ElektroPrůmysl.cz, leden 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 78 | leden 2022 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Zóny v koupelnách a u bazénu Jaký vliv na určení zón, ať již dle normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, nebo normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 má skutečnost, že celý prostor vany (sprchy, bazénu) je proveden z vodivého materiálu (kovu), včetně stěn a stropů? Domnívám, se že použitím ochrany samočinným odpojením od zdroje, ochranným krytem, izolací živých částí, doplňkovou ochranou proudovým chráničem, pospojováním, doplňujícím pospojováním a napětím SELV jsem schopen tyto prostory dostatečně ošetřit před úrazem elektrickým proudem. Bez toho, abych musel respektovat zóny stanovené ve výše uvedených normách, neboť mimo výše uvedené způsoby ochrany doplňující ochranné pospojování zahrnuje celou síť ve výše uvedených případech a tím chrání osoby před úrazem el. proudem. Odpověď: V případě, že je prostor vany (sprchy, bazénu) včetně stěn a stropů postaven z vodivého materiálu, tak se jedná o prostor vany (sprchy, bazénu), který je s největší pravděpodobností vestavěn v trupu lodi nebo v omezeném vodivé prostoru. Výstavba vany, sprchy nebo bazénu v lodi nespadá pod účinnost normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou ani pod účinnost ČSN 33 2000-7-702 ed. 3:2011 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a fontány, ale pro výstavbu vany (sprchy, bazénu) budou muset být použity normy, které řeší tuto problematiku v rámci lodí a lodní techniky. Tato problematika byla dostatečně vysvětlena v rámci dotazu AF-205. Nicméně, v případě, že by takovýto prostor s vanou (sprchou, bazénem) byl skutečně vestavěn do stavby, jejíž výstavba probíhá podle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, pak by bylo nutné splnit zejména požadavky stanovené normou ČSN 33 2000-7-706 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Omezené vodivé prostory. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Zapojení zásuvek v síti IT Jak správně zapojit zásuvku v síti IT? L1 a L2 jde přes oddělovací trafo. Kolík zásuvky se nepřipojuje, nebo se připojí na sběrnu PEN, která je před oddělovacím trafem? Odpověď: Velmi obecně a zjednodušeně by bylo možné konstatovat, že zásuvku připojíte normálním způsobem k jednotlivým vodičům kabelu, který je stanoven pro koncový obvod, podle jejich barev. ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice konstatuje, že síť IT má všechny živé části izolované od země nebo má jeden bod uzemněný přes impedanci. Dále konstatuje, že nulový vodič může být rozveden, ale nemusí. Z jednotlivých příkladů uvedených v této normě je zřejmé, že se žádný vodič nepřipojuje ke sběrnici, která by byla před oddělovacím transformátorem. Oddělovací transformátor je chápán jako zdroj sítě IT

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=