škody a bezpečnost všech zúčastněných osob. Evakuační postupy musí být zavedeny a pravidelně procvičovány, aby byla zajištěna rychlá a bezpečná evakuace v případě potřeby. Prvky pro průmyslovou automatizaci AUTOMATIZAČNÍ PRVKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY PROFILOVÉ SYSTÉMY A KONSTRUKCE Potřebujete spolehlivě zapnout stroj? EAO - jak švýcarské hodinky. www.amtek.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 20 | květen 2023 RUNPOFIX pro bezpečné protahování kabelů s konektory Rakouský výrobce unikátních pomůcek pro protahování, odvíjení a tažení kabelů má ve svém portfoliu i mnoho vychytávek, které usnadní život každého, kdo často pracuje s kabely. Jednou z nich je praktická protahovací smyčka s ochrannou krytkou RUNPOFIX. Firma RUNPOTEC uvádí na trh produkty, které se vyznačují hlavně tím, že vznikají na základě praktických zkušeností a požadavků od profesionálů „z terénu“. Nejednou bylo potřeba protáhnout kabel skrz chráničku, ale problém byl, že měl již osazený konektor – typicky LAN kabel. Protahování takového kabelu, zpravidla přilepeného pomocí elektrikářské pásky k protahovacímu peru, končí většinou poškozením konektoru nebo přetržením kabelu. A tak v RUNPOTECu dali hlavy dohromady a vymysleli RUNPOFIX. Unikátní ocelová smyčka ø 1,5 mm umožňuje pevně a bezpečně obejmout kabel s konektorem a silikonová krytka pak spolehlivě ochrání konektor při protahování. Díky hladkému kónickému tvaru krytky se navíc kabel nikde nezadrhne. Kabelovou smyčku můžete využít i v situaci, kdy protahujete více kabelů najednou. RUNPOFIX je dodáván ve dvou verzích: zakončený ocelovým háčkem pro uchycení do oka na patentované protahovací špičce RUNPOGLEITER nebo zakončený závitem RTG ø 6 mm, jenž je jednotný napříč celým sortimentem RUNPOTEC a díky kterému všechny produkty můžete mezi sebou vhodně kombinovat. RUNPOFIX můžete koupit v našem e-shopu jednotlivě nebo v sadě 4 kusů (s vnitřním průměrem ochranné krytky 12, 15, 20 a 27 mm), rovněž je můžete koupit ve výhodné sadě s protahovacími pery Díky RUNPOFIX protáhnete kabel s konektorem snadno a bez poškození Pomocí RUNPOFIX protáhnete i více kabelů nebo chráničku Zakoupit v e-shopu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=