ElektroPrůmysl.cz, leden 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 46 | leden 2022 Normy pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů - 3. část ČSN EN 50678, ČSN EN 50699, ČSN 33 1600 ed. 2, ZMĚNY Z1, Z2 V tomto závěrečném díle se zaměříme na dokumentaci o provedených zkouškách a požadavky na měřicí přístroje, jak je požadují normy ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699. Nové EN normy se od stávající ČSN 33 1600 ed. 2 v některých detailech liší, ale odlišnosti nejsou z hlediska průběhu zkoušek zásadní. Dále bude uveden průběh a vyhodnocení opakovaných zkoušek a zkoušek po opravě tak, jek jej požadují obě EN normy. Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o. Dokumentace a požadavky na měřicí přístroj Dokumentace o provedených zkouškách Zkoušený spotřebič by měl být označen. O provedené zkoušce musí být vypracována dokumentace (protokol o zkouškách), který musí obsahovat: • Identifikaci spotřebiče. • Soupis provedených zkoušek a naměřené hodnoty. • Celkové vyhodnocení zkoušek. • Zkušební zařízení použité při zkouškách: − název, typ, výrobní číslo, údaje o kalibraci zkušebního zařízení ČSN EN 50678 ČSN EN 50699 ČSN 33 1600 ed. 2 (Z1, Z2) Platnost normy Vztahuje se na zkoušky bezpečnosti po opravách. Vztahuje se na opakované zkoušky. Vztahuje se na revize spotřebičů (revize po opravě, opakovaná, mimořádná). Platí i pro pevně připojené spotřebiče, pokud nejsou součástí pevné instalace. Neplatí pro pevně připojené spotřebiče. Ty se považují za součást pevné instalace. Neplatí pro zdroje nepřerušovaného napájení UPS, PC, audio, video. Neplatí pro nepřerušitelné zdroje napájení UPS, FV střídače a měniče. Platí i pro UPS, audio, video a PC s pohyblivým přívodem. Nerozlišuje se. Neplatí pro připevněné spotřebiče. Platí i pro spotřebiče napájené ze SELV/SELV s napětím ≥ AC 25 V, DC 60 V. Neplatí pro spotřebiče napájené ze SELV/PELV. Oprávnění k provádění zkoušek Zkoušky smí provádět osoba znalá §6 – §9 vyhl. 50/1978 Sb. Oprávnění je specifikováno v příloze E změny Z2. Zkoušky §6 – §9 vyhl. 50/1978 Sb. Revize §9 vyhl. 50/1978 Sb. Tab. 1 Platnost a oprávnění

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=