ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Elektroinstalační technika, elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu www.elektroprumysl.cz • březen 2023 • ročník 13 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY www.rittal.cz Perforex MT Rychlá modifikace rozváděčů.

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL březen 2023 | 1 Milí čtenáři, přinášíme Vám březnové číslo, jehož zaměřením jsou elektroinstalační technika, elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu a především také veletrh AMPER 2023, který se koná již tento měsíc na brněnském výstavišti. Poslanci Evropského parlamentu 14. 3. schválili významné změny týkajících se budov, kdy nové budovy mají mít od roku 2028 nulové emise a povinné solární panely. Zajímalo by mě, jestli se někdo zamyslel nad fyzickými možnostmi distribuční sítě. V dnešní době enormního zájmu o fotovoltaiku je stále častěji běžnou realitou, že distribuční síť nemá dostatečnou kapacitu a tak distribuční společnost odmítne fotovoltaiku do sítě připojit. Fotovoltaiku tak lze provozovat pouze v omezeném režimu, aby nedocházelo k přetokům do distribuční sítě, což se nemusí vyplatit. Tímto omezením nevytáhnete z fotovoltaické elektrárny maximum a také nemůžete přebytečnou elektřinu prodávat či si ji skladovat na později např. pomocí služby virtuální baterie. Jak jsem zmiňoval v úvodu, ve dnech 21. - 23. 3. se koná veletrh AMPER 2023, kde bude mít výstavní expozici i naše redakce. Naleznete nás tentokrát v hale P na stánku 5.31. Již tradičně bude v naší expozici dostupné březnové číslo časopisu ElektroPrůmysl.cz v tištěné podobě, které si může odnést zdarma. Pro všechny, kdo chtějí veletrh AMPER 2023 navštívit nabízíme voucher, který Vám umožní vstup zdarma. A jak ho získat? Je to jednoduché, pošlete nám na e-mail: info@elektroprumysl.cz jakoukoli fotku do rubriky kuriozity a my Vám na oplátku obratem zmíněný voucher pošleme. Součástí veletrhu AMPER 2023 je bohatý doprovodný program, jehož součástí bude odborný seminář zaměřený na bezpečnost strojních zařízení, který se bude pořádat dne 22. 3. Konkrétně se seminář bude zaměřovat na bezpečnost strojních zařízení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES spolu s návrhem ochranných opatření dle ČSN EN ISO 12100 v návaznosti na požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje dle ČSN EN 60204-1 ed. 3. Detailně se také zaměříme na aplikace v konstrukci stroje nouzové zastavení, pohyblivých ochranných krytů, blokovacích zařízení, optoelektronických prvků, nášlapných rohoží, nárazníků atd. Účastnit semináře se můžete prezenčně na veletrhu AMPER 2023, pokud nestíháte nebo nemůžete dorazit, můžete seminář sledovat online, kdy pro Vás bude záznam dostupný ještě 14 dnů po jeho odvysílání. Kompletní program s registračním formulářem naleznete na www.LPE.cz. Příjemné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | březen 2023 58 12 8 30 ROZHOVOR » Není ostuda přiznat, že něco nevíte ............................................................ 6 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Štíhlý velikostí, maximální ochranou! .................................................... 8 » Ověřování návrhu rozváděče nízkého napětí ........................................ 10 » Jaké přístroje OEZ vybrat pro rekonstrukci bytových instalací? ...... 12 » Ochrana před bleskem u anténních systémů ............................ 16 » Citlivost proudových chráničů na různé druhy reziduálních proudů ................. 20 » Stavebnicový systém PYROPLUG® MagicBox od OBO .................................. 22 » Zásuvková spojení strojního zařízení .................................................. 24 » Ochrana obsluhy i rozváděče se jmenuje RELT ...................................... 26 » Požadavky na vnitřní silové elektrické rozvody instalace nízkého napětí ..... 30 » Nové USB rychlonabíječky jako součást sortimentu vypínačů Nová Unica, Sedna, Merten a Asfora ........................ 32 » Kryty, dveře a otvory zařízení u strojů a strojních zařízení ................. 34 » Otázky a odpovědi k přístrojům AFDD .......................................................... 36 » Ochrana před požárem od elektrického zařízení ....................... 42 » Plastové rozváděčové skříně AX – Extrém2 ............................................ 44 » Požadavky na spojitost uzemnění zajišťujícího ochranu před následky poruch v rozváděči třídy I ................... 48 » Víte, že je to právě letos 100 let, co byl vynalezen první jistič? ............. 50 » Flexibilní a modulární systém Vario-X ........................................................ 54 » Použití holých a izolovaných vodičů ve vnitřních obvodech rozváděče nízkého napětí ......................................... 58 » Skupina Bocchiotti Group drží významné postavení v italském elektrotechnickém průmyslu ............. 60 » Svorky pro vnější kabely u rozváděčů nízkého napětí ............... 64 » Topná tělesa a termostaty do prostředí s nebezpečím výbuchu ........................ 66 » Výběr zařízení do výbušné atmosféry s ohledem na vlivy vnějšího okolí .... 68 » Udržitelnost v rámci naší vize All Electric Society .................................. 70

ElektroPrůmysl.cz OBSAH březen 2023 | 3 118 108 96 84 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Průřezy vodičů v elektrické instalaci nízkého napětí ........................................ 72 » Hranice použitelnosti proudových chráničů .................................................... 76 » Zařazování zařízení pro výbušné atmosféry do skupin ............................. 78 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Benning, specialista na měření fotovoltaických systémů ..................... 80 » I-LEAK 400 - přístroj pro měření unikajících proudů trojfázových spotřebičů ................................................. 84 » Ultrazvuková kamera pro monitoring procesů, technologie i výrobku ........ 88 » Měření vzdálenosti pomocí vířivých proudů v průmyslu ................................. 92 » Nabíjecí stanice pro elektromobily – Diagnostika a bezpečnostní měření ........................................................ 96 » Trasování inženýrských sítí s přístroji radiodetection ................... 100 » Měřicí lišta MEgML73 a chytrá měření v nn sítích ................................. 104 » Snižování nákladů za drahé energie pomocí termokamer a měřicích přístrojů FLIR .......................................... 108 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Jak zajistit integritu bezpečnostních zámkových systémů s technologií chyceného klíče? .................................. 114 » Murrelektronik na veletrhu AMPER 2023 .......................................... 118 » 5G router Robustel R5020 vs R5020-LITE ......................................... 120 » Bezpečnost strojních zařízení: novinky firmy Euchner pro rok 2023 .............. 124 » Laserový snímač vzdálenosti Panasonic HG-F1: kompaktní a s velkým dosahem ........................... 128 » Turck IIoT systémy pro budoucí průmyslovou automatizaci .............. 134 » Lákadlo Červenohorského sedla ... 138 » Panelové počítače s procesory Intel Alder Lake ..................................... 142 ALTERNATIVNÍ ENERGIE » Jaké řešení ušetří 30 % energie v každé skladovací hale? ................... 146

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 4 | březen 2023 OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA » Inteligentní systémy osvětlení – kde hledat záchranu pro rentabilitu firem? ....................................................... 150 » Doplňující požadavky pro svítidla ve výbušných atmosférách .............. 152 » Od března se musí značit žárovky pouze novými energetickými štítky: označení A++ či A+ končí ................ 156 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Krátkodobé momentové přetížení elektrických motorů ............................ 158 » Elektrické stroje napájené z frekvenčních měničů ve výbušných atmosférách ........................................... 160 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » Novinky u Stäubli Electrical Connectors ............................................. 164 SOFTWARE » Praktické informace, tipy, rady a aktuální trendy na blogu EPLAN ... 166 » Výroba rozváděčů je nyní intuitivnější! ........................................... 168 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Požadavky na elektroinstalaci FVE dle nové legislativy, včetně obecného vzoru zprávy o revizi el. zařízení FVE ....................................... 170 » Zdravotnická izolovaná soustava – monitorování izolačního stavu pomocí systému HAKEL ISOLGUARD ZIS .... 172 » Školení pro výrobce strojů a provozní organizace - EUCHNER SERVICE ACADEMY .............................. 174 » Projektování FVE 2023 ....................... 178 DISKUSNÍ FÓRUM » Průběžné 3fázové zapojení svítidel ... 180 » Připojení FVE .......................................... 180 » Přívod do bytu – samostatný ochranný vodič za bodem rozdělení ................ 181 » Fotovoltaické systémy – ochrana v nabíjecí stanici ................................... 182 » Místo rozdělení PEN ............................ 183 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Obloukové ochrany AFDD ................ 186 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 192 178 168 150 170

HVI light plus – vysokonapěťový izolovaný vodič HVI light plus  s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností s = 0,6 m (pro vzduch)  zatížitelnost bleskovým proudem 150 kA  pro třídu LPS II, III a IV  není potřeba dodatečné ekvipotenciální pospojování  určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX Kontaktní adresy: DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč tel.: +420 222 998 880-2 e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroupa M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, Slovenská republika tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.cz HVI light plus – vysokonapěťový izolovaný vodič HVI light plus  s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností s = 0,6 m (pro vzduch)  zatížitelnost bleskovým proudem 150 kA  pro třídu LPS II, III a IV  není potřeba dodatečné ekvipotenciální pospojování  určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX Kontaktní adresy: DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč tel.: +420 222 998 880-2 e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroup M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.de ight plus okonapěťový izolovaný vodič plus lentní dostatečnou ostí s = 0,6 m (pro vzduch) nost bleskovým proudem u LPS II, III a IV třeba dodatečné enciální pospojování pro prostředí pečím výbuchu EX dresy: 61/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč 8 880-2 n.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroupa M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, Slovenská republika tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.cz

ElektroPrůmysl.cz ROZHOVOR 6 | březen 2023 Není ostuda přiznat, že něco nevíte Aneta Calpašová je jednou z žen, které do světa techniky pronikly až po studiu. Po 9 letech strávených ve společnosti Schneider Electric už ale tato produktová manažerka platí za tu zkušenou, která svým zákazníkům zodpoví i složitější technické dotazy. Když si i tak není někdy v něčem jistá, nestydí se to přiznat. V technickém kolektivu je to prý to nejlepší, co jako žena můžete udělat, a ve finále na tom ještě vyděláte. Ve Schneider Electric jste začínala v oddělení logistiky, poté jste přešla na pozici obchodnice pro klíčové zákazníky segmentu výroby strojů a nyní pracujete jako produktová manažerka. Zdá se, že pracujete v této technické oblasti ráda. Je tomu tak? Určitě je. Na každé pozici jsem se potkávala se zajímavými lidmi a měla možnost se od nich mnohé naučit. Mé znalosti a kompetence se postupně rozšiřovaly a byla jsem si víc a víc jistá tím, co dělám. Sice je tato práce někdy hodně náročná, protože často cestujete a také se více méně neustále pohybujete mezi lidmi, kteří rozumí technice, a to jsou převážně muži, ale záhy zjistíte, že to vůbec není špatné. Vnímáte tedy technický kolektiv jako určitou výhodu, nebo máte i opačnou zkušenost? Lhala bych, kdybych tvrdila, že nenastaly situace, kdy ke mně neměli kolegové úplnou důvěru. Často je ale taková nedůvěra přínosná, protože při vysvětlování určité problematiky jdou techničtí kolegové více do detailu a vy pak od nich spoustu pochytíte. V podstatě dostanete školení a vy z toho profitujete. Ta samá technická záležitost vám je vysvětlena z několika úhlů a to, čemu na začátku absolutně nerozumíte, vám pak najednou dává smysl. Dokonce i od svých zákazníků, jsem se hodně naučila. Když se mě třetí zákazník zeptal na to samé a já potřetí zjišťovala tutéž odpověď, u čtvrtého už jednoduše nebylo třeba se kohokoli ptát. Máte nějakou radu pro ostatní ženy, které by se rády ucházely o práci v technickém světě? Ničeho se nebát. Opravdu není ostuda říct, že něco nevím. I kdybyste si začala vymýšlet, tak ti, kdo jsou v oboru už řadu let, stejně poznají, že se jen snažíte za každou cenu odpovědět. Pak je lepší narovinu přiznat, že se musíte poradit a do jednoho, dvou dnů se ozvete. Kolegové jsou mi vždy nápomocní a ochotní poradit. Ženy by se neměly bát být sebevědomé a jít do věcí naplno. A vážně si od kolegů nechat tu

ElektroPrůmysl.cz ROZHOVOR březen 2023 | 7 a tam poradit. Všude totiž existují lidé, které potěší, že dané věci rozumí a když vám mohou něco technického vysvětlit. Vzpomenete si na nějakou situaci či den, který byl pro vás v Schneider Electric opravdu výjimečný? Vybavuje se mi období covidu, kdy se někteří z našich zákazníků nečekaně ocitli v tíživé situaci a bylo třeba pro ně najít rychlé řešení. Stálo nás tehdy nemalé úsilí vymyslet náhradní plán, vše zařídit a ukočírovat. Ale povedlo se a měla jsem z toho obrovskou radost. A výjimečný den? Zřejmě nejúžasnější den byl ten, kdy jsme se poprvé po loňské pandemii společně setkali v práci. Na ten nikdy nezapomenu. Čeho si na společnosti Schneider Electric nejvíc ceníte? Kolegů a lidí obecně. Schneider je poskládaný ze skvělých lidí napříč všemi odděleními. Když mi známí z jiných firem vypráví, na jaké vztahy při své práci narážejí, vždy si tu skvělou atmosféru u nás o to více uvědomuji. Samozřejmě, nejsme společnost o dvaceti lidech, ale korporát s řadou složitých databází a nástrojů, což není vždy jednoduché. Na Schneider Electric si také cením „zeleného“ pohledu na svět a cílení na co nejvyšší energetickou úsporu. Je to dnes nesmírně důležité. Říkáte, že lidé ve Schneider Electric jsou skvělí. Pracujete s kolegy o generaci či dvě staršími či mladšími. Jak na tuto spolupráci pohlížíte? Byla jsem vždy vychovávána k úctě ke starším, a to nejen proto, že už hodně zažili a mají zkušenosti. Myslím, že si zaslouží náš respekt. Umí si poradit i v dnešních technologiích, nástrojích a webových rozhraních, i když v tom nemusí být tak zběhlí. Mladší generace někdy potřebuje více času na to se s prací sžít a vše si osahat. Mám moc ráda pohádku Princezna se zlatou hvězdou, kdy chůva princeznu vyprovází a říká jí, ať si vždy myje ruce a zdraví starší lidi. Tato rada mluví sama za sebe. Na co jste za dobu působení ve Schneider Electric nejvíc hrdá? Jednou mi cestou autem volal zákazník s technickým dotazem a já okamžitě vysypala odpověď z rukávu. Byla jsem na sebe tehdy strašně pyšná. Po tom, co jsme spolu dohovořili, jsem si říkala: vidíš holka, už se hned nemusíš obracet na techniky. Ještě chvíli po tom jsem řídila s úsměvem ve tváři. A vlastně i to, že jsem jednou z mála žen u nás mi lichotí. Když se pak nečekaně objevíte ve výrobní hale u klienta a s vaším příchodem najednou ustane práce, protože jim tam zaklepou podpatky a všichni jsou zvědaví, i to je pro sebevědomí velice příjemné. Do společnosti Schneider Electric Aneta Calpašová nastoupila v roce 2013. Začínala v oddělení Logistiky, kde pracovala pět let. Následně přešla na pozici obchodnice a od letošního roku je produktovou manažerkou v oblasti detekce, relé a ovládacích prvků. Aneta vystudovala gymnázium na Slovensku, odkud také pochází. Ve svém životě se řídí pravidlem 8-8-8, kdy se snaží 8 hodin spát, 8 hodin pracovat a 8 hodin věnovat sobě a tomu, co ji ve volném čase baví. Za společného jmenovatele svých koníčku Aneta považuje přírodu. Ráda se prochází a cestuje, užívá si bylinkaření a práci na zahradě. Když netráví čas venku, vyhledává tvořivé aktivity či relaxuje u napínavé detektivky.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 8 | březen 2023 Štíhlý velikostí, maximální ochranou! Jistě znáte situaci, kdy je v rozvodnici skutečně těsno. Třeba při rekonstrukci, kdy není možné rozvodnici vyměnit za větší, a přesto do ní potřebujete přidat jištění/chránění nových přístrojů. Nebo je prostor pro vaši novou instalaci tak malý, že úspora místa v rozvodnici je zcela zásadní, případně chcete zachovat ještě nějaké ve skříni místo pro budoucí rozšíření. Nejmenší na trhu = o 50 % více místa v rozvodnici V takových situacích vám výrazně pomůže revoluční kompaktní „kombík“ DS301C, kdy v jediném modulu obsáhnete jistič i chránič – nezávislý proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO). Perfektní 2 v 1! Nejmenší „kombík“ na trhu je vašim novým triumfem vždy, když potřebujete ušetřit místo v rozvodnici při zachování maximální bezpečnosti a ochrany zařízení před zkratem, přetížením, poruchovým proudem nebo úplným selháním. Díky přípojnicím ušetříte významně i instalační čas. Výhody DS301C – kompaktní chránič s jističem + Úspora místa až 50 % + Snadná a rychlá instalace i pomocí PCs přípojnic (ze spodu) + Snadná identifikace přetížení nebo zemní poruchy Snadná instalace Je možné instalovat až 12 přístrojů v řadě díky propojovacím lištám. Obousměrné válcové svorky umožňují bezpečnou instalaci a připojení vodičů různých průřezů. Spolehlivá svorka na lištu DIN Horní a spodní klip zajišťují bezpečné a stabilní uchycení na DIN liště. Jasná identifikace svorek Identifikace zabraňuje nesprávnému použití. Laserový potisk Informace o produktu s trvalou čitelností. Vyhrazený prostor pro štítek Pro zřetelné označení chráněných obvodů. Kombinace s příslušenstvím K dispozici jsou 1- a 3fázové propojovací lišty. Testovací tlačítko Pro ověření správné funkce chrániče (RCD). Indikátor polohy kontaktů Přepínač svou polohou jasně indikuje stav „zapnuto/vypnuto“. Indikátor zemní poruchy Modré okénko indikuje zřetelně vypnutí způsobené zemní poruchou. DS301C je jednofázový RCBO s nulou (1P+N), vyhovující produktovým normám ČSN EN 61009

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA březen 2023 | 9 + Nižší oteplení + Jasná identifikace fáze a nuly, pro kabely s Ø žil do 16 mm² + Kontinuální provoz – odpojí pouze obvod, v němž došlo k problému + QR kód na přístroji = vše o produktu vždy po ruce Technické údaje: • Šířka 1 modulu: 17,6 mm • Icn : 6 kA • Idm (EN): 6 kA • Výkonová ztráta: <1,5 W • Typy: A - AC • Charakteristiky: B & C • Citlivost: 30 mA • Jmenovitý proud: 6, 10, 13, 16 a 20 A Umisťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů Elektrické rozvody nesmějí být umísťovány v blízkosti rozvodů, které produkují teplo, kouř nebo výpary a mohou mít na elektrické rozvody škodlivé účinky, nejsou-li proti těmto účinkům chráněny krytem, který neovlivňuje rozptyl tepla z vedení. V místech, která nejsou navržena výslovně pro instalaci kabelů, např. v servisních šachtách a prostorech, musí být kabely uloženy tak, aby nebyly vystaveny žádnému škodlivému vlivu během normálního provozu sousedních instalací (např. plynových, vodovodních nebo parních potrubí). Je-li elektrický rozvod uložen pod rozvody, které mohou způsobit kondenzaci, musí být provedena opatření pro ochranu elektrických rozvodů před škodlivými účinky těchto rozvodů. Musí-li být elektrické rozvody instalovány v blízkosti neelektrických rozvodů, musí být instalace provedena tak, aby jakákoli předpokládaná činnost prováděná na neelektrických rozvodech nezpůsobila poškození elektrických rozvodů a naopak. Toho může být dosaženo: • vhodnou vzdáleností těchto rozvodů mezi sebou, nebo • použitím mechanických nebo tepelných krytů. Je-li elektrický rozvod umístěn v těsné blízkosti neelektrických rozvodů, musí být splněny obě následující podmínky: • vedení musí být vhodně chráněna před nebezpečím, které může vzniknout z přítomnosti jiných rozvodů při obvyklém provozu a • musí být zajištěna ochrana před dotykem neživých částí podle článku 413 Ochranné opatření: elektrické oddělení normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem a neelektrické kovové rozvody musí být brány v úvahu jako cizí vodivé části. V šachtách výtahů (nebo zdviží) nesmí být vedeny žádné systémy vedení, které nejsou součástí instalace výtahu. ABB s.r.o. Elektrotechnika Kontaktní centrum: 800 312 222 E-mail: kontakt@cz.abb.com nizke-napeti.cz.abb.com

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | březen 2023 Ověřování návrhu rozváděče nízkého napětí Za všechna ověřování návrhu odpovídá původní výrobce a provádí je nebo na jejich provádění dohlíží odborně způsobilá osoba. Ověřování návrhu je určeno k ověření, zda návrh rozváděče nebo systému rozváděče odpovídá požadavkům souboru IEC 61439 a musí pokrývat všechny stanovené montážní pozice. Jestliže byly zkoušky rozváděče prováděny podle předchozích vydání souboru IEC 61439 a výsledky zkoušek splňují požadavky současného vydání příslušné části souboru IEC 61439, ověřování není třeba opakovat. Opakovat ověřování podle norem výrobků pro spínací přístroje nebo součásti včetně vodičů vestavěných v rozváděči, které byly zvoleny a instalovány v souladu s pokyny svých výrobců se nevyžaduje. Zkoušky jednotlivých přístrojů a součástí včetně vodičů podle jejich příslušných výrobkových norem nejsou alternativou k ověřováním návrhu pro rozváděč. Pokud se provádějí změny na ověřeném rozváděči, musí být použita kapitola 10 normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 pro kontrolu, zda tyto změny nepostihují funkční charakteristiky rozváděče. Je-li pravděpodobný jejich nepříznivý vliv, musí se provést nová ověření. Různé metody zahrnují ověřovací zkoušení nebo ověřování porovnáním s referenčním návrhem nebo ověřování hodnocením, tj. potvrzení správné aplikace výpočtů a konstrukčních pravidel, včetně použití příslušné bezpečnostní rezervy. Pokud existuje více než jedna metoda pro stejné ověření, považují se za ekvivalentní a volba příslušné metody je na odpovědnosti původního výrobce. Zkoušky se musí provádět na reprezentativním vzorku rozváděče, který je čistý a nový. Funkční charakteristiky rozváděče mohou být ovlivněny ověřovacími zkouškami, např. zkratovou zkouškou. Tyto zkoušky se nemají provádět na rozváděči, který má být uveden do provozu. U rozváděče, který je ověřen podle normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 původním výrobcem a vyroben nebo smontován jiným výrobcem, se nevyžaduje opakovat ověřování původního návrhu, pokud jsou všechny požadavky a pokyny specifikované a poskytnuté původním výrobcem splněny v plném rozsahu. V případě, že výrobce rozváděče začlení vlastní úpravy, které nebyly zahrnuty do ověřování prováděného původním výrobcem, je výrobce rozváděče považován ve vztahu k těmto úpravám za původního výrobce a je odpovědný za ověření těchto alternativních úprav. Ověřování návrhu musí zahrnovat: a) Konstrukce: pevnost materiálů a částí, stupeň ochrany rozváděčů, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty, ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů, vestavění spínacích přístrojů a součástí, vnitřní elektrické obvody a spojea svorky pro vnější vodiče. b) Funkční charakteristiky: dielektrické vlastnosti, oteplení, zkratová odolnost a elektromagnetická kompatibilita. Volba metody ověřování a pořadí, v němž se ověřování provádí jsou na uvážení původního výrobce. Provedené výpočty a srovnání provedená v rámci ověřování rozváděčů musí být zaznamenány ve zprávách o ověřování.

GF3 – protahovací pero Ø 3 mm ze skelného vlákna s digitálním počítadlem odvíjení Vhodné na stavbu, chráněné proti stříkající vodě a prachu Ergonomické držadlo Otáčivá vodicí špička s ochranou proti zlomení Automatická ochrana proti zatažení Digitální počítadlo odvíjení (m/ft) Box pro příslušenství a opravy (18dílný) Pero v délkách 20 m, 30 m a 50 m Protiskluzná vrstva na zadní straně Pouzdro odolné proti nárazu Až 3 roky bez výměny baterií Snadný přístup k peru bez rizika rozmotání  Více informací v letáku https://bit.ly/runpotec-gf3 Elektro-System-Technik s.r.o. Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR WWW.EST-PRAHA.CZ Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991 Exkluzivní novinka! Více info https://b INOVOVANÝ box pro příslušenství a opravy (18dílný) f3 R = Revoluční ochrana proti zlomení 1.496" 38 mm

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | březen 2023 Jaké přístroje OEZ vybrat pro rekonstrukci bytových instalací? Elektroinstalace v bytových domech, postavených v minulém století, jsou provedené v soustavě TN-C s vodiči s hliníkovým jádrem a jsou dnes už technicky zastaralé. Vykazují nejen menší funkčnost a bezpečnost, ale také větší poruchovost. Takové elektrické rozvody nejsou připraveny na vysoké zatížení, zvláště pak energeticky náročnými spotřebiči (myčky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice). Elektrických obvodů pro byt je navrženo málo, a proto jsou přetížené. Je tedy vhodné provést kompletní výměnu elektroinstalace včetně nového rozváděče. V bytových rozváděčích bývají často pouze přístroje pro jištění a chránění zásuvkových a světelných obvodů a v případě existence bojleru také instalační stykače. Velmi často jsou žádány levnější produkty od značkových výrobců, mezi které patří společnost OEZ. Řešení si můžeme ukázat na příkladu. Příklad rozváděče pro byt 2+1 Pokud je možné rozváděč zazdít, volíme pro práci elektrikáře komfortní 2řadou skříň RZA. V první řadě rozváděče je umístěn jako hlavní vypínač 3pólový vypínač MSO. Bezprostředně za ním, dole propojené lištou S3L, jsou 4 ks nových 1fázových jističů LTP, které jistí obvody bez chrániče (lednice, počítač, bojler, ovládací obvod stykače). Vpravo jsou umístěny 2 ks 1pólových jističů LTP, dole propojených lištou S1L s 2pólovým chráničem LFE pro jištění a chránění dvou zásuvkových obvodů v koupelně (uvažována samostatně pračka). Úplně vpravo je umístěn instalační stykač RSI pro spínání bojleru. Ve druhé řadě jsou v levé části 2ks 1pólových jističů LTP a 3pólový jistič LTP. Všechny jsou dole propojené lištou S3L se 4pólovým chráničem LFE, a tak dohromady jistí a chrání zásuvkové okruhy v pokojích, v kuchyni a sporák. Vpravo jsou 2 ks 1modulových jističochráničů LMF k jištění a chránění 2 světelných okruhů (chodba a ostatní). Štítek na rozváděč včetně jeho označení je možné snadno vygenerovat z DBO konfigurátoru na www.oez.cz/podpora/softwarova- podpora/dbo-rozvodnice. Čím se vyznačují jističe LTP, chrániče LFE a vypínače MSO? Co se týká práce laického uživatele a vzhledu, mají všechny 3 přístroje nejen stejný tvar, ale také stejné provedení ovládacích Rozváděč DBO-RZA- Z-2S28-23-100202

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA březen 2023 | 13 páček a jednotný potisk. Pro elektrikáře je důležitý způsob upevnění a připojení. Přístroje se upevňují na DIN lištu nacvaknutím. Odejmutí je možné pomocí dolní vysunovací západky, kterou se manipuluje ručně, bez nástroje. Západku je možné zaaretovat ve vysunuté pozici, což umožní lehce posunovat s přístroji po DIN liště. K propojování přístrojů se kromě vodičů používají kolíkové propojovací lišty S1L, S3L, které umožní propojení nahoře i dole. Pro např. rozbočení napájení je možné do jedné svorky spolu s lištou zároveň připojit i nejčastěji používaný slaněný vodič 6 mm2 s dutinkou. Pokud je propojovací lišta použita dole, je možné provést díky dolní vysunovací západce přístrojů případnou výměnu přístroje i bez pracné demontáže celé lišty. Jaké jsou vlastnosti nových jističů LTP? Nejčastěji použitým přístrojem v rozváděči jsou nové jističe LTP. Lze je charakterizovat jako kvalitní 6kA jističe do 63 A s vypínacími charakteristikami B, C . Nezanedbatelným bonusem je i příznivá cena. Jističe LTP mají kvalitní ověřenou konstrukci a jsou přesně seřizovány automaty ve výrobě. Jejich proudové dráhy jsou robustní, dimenzované pro větší zatížení. Tomu odpovídá i jejich nízký ztrátový výkon. Např. pro nejčetněji používané jističe 16 A charakteristiky B je ztrátový výkon pouze 1,9 W / pól. Nadstandardní bezpečnost při zkratech zajišťuje rychlé a precizní zhášení oblouku, které je u jističů LTP prováděno velmi rychlým otevřením kontaktů, efektivním navedením oblouku pomocí kanálků do zhášecí komory a vysokým počtem plechů zhášecí komory. Výměna bez demontáže lišty Vzhled a připojování Dolní vysunovací západka Vzhled přístrojů Kvalitní konstrukce a automatizované seřízení ve výrobě

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | březen 2023 Z důvodu vysokého standardu kvality za příznivou cenu si jističe LTP ihned oblíbili zhotovitelé malých fotovoltaických elektráren. Používají je často v plastových skříních RZG nebo RZI (IP65) pro jištění obvodů na AC straně. Podrobnější informace k jističům LTP je možné získat v katalogu Modulární přístroje Minia www.oez.cz/ files/editor_source/Dokumenty/Katalogy/ Minia/OEZ-Katalog-Minia-CZ.pdf nebo na www.oez.cz/ltp-jistice-do-63-a-6-ka. Jističe LTS Jističe LTP mají i svého „výkonnějšího bratříčka“, 10 kA jističe LTS. V oblasti domovních instalací se uplatňují zejména jako hlavní jističe v elektroměrových rozváděčích. Zde díky potisku laserem tradičně splňují nezáměnnost a trvanlivé označení jmenovitého proudu a vypínací charakteristiky (nemusejí být potištěné znakem visacího zámečku jako u jiných výrobců) – viz Prohlášení (odkaz www.oez.cz/files/editor_source/ Dokumenty/Katalogy/3va/OEZ-Podminky- Jistic-pred-elektomerem-CZ.pdf). OEZ s.r.o. Šedivská 339, 561 51 Letohrad Tel.: +420 465 672 111 E-mail: oez.cz@oez.com www.oez.cz Jistič LTS Ochrana před iniciací požáru pomocí proudových chráničů Proudové chrániče jsou považovány za účinné pro omezení nebezpečí vzplanutí a šíření plamene na základě detekce unikajícího proudu a vytvoření oblouku proti zemi v důsledku plazivých proudů v elektrické instalaci. Proudové chrániče, stejně jako pojistky nebo jističe, však nejsou schopné omezit nebezpečí vzplanutí a šíření plamene vyvolané elektrickými vlivy v důsledku sériových nebo paralelních oblouků mezi živými vodiči. Základní požadavky na ochranu před vznikem požáru od elektrického zařízení jsou: 1. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 – zde jsou obecné požadavky; 2. ČSN 33 2130 ed. 3 – doplňující požadavky pro objekty občanské výstavby a bydlení; 3. ČSN 33 2000 část 7– pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že pro iniciaci zahoření, a tedy i vzniku následného požáru, je třeba cca 70 W. Z tohoto bylo odvozeno: 70 (W)/ 230 (V) = 0,26 mA ~300 mA. Proudové chrániče s IΔn ≤ 30 mA a IΔn = 100 mA zajišťují kromě ochrany před úrazem elektrickým proudem současně i ochranu před vznikem požáru v nejčastěji se vyskytujících případech (v zemích CENELEC). Na toto navazuje požadavek normy ČSN 33 2130 ed. 3, kde s v článku 7.6.17 uvádí: “Jeli konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 300 mA v analogickém souladu s normou ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.“

 Kvalita OEZ  Příznivá cena Jističe LTP Vše pro domovní instalace www.oez.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | březen 2023 Ochrana před bleskem u anténních systémů Při instalaci antény na střechu různých typů objektů je důležité si uvědomit, že technik, který instalaci provádí, má být seznámen s vnější ochranou před bleskem. Pro instalaci anténního systému by měla být zpracována dokumentace pro provedení stavby ,,DPS“. Tato dokumentace má již zohledňovat celou aplikaci anténního systému vč. návaznosti na jímací soustavu. Pochopitelně technik, který zpracovává dokumentaci pro umístění anténního systému na střechu objektu, musí vědět, jaká jímací soustava je na stavbě instalována, a podle toho zajistit daná ochranná opatření. Častou situací je informace od odborné firmy, že stávající hromosvod na objektu je nevyhovující, a tedy nebude zajištěna spolehlivá ochrana instalovaných antén a u uvedené stavby tedy hrozí další rizika spojená se zavlečením bleskového proudu do stavby. Tato skutečnost bývá nepříjemnou zprávou pro investora, jelikož to znamená v nejhorším případě předělání celé jímací soustavy. Níže jsou popsány zásadní body a rady pro nové a dodatečné instalace anténních systémů na různé typy střech. Daniel Anděl, DEHN s.r.o. Co na to norma? Pro anténní systémy by měl být upřednostněn izolovaný hromosvod podle normy ČSN EN 62305-3, ed. 2, čl. 5.1.2 Výběr vnějšího LPS: „Izolovaný (oddálený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být použit v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na jejím obsahu (viz Příloha E).“ Obr. 1 Nevhodné řešení ochrany anténního stožáru Obr. 2 Správné řešení ochrany anténního stožáru

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA březen 2023 | 17 Izolovaný (oddálený) vs. neizolovaný (neoddálený) hromosvod Při instalaci antény na různé typy objektů je nutné si uvědomit, jaká jímací soustava je na stávajícím objektu instalována. Zároveň je potřeba vyhodnotit, zda je stávající hromosvod správně zhotoven a zda odpovídá normě, podle které byl realizován. Ať už je na střeše instalován izolovaný (oddálený) LPS dle čl. 5.3.2, nebo neizolovaný (neoddálený) LPS, je nutné dodržet dostatečnou vzdálenost z této normy, tedy čl. 6.3 ČSN EN 62305-3, ed. 2. V případě instalace antén v blízkosti k hromosvodu, a tedy nedodržení dostatečné vzdálenosti, je nezbytné dokumentaci přepracovat, nebo zpracovat novu projektovou dokumentaci DPS jímací soustavy, případně zvážit jiné umístění antény. Ochranný prostor jímací soustavy Anténní stožár je nutné dostat do tzv. ochranného prostoru jímací soustavy. V případě nové aplikace by měl projektant, který zpracovává dokumentaci, zohlednit polohy a výšky anténních stožárů a tyto podklady vzít v úvahu v návrhu vnější ochrany před bleskem. V okamžiku dodatečné instalace nemusí stávající jímací soustava vyhovovat, jelikož s vysokým anténním stožárem původně nebylo počítáno, v takovém případě je třeba přepracovat Obr. 3 Řešení za pomoci distančních vzpěr DEHNiso Obr. 4 Řešení za pomoci HVI Conductor Obr. 5 Oddálený jímač pomocí DEHNiso Obr. 6 Anténa s DEHNcon-H

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 18 | březen 2023 svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy, ochranu osob nacházejících se uvnitř a vně objektu před vlivy přímých úderů blesku do stavby a ochranu elektronických systémů uvnitř objektu. dokumentaci, zohlednit polohu a výšku anténního stožáru a navrhnout úpravy jímací soustavy tak, aby nový stožár a antény na stožáru byly v ochranném prostoru jímací soustavy. Dostatečná vzdálenost Kontrola dostatečné vzdálenosti dle čl. 6.3 ČSN EN 62305-3, ed. 2 musí být zajištěna mezi jímací soustavou a svody na jedné straně a kovovými součástmi stavby, instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé. Dodržení dostatečné vzdálenosti je důležité pro zajištění protipožárního zabezpečení objektu před přímým úderem blesku, Obr. 7 Příklad řešení ochrany anténního stožáru metodou oddáleného hromosvodu Obr. 8 Výpočet dostatečné vzdálenosti pro anténní stožár (km 0,7 – GFK) Obr. 9 Anténa s potenciálovým vyrovnáním na patě a se zapojením ochrany proti přepětí Obr. 10 Anténa s podpůrnou trubkou DEHNcon-H pro vodič HVI a s ochranou proti přepětí

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA březen 2023 | 19 Vnitřní systém ochrany Vnitřní ochrana před bleskem chrání vnitřek budovy, zejména elektrická zařízení a elektronické přístroje. Hlavním opatřením této ochrany je ochranné pospojování měděným vodičem o průřezu 4 mm2 včetně přepěťových ochran zapojených mezi vnitřním a vnějším vodičem kabelu, aby se tak zabránilo vzniku jisker a výbojů. Obr. 11 Uzemnění antény v uspořádání se zapojením ochrany proti přepětí Obr. 12 Přípojka kabelové televize se zapojením přepěťové ochrany DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33 140 00 Praha 4 - Krč Tel: +420 222 998 880 E-mail: info@dehn.cz www.dehn.cz Rozvody pro osvětlení V místnostech, kde se shromažďuje větší počet osob (např. v obchodních místnostech, učebnách, hernách apod.) se zřizují alespoň dva světelné obvody. Navržení počtu a rozmístění svítidel je součástí světelně technického návrhu. Ovládání jednotlivých samostatně spínacích skupin svítidel se řídí provozními a bezpečnostními požadavky. Tam, kde se umělého osvětlení používá i na přisvětlování částí místností vzdálenějších od okna např. v učebnách apod., je vhodné přizpůsobit ovládání tohoto osvětlení tomuto požadavku. Zvláštní pozornost je nutno věnovat ovládání sdruženého osvětlení. Ve větších místnostech, kde je předpoklad, že celý prostor nebude vždy využit, je vhodné uspořádat jednotlivé samostatně ovladatelné skupiny svítidel tak, aby bylo možno osvětlit pouze části místností. Při užití sdruženého osvětlení je řazení svítidel do jednotlivých skupin navrhováno světelným technikem, zpracovávajícím projekt tohoto osvětlení. Svítidla v místnostech vybavených do šířky prostoru více řadami svítidel se připojují zásadně do samostatně ovladatelných obvodů rovnoběžných se stěnou obsahující okenní otvory.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 20 | březen 2023 Citlivost proudových chráničů na různé druhy reziduálních proudů Podle citlivosti na různé druhy reziduálních proudů se běžně uvádí členění proudových chráničů na typy AC, A a B. S rostoucími požadavky praxe se tato škála postupně rozšiřuje a typy A a B mají ještě několik dalších variant. Proudové chrániče typu AC Tento typ je určen jen pro střídavé reziduální proudy. Pulzující stejnosměrné (DC) složky reziduálního proudu mohou mít za následek snížení reakční citlivosti, nebo až zablokování jejich vybavení. Proudové chrániče typu A Jsou určeny pro střídavé a pulzující stejno- směrné reziduální proudy, případně i s přítomností podílu malé hodnoty hladkého stejnosměrného reziduálního proudu do 6 mA. Proudové chrániče typu B Jsou určeny pro všechny druhy reziduálních proudů, tj. střídavé, pulzující stejnosměrné a hladké stejnosměrné reziduální proudy. Stejnosměrný reziduální proud se může vyskytnout v průmyslových a komerčních instalacích, případně také i v domovních instalacích, kde se používají frekvenční měniče, fotovoltaické elektrárny a další zařízení s výkonovými polovodičovými prvky. Proudové chrániče typu Bfq Jsou určeny pro všechny druhy reziduálních proudů s upravenou vypínací charakteristikou a frekvenčním rozsahem do 20 kHz. Jsou odolné proti vybavení vlivem unikajících proudů v obvodech s výkonnými frekvenčními měniči. Proudové chrániče typu B+ Jsou určeny pro všechny druhy reziduálních proudů, a navíc mají upravenou vypínací charakteristiku podle požadavků na ochranu před požáry s vypínacím reziduál- ním proudem do 420 mA, pro frekvenci do 20 kHz (požadavky na fotovoltaické elektrárny). Proudové chrániče typu F Jsou speciální variantou typu A s upravenou frekvenční charakteristikou, která zohledňuje citlivost na vysoké frekvence. S tímto typem se setkáváme teprve se zavedením ČSN EN 62423 ed. 2, ale nejedná se o zcela nové řešení. Předchůdcem je typ U, který byl zaveden na trh již před mnoha lety, kdy ještě nebyla k dispozici definice vlastností typu F.

Platnost nabídky do 30.6.2023 nebo do vyprodání skladových zásob. Nezávazný dokument. Ceny uvedeny bez DPH. Slevy vychází z cen při samostatném nákupu jednotlivých položek. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Právo na změny bez předchozího upozornění. Při objednávce prosím zkontrolujte technické specifikace. Nabídku nelze kombinovat s jinými akcemi. 22 500 CZK 900 EUR AKCE 2023 WATTMETRY A ZÁZNAMNÍKY SÍTĚ I PRO SOLÁRNÍ APLIKACE P01.2999.G026 C.A 8331 +PAC93 68 990 CZK 97 900 CZK 2 759 EUR 3 916 EUR P01.2999.G019 PEL 103 +MA194/350 47 990 CZK 81 140 CZK 1 882 EUR 3 182 EUR ANALYZÁTOR SÍTÍ ZÁZNAMNÍK KVALITY ZÁZNAMNÍK KVALITY Záznamníky sítě s funkcí wattmetrů a elektroměrů nabízejí možnost udělat si obrázek o instalaci jako takové v průběhu času. Ať už na střídavé nebo na stejnosměrné straně umožňují odhalit náhodné anomálie a problémy v čase, určit dodané a odebrané energie a další kvalitativní parametry sítě. P01.1571.66 PEL 51 +MA194/250 Zobrazit více Zobrazit více Zobrazit více www.ghvtrading.cz ghv@ghvtrading.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 22 | březen 2023 Stavebnicový systém PYROPLUG® MagicBox od OBO Rostoucí nároky na požární bezpečnost staveb provází stupňování požadavků na jejich členění do požárních úseků, bránících po určitý čas během požáru dalšímu šíření ohně a kouře. Tento požadavek ovšem řetězí potřebu celé řady souvisejících produktů, včetně spolehlivých, a přitom efektivně realizovatelných těsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi. Ing. Jiří Burant, OBO BETTERMANN s.r.o. A právě těmito vlastnostmi vyniká systémové řešení těsnění prostupů požárně dělícími stěnami a stropy PYROPLUG® MagicBox dodávané společností OBO Bettermann. Zajišťuje flexibilní utěsnění kabelů, potrubí a dalších druhů vedení, uvedených v jeho Evropském technickém schválení a tato certifikace zaručuje současně možnost systémové instalace nejen v České republice, ale i v celé řadě dalších evropských zemí. Spolehlivá ochrana proti šíření ohně a kouře Těsnění prostupů (kabelová ucpávka) PYROPLUG® MagicBox je k dispozici v čtyř a třístranné verzi. Čtyřstranná varianta sestává ze dvou polovičních pouzder, které se vzájemně snadno propojí pomocí zaklapávacího „Magic“ spoje (obr. 1) a toto provedení může sloužit jako velice univerzální těsnící systém ve stěnách (obr. 2) i stropech. Třístranná varianta je tvořena jednodílným pouzdrem a lze ji opět aplikovat různými způsoby. Příkladem může být těsnění otvorů ve stěnách při realizaci systémových podlah (obr. 3), utěsnění prostupů podlahových rozvodů v hotových i ještě nedokončených podlahách nebo těsnění prostupů stoupacích tras skrz požárně dělící stropy. Obě verze MagicBoxu se přitom instalují velmi snadno a rychle. Pouzdro z nerezové oceli se jednoduše vloží do otvoru jako jeden díl a připevní se na určené místo spolehlivě pomocí bočních úchytů. Prostor mezi instalacemi a vnitřkem pouzdra je po protažení instalací utěsněn protipožární pěnou PYROSIT® NG. Větší prázdné prostory mezi instalacemi a pouzdrem lze vyplnit kombinací této pěny s již hotovými, samostatně dodávanými pěnovými vkládacími bloky (obr. 4). Tytéž bloky lze využít i při vytváření rezervních přepážek, připravených pro průchod budoucích instalací. Tímto způsobem vytvořená pěnová protipožární vložka v případě požáru prudce Obr. 1 Čtyřstranné pouzdro PYROPLUG® MagicBox

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA březen 2023 | 23 zvětší svůj objem a vytvoří izolační pěnovou masu, spolehlivě bránící prostupu ohně a kouře z jedné strany na druhou. Přidanou hodnotou použité pěny je také to, že odpouští drobná poškození, k nimž může docházet při vytahování stávajícího nebo zatahování nového kabelu. Pevnou součástí dodávky jsou i grafitové proužky na vnějších stranách pouzder (obr. 5). Při požáru rovněž napění a tím spolehlivě uzavřou případné mezery podél vnějšího obvodu pouzdra. Modulární struktura PYROPLUG® MagicBox umožňuje, díky různým velikostem pouzder, individuálně reagovat na nejrůznější instalační situace. Pouzdry mohou přitom procházet nejen jednotlivá instalační vedení a jejich svazky, ale lze jimi bez problémů protáhnout i celé kabelové trasy včetně kabelových nosných konstrukcí, a to až do šířky 600 mm. Přednosti systému PYROPLUG® MagicBox lze s výhodou využít při těsnění otvorů v požárně dělících konstrukcích staveb stejně dobře ve fázi prvotní výstavby i při realizaci následných změn v konfiguraci procházejících technologických vedení. Ideálním řešením je však především pro čistě elektrické instalace, neboť díky použitému pěnovému těsnícímu systému není třeba brát žádný ohled na vzdálenosti mezi instalovanými kabely. S třídou požární odolnosti až EI90 tak nabízí spolehlivé a bezpečné řešení pro opravdu širokou paletu nejrůznějších aplikací. OBO BETTERMANN s. r. o. Modletice 81, 251 01 Modletice Tel: +420 323 610 111 E-Mail: info@obo.cz www.obo.cz Obr. 4 Kombinované uzavření pouzdra zapěněním a pěnovými bloky Obr. 2 Čtyřstranné pouzdro v požárně dělící stěně Obr. 3 Třístranné pouzdro v systémové podlaze Obr. 5 Třístranné pouzdro s grafitovými proužky připravené k instalaci

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 24 | březen 2023 Po instalaci podle níže uvedeného bodu a) musí být zásuvková spojení takového typu, aby se zabránilo neúmyslnému dotyku živých částí kdykoliv, i během zasouvání nebo vytahování konektorů. Stupeň ochrany krytem musí být nejméně IP2X nebo IPXXB. Obvody PELV jsou z tohoto požadavku vyjmuty. Pokud zásuvkové spojení obsahuje kontakt pro ochranný obvod, musí mít kontakt, který jako první zapíná a jako poslední vypíná. Zásuvková spojení, která mají být zapojována nebo odpojována v podmínkách zátěže, musí mít dostatečnou schopnost vypínání při zátěži. Pokud má zásuvkové spojení jmenovitý proud 30 A nebo vyšší, musí být vzájemně blokováno se spínacím přístrojem, tak aby zapojení a odpojení bylo možné pouze tehdy, je-li spínací přístroj ve vypnuté poloze. Pokud mají zásuvková spojení proud vyšší než 16 A, musí mít Zásuvková spojení strojního zařízení Součásti nebo přístroje uvnitř krytu ukončené pevnými zásuvkovými spojeními (bez ohebného kabelu) nebo součásti připojené k sběrnicovému systému zásuvkovým spojením se nepokládají za zásuvková spojení. přídržné prostředky zabraňující neúmyslnému nebo náhodnému odpojení. Přídržené prostředky musí mít zásuvková spojení i v případě, pokud může neúmyslné nebo náhodné odpojení zásuvkových spojení způsobit nebezpečný stav. Instalování zásuvkových spojení musí splňovat následující požadavky, podle toho, co přichází v úvahu: a) Součástka, která zůstává po odpojení živá, musí mít stupeň ochrany krytem nejméně IP2X nebo IPXXB, se zřetelem na požadované vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty. Obvody PELV jsou z tohoto požadavku vyjmuty. b) Kovová pouzdra zásuvkových spojení musí být připojena k ochrannému obvodu. c) Zásuvková spojení, která mají přenášet výkonové zátěže, avšak nemají být v podmínkách zátěže odpojována, musí mít přídržné prostředky zabraňující neúmyslnému nebo náhodnému odpojení a musí mít zřetelné označení, že nejsou určena k odpojování při zatížení. d) Je-li použito v tomtéž elektrickém zařízení více než jedno zásuvkové spojení, musí být přidružená spojení jasně identifikovatelná. Doporučuje se, aby bylo použito mechanické kódování pro zabránění nesprávnému zasunutí. e) Zásuvková spojení použitá v řídicích obvodech musí splňovat příslušné požadavky ČSN EN 61984 ed. 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=