ElektroPrůmysl.cz, duben 2022

S T R O N G E S T C A B L E P U L L I N G www.runpotec.cz Nejširší sortiment špičkových nástrojů pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Kvalita elektrické energie, elektromobilita a alternativní zdroje energie www.elektroprumysl.cz • duben 2022 • ročník 12 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie

NABÍZÍME SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROMOBILY Více informací získáte na www.noark-electric.cz

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL duben 2022 | 1 Milí čtenáři, přinášíme vám dubnové číslo časopisu, které se zaměřuje na kvalitu elektrické energie a elektro- mobilitu. Samozřejmě nechybí ani přehled produktů, který je věnován měřícím přístrojům pro monitoring parametrů kvality napětí V uplynulých týdnech probíhala soutěž o modul Hikmicro MINI1, který udělá z vašeho mobilního telefonu termokameru, a který do soutěže věnovala společnost GHV Trading spol. s r. o. Do soutěže svou fotografii kuriozit přihlásilo celkem 117 čtenářů a vylosovaným výhercem se stal pan Miroslav Ruttkay, jehož fotografie naleznete v tomto čísle. Gratulujeme a výhru zasíláme. Problematiku elektromobility zajímá stále více projektantů a realizačních firem. Z pohledu právního ukotvení, které mají dopad na stavby nás nejvíce zajímá implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady2018/844 o energetické náročnosti budov. Tato směrnice byla čistě implementována do vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby v §48b Vybavení staveb dobíjecími stanicemi s účinností od 12. 11. 2021. Nejsou zde stanoveny žádné technické podmínky, jsou zde pouze záležitosti z hlediska vybavenosti staveb počtem a kvóty dobíjecích stanic. Požadavky požární bezpečnosti jsou řešeny samostatnými právními předpisy. Zejména se jedná o připravovanou změnu vyhlášky č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb a dále se uvažuje změna vyhlášky č. 246/2001 Sb. Zde nejsou stanoveny specifické požadavky na provedení kabelů a způsob zapojení dobíjecí stanice, je stanoven pouze požadavek na možnost vypnutí dobíjecí stanice nebo celého bodu dobíjecích stanic. Zároveň se připravuje nová norma ČSN 73 0838, která se bude zaměřovat na problematiku elektroinstalace a jejího návrhu v hromadných garážích. Již příští měsíc se bude konat veletrh AMPER 2022, na kterém se budete moc potkat i s naší redakcí. Naleznete nás v hale V na stánku 6.04. Již tradičně bude v naší expozici dostupné březnové číslo časopisu ElektroPrůmysl.cz v tištěné podobě, které si může odnést zdarma. Součástí veletrhu Amper je bohatý doprovodný program, jehož součástí bude odborný seminář zaměřený na bezpečnost strojních zařízení, který se bude pořádat dne 19. 5. Odborný seminář se bude podrobně zaměřovat na všeobecné zásady pro konstrukci, posouzení rizika, jejich snižování dle normy ČSN EN ISO 12100 včetně stanovení souvislosti mezi úrovní rizika a požadovanou úrovní vlastností (PLr) bezpečnostních obvodů a funkcí dle ČSN EN ISO 13849-1. Zároveň se v rámci prevence bude věnovat kontrolám provozovaných strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. Více informací naleznete na straně 82. Pěkné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | duben 2022 50 16 4 30 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Abox XT SL jako všestranná ochrana proti vlhkosti ............................ 4 » Výhody po celou dobu životního cyklu: Rozsáhlé testy potvrzují mnoho výhod technologie Push-in ................................ 6 » Eplan a Rittal se na veletrhu AMPER 2022 představí s motem: „Vaši silní partneři pro výrobu rozváděčů“ .................................................. 8 » Uspořádání vnitřního rozvodu elektroměrového rozváděče ................................................. 12 ELEKTROMOBILITA » Novinky v projektování a požární bezpečnosti dobíjecích stanic pro elektromobily .................... 16 » Typy konektorů pro dobíjení elektromobilů ......................................... 20 LEGISLATIVA A NORMALIZACE » Návrhy směrnice o strojních zařízeních vyvolávají kontroverzi .......................... 24 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » BENNING – spolehlivé měřicí přístroje pro fotovoltaiku ...................................... 26 » S testovanou elektromobilitou bezpečně do budoucnosti ................ 30 » Měřicí systémy společnosti Socomec .................................................. 34 » Analyzátory sítí PAQ ............................. 36 » Měření vývodů, kvalitoměry a analýza kvality elektrické energie ...................................................... 40 » Nový analyzátor kvality sítě o Chauvin Arnoux .................................. 44 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Energie pod dohľadom ....................... 48 » Přechodná přepětí mezi fázovými vodiči a zemí ........................ 50 » MSS = Multifunkční Sloupky SITEL a DSS = Dobíjecí Sloupky SITEL ........ 54

ElektroPrůmysl.cz OBSAH duben 2022 | 3 102 82 80 62 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Praktické využití recloserů .................. 56 » Konektory Stäubli usnadňují celostátní kompatibilitu náhradních zdrojů elektrické energie .................... 60 » Průběžné jevy elektrické energie veřejných distribučních sítí nn .......................................................... 62 » Ochrana sítí nn proti přepětí ............................................. 66 » Energy Management: EMMA Service ......................................... 68 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Bezpečnost strojních zařízení: novinky firmy Euchner pro rok 2022 ............................................. 70 » Průmyslový jednodeskový počítač WAFER-JL-N5105 .................... 74 » Systém nepřetržitého monitoringu ropných látek pro čistírnu odpadních vod ............... 76 » Sedm věcí, které byste měli vědět o systému IO-Link ...................... 80 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Bezpečnost strojních zařízení 2022 ............................................ 82 » Provozní měření v elektrotechnice .................................... 84 » Návrh a technické řešení fotovoltaické elektrárny ...................... 86 » Osvětlování ............................................. 87 DISKUSNÍ FÓRUM » Revizní lhůty a vnější vlivy .................. 88 » Revize zásuvek ve zdvojené podlaze ...................................................... 88 » Záměna vidlice ........................................ 89 » Nabíjecí stanice a proudový chránič ....................................................... 90 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » PQ (Power Quality) monitory ............. 92 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 102

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | duben 2022 Ať už nad vodou, nebo pod vodou Abox XT SL jako všestranná ochrana proti vlhkosti Venkovní instalace představují pro kryty elektrických zařízení zvláštní výzvu. Patří mezi ně UV záření, extrémní teploty, prach, mechanické a chemické namáhání nebo vlhkost. Zejména ta nemá šanci u rozbočovačích krabic Abox XT SL od společnosti Spelsberg. Díky technologii lité pryskyřice jsou chráněny před vodou i při ponoření a nabízejí maximální flexibilitu a pohodlí díky použití bezšroubových svorek WAGO. Společnost Spelsberg navrhla své výrobky iQ pro vysoké nároky náročného průmyslového a venkovního prostředí. Značka iQ, která znamená "Industry Quality", označuje aplikace se zvláštními nároky na materiál. Vysoce kvalitní výrobky trvale odolávají zatížení způsobenému vnějšími vlivy a přesvědčují mimo jiné svou odolností proti povětrnostním vlivům se stupněm krytí až IP 68 a odolností proti nárazu až IK 09. Žádná šance pro vlhkost Řada iQ zahrnuje také rozbočovací krabici Abox XT SL. Díky použité technologii lité pryskyřice je vhodným řešením pro extrémní aplikace, například v záplavových oblastech, v mycích a přístavních zařízeních, stejně jako v tunelech nebo v zemi. Po vylití se do vnitřní instalace nedostane žádná vlhkost. Ani tvorba kondenzující vody v místech instalace s vysokou vlhkostí nebo silně kolísajícími teplotami nepředstavuje riziko. Abox XT SL se již osvědčil a je certifikován podle norem DIN EN 60529 s 168H v hloubce 15 metrů, DIN EN 60670 a DIN VDE V 0606-22-100. Bezšroubové a bezpečné Je vybaven bezšroubovými svorkami WAGO. Během dvanáctiměsíčního rozsáhlého testu bylo ve spolupráci se společností WAGO testováno zalévací řešení ve spojení se svorkovnicemi a byla zjištěna jejich vhodnost, aniž by byla ohrožena bezpečnost kontaktů. Společnost Spelsberg je tak v současné době jediným výrobcem, který má kompletní řešení s bezšroubovými svorkovnicemi WAGO certifikovanými VDE. Jedná se o připojovací svorkovnice řady WAGO 221 v kombinaci s Abox-i a licí Kompletní řešení s certifikací VDE se skládá z připojovacích svorkovnic WAGO v kombinaci s Abox-i a licí pryskyřicí od společnosti Spelsberg. Kromě toho je k dispozici držák terminálu.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA duben 2022 | 5 pryskyřicí od společnosti Spelsberg. S certifikací podle DIN VDE V 0606-22-100 tak Abox XT SL představuje novinku na trhu. Kromě toho je následná výměna šroubových svorek v již instalovaných modelech Abox XT s držáky svorek se svorkami WAGO možná bez větší námahy, protože původní licí pryskyřici lze snadno odstranit a nahradit. Rozbočovací krabice je k dispozici ve čtyřech verzích se jmenovitými průřezy 2,5 mm², 4 mm² a 6 mm². V dílenském videu pro Abox XT SL, které je k dispozici na kanálu YouTube společnosti Spelsberg a na adrese www.spelsberg.de/ workshop, výrobce podrobně a krok za krokem představuje rozvodnou skříň z řady iQ při její aplikaci. AboxXT a Abox XT SL od společnosti Spelsberg jsou díky technologii lité pryskyřice vhodným řešením pro extrémní aplikace. Ať už v zaplavených oblastech, v mycích a přístavních zařízeních nebo, jako zde, v zemi - po vylití odbočné krabice trvale chrání instalaci před vlhkostí a prachem. Díky použití bezšroubových připojovacích svorek WAGO řady 221 je manipulace s AboxXT SL při instalaci ještě snazší a flexibilnější. Údržba a měření jsou možné i po vylití pryskyřice. Při změnách v zapojení lze pryskyřici snadno odstranit a znovu odlít. Spelsberg spol. s r.o. Věštínská 1611/19, 150 00 Praha Tel: +420 257 313 188 E-mail: info@spelsberg.cz www.spelsberg.cz Společnost Spelsberg je lídrem na trhu s elektroprůmyslem s 118 roky zkušeností v oblasti elektroinstalační techniky a výroby skříní. Navíc je společnost Spelsberg známa jako kompetentní poradce, co se týče řešení náročných dotazů na téma skříní.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | duben 2022 Výhody po celou dobu životního cyklu: Rozsáhlé testy potvrzují mnoho výhod technologie Push-in Technologie Push-in nabízí úsporu času i nákladů ve všech fázích životního cyklu rozváděče. Nová odborná studie publikovaná společností Eaton, která se zabývá řízenímenergie, ukazuje na základěmnoha praktických i laboratorních testů přidanou hodnotu technologie Push-in v porovnání se šroubovými a pružinovými svorkami. Na rozdíl od šroubových a pružinových svorek jsou zásuvné svorky Push-in jedinou připojovací technologií, která umožňuje montáž bez použití nářadí (za předpokladu, že jsou použity tuhé vodiče nebo vodiče s upravenými konci drátu). Vodič lze do svorky vložit a připojit jednou rukou. Testy, které jménem společnosti Eaton provedla společnost Hanseatic Power Solutions (HPS), výrobce rozváděčů a řídicích systémů, ověřily rozsah výsledného zvýšení efektivity: společnost HPS sledovala dobu, kterou zaměstnanci strávili připojením 100 koncových bodů pomocí šroubových svorek, pružinových svorek a zásuvných svorek Push-in. Výsledek: použití technologie Push-in ve srovnání se šroubovými svorkami znamenalo 50% úsporu času. A dokonce i ve srovnání s pružinovými svorkami byla společnost HPS stále schopna identifikovat úsporu času ve výši 40 %. Kromě toho společnost Eaton také pověřila nezávislou zkušební laboratoř I²PS, aby otestovala spolehlivost elektrického připojení zásuvných svorek Push-in. Pomocí vibračního testu společnost I²PS prokázala, že konstantní síla pružiny zásuvných svorek Push-in zajišťuje dlouhodobě bezpečné spojení. Tudíž zásuvné svorky Push-in také splňují kritéria odolnosti proti vibracím a nárazůmpodle normy IEC 61373/10.2011, což znamená, že není nutné provádět následné kontroly ani obnovování spojení. Společnost I²PS testovala kvalitu plynotěsného elektrického spojení postřikem solným roztokem, což by v reálných aplikacích u rozváděčů nebylo přípustné. I za těchto velmi nepříznivých podmínek zůstal přechodový odpor kontaktu zásuvné svorky Push-in nezměněn. Společnost I²PS také měřila nárůst teploty v zásuvných svorkách Push-in a v konvenčních šroubových svorkách během provozu. Výsledky ukázaly, že se zásuvné svorky Push-in zahřívaly stejně jako šroubové svorky, a v některých případech dokonce i méně. Další testování prokázalo vysokou mechanickou bezpečnost zásuvných svorek Push-in. Za tímto účelem společnost I²PS změřila extrakční síly Při montáži bez použití nářadí může technik držet několik kabelů v jedné ruce a poté je postupně zapojit druhou rukou, což je jeden z důvodů až 50% úspory času.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA duben 2022 | 7 zásuvných svorek Push-in a konvenčních pružinových svorek, a prokázala, že v případě prvně jmenovaných svorek je k vytažení vodiče nutná podstatně větší síla. Požadovaná extrakční síla byla také výrazně vyšší než extrakční síla požadovaná příslušnou normou. Výsledky těchto testů ukazují, že technologie Push-in nemá ve srovnání s konvenčními pružinovými svorkami žádné nevýhody, a naopak nabízí významné výhody. Technologie Push-in je navíc mezinárodně certifikovaná a lze ji použít také k montáži spouštěčů motorů s certifikací UL typu E pomocí příslušného vybavení. Společnost Eaton očekává, že zásuvné svorky Push-in během několika let zcela nahradí konvenční pružinové svorky a současně převezmou i určitý tržní podíl šroubových svorek. „Výhoda těchto přístrojů spočívá v jednoduchosti zapojení ve výrobním závodu, úspoře nákladů na montáž i vynechání následné kontroly po převozu hotových výrobních celků k zákazníkovi. Díky provedeným testům bylo možné ověřit celkovou úsporu nákladů až o 50 % oproti konvenčnímu zapojení vodičů v rozváděči a překvapivě i až o 40 % oproti doposud používanému zapojení pomocí pružinových kontaktů. Tato revoluční technologie je zároveň vhodná pro využití automatizovaných montážních strojů pro zapojování rozváděčů či plnohodnotné robotizaci montáže,“ říká Jan Palkovský, produktový specialista pro oblast průmyslových výrobků ve společnosti Eaton Česká republika. Více informací o výhodách technologie Push-in po celou dobu životnosti stroje naleznete v odborné studii „Jak zefektivnit zapojení od začátku do konce“, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Eaton. V ní naleznete také výsledky různých testů provedených nezávislými odborníky. Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.cz. EATON Elektrotechnika, s.r.o. Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Zhlédněte záznam odborného školení Přístroje se svorkami Push-in- spouštěče, stykače a další nabídka přístrojů Přemýšlíte jak zjednodušit a urychlit zapojení rozváděčů? Přístroje se svorkami Push-in jsou přesně to, co hledáte. Jsou bezpečné a ušetří vám nejen čas, ale i náklady. Podívejte se, jak na to! Odborná studie týkající se technologie Push-in >> Stáhnout <<

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 8 | duben 2022 Eplan a Rittal se na veletrhu AMPER 2022 představí s motem: „Vaši silní partneři pro výrobu rozváděčů“ Praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, které spojuje Eplan a Rittal. Obě firmy společně představují, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují znát, aby mohli naplno využít síťových inženýrských řešení a digitálních dat. Důraz je kladen především na přímý a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu s filozofií obou společností. Společně prezentují možnosti vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu dle konceptu Průmyslu 4.0. Při této příležitosti budou představena následující řešení a produkty: EPLAN Platforma 2022, cloudové řešení EPLAN, RiPanel a strojní vybavení z nabídky Rittal Automation Systems a produkty pro výrobu průmyslových rozváděčů a IT řešení. Stejně jako strojírenství i výroba řídicích a distribučních rozváděčů čelí výzvám, mezi které patří neustálé zlepšování produktivity, systematicky vytvářené inovace a výroba/ dodání výrobků pod stále větším časovým a finančním tlakem. Příležitosti, které se otevřely díky digitalizaci procesů v souladu s průmyslovým internetem věcí (Průmysl 4.0), jsou stále zřejmější. Eplan a Rittal se snaží zákazníkům společně a v praxi předvést potenciální výhody svých řešení. Inteligentní interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení nabízených společnostmi Rittal a Eplan napomáhá objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně, a tím podporují tvorbu hodnoty inženýrských procesů prostřednictvím posílené účinnosti. EPLAN představuje inovativní řešení pro zvýšení efektivity během procesu vývoje výrobku. Ústředními body jsou nová verze EPLAN Platforma 2022 podporující mezioborovou spolupráci a sdílení dat prostřednictvím cloudu, integrace tepelného návrhu (Thermal Design Integration), konfigurační nástroj RiPanel a Rittal Therm, a také portály pro CAD / CAE data (Eplan Data Portal, PARTcommunity).

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA duben 2022 | 9 Automatizace ve výrobě rozváděčů Naživo si návštěvníci rovněž vyzkouší produkty z nabídky Rittal Automation Systems, jako jsou: přířezové centrum Secarex AC18 pro přípravu kabelových kanálů a DIN lišt, mobilní stanice CW 120-M pro dělení, děrování a ohýbání měděných přípojnic, poloautomaty pro úpravu vodičů, Smart Lifter, což je zdvihací a přepravní zařízení pro rozváděčové skříně a v neposlední řadě sortiment ručního nářadí. Propojení reálného a virtuálního světa si bude možné vyzkoušet při zapojování rozváděče pomocí aplikace EPLAN Smart Wiring. Rozváděčové skříně a rozvod proudu do 6300 A Z portfolia skříní bude k vidění řada malých skříněk KX a kompaktních skříní AX, které úspěšně nahradily předcházející řady. V sekci věnované rozvodu proudu bude k vidění skříň s ověřeným řešením dle ČSN EN 61439 až do 6300 A, vedle kterého bude pole s ochranou proti obloukovému zkratu tzv. Arc Flash. Nedílnou součástí stánku je i sekce věnovaná venkovním skříním Rittal. Průmyslové chlazení Na letošním veletrhu budete mít, kromě jiných systémů chlazení společnosti Rittal, Charakteristickými rysy nové verze EPLAN Platforma 2022 jsou snadné ovládání a velká výkonnost. RAS - od ručních nástrojů až po plně automatické stroje, které významně urychlují výrobu rozváděčů.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | duben 2022 možnost vidět novou rozváděčovou chladicí jednotku o výkonu 500 W. Jedná se o zástupce nové řady Blue e+ S, která je právě uváděna na trh (k dispozici budou výkony 300, 500 a 1000 W). Doplňuje nástěnné chladicí jednotky Blue e+ vyšších výkonů (1,6 – 5,8 kW), přebírá veškeré atributy technologie Blue e+ (invertorem řízený výkon jednotky, aktivní a pasivní chladicí okruh, atd.), a přináší inovace, po kterých Nové inteligentní napájecí jednotky PDU s funkcemi monitorování a řízení přístupu naši zákazníci volají – nové chladivo R513A s nižším GWP (potenciál globálního oteplování) a integrovanou možnost připojení k systému dálkového dohledu Smart Service Portal. IT připravené na budoucí výzvy Dnešní doba zažívá obrovský nárůst zařízení připojených k internetu, ať už se bavíme o Smart Home, Smart Cities nebo IoT případně IIoT zařízeních. Všechna tato zařízení generují obrovské množství dat, které je potřeba zpracovávat a ukládat. Zároveň je velký tlak na tzv. zelená řešení, která jsou specializovaná na monitorování okolních podmínek a efektivní řízení výkonu jednotlivých komponent na základě naměřených hodnot. V souvislosti s tím nabízí společnost Rittal ucelené řešení v podobě systému RiMatrix Next Generation, který v sobě zahrnuje všechny prvky IT infrastruktury. Na veletrhu bude k vidění nový rack VX IT, který je základem systému RiMatrix NG, síťový rack TX CableNet s inovativním systémem zavedení kabelů střechou, inteligentní napájecí lišty PDU, umožňující monitorování okolního prostředí a řízení přístupů nebo bezpečnostní řešení v podobě Micro Data Centra. Více informací naleznete na www.eplan.cz a www.rittal.cz Nouzové zastavení Požadavky na funkční hlediska zařízení nouzového zastavení jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci. Nouzové zastavení musí fungovat buď jako zastavení kategorie 0 nebo jako zastavení kategorie 1. Výběr kategorie zastavení u nouzového zastavení závisí na výsledcích hodnocení rizika stroje. V některých případech může být kvůli tomu, aby se vyloučilo vytváření dodatečných rizik, nutné provést řízené zastavení a udržovat elektrické napájení ovládacích prvků stroje i poté, co bylo dosaženo zastavení. Zastavený stav se musí monitorovat a po zjištění poruchy zastaveného stavu se musí elektrické napájení přerušit bez vytvoření nebezpečného stavu. Kromě požadavků na zastavení jsou na funkci nouzového zastavení kladeny následující požadavky: • musí být nadřazena všem ostatním funkcím a činnostem ve všech režimech; • musí co nejrychleji zastavit nebezpečný pohyb, aniž by vznikla jiná nebezpečí; • reset (návrat do výchozího stavu) nesmí vyvolat opětné spuštění.

14. KONFERENCE ERU 2022 ZAMĚŘENÁ NA ENERGETICKÉ RUŠENÍ 16. – 17.05.2022 Brno - Quality Hotel Brno Exhibition Centre PROGRAM KONFERENCE ERU 2022 Moderní trendy/technologie v energetice Nástroje pro měření a vyhodnocování kvality elektřiny Zdroje energetického rušení a prostředky pro jeho eliminaci Výkonová elektronika v energetice Kvalita dodávky a odběru elektrické energie v PS/DS/LDS Pro více informací: elcom.cz/eru Mgr. Ing. Radek Jakob radek.jakob@elcom.cz +420 720 949 094

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | duben 2022 Uspořádání vnitřního rozvodu elektroměrového rozváděče Živé části neměřeného rozvodu předměřicímzařízenímmusí být pod kryty upravenými na spolehlivé zaplombování tak, aby byl zamezen neoprávněný odběr a bylo možno zjistit neoprávněné zásahy do neměřených rozvodů. Měřený rozvod za měřicím zařízením musí být proveden tak, aby umožňoval provádět kontrolu a údržbu bez porušení plomb na krytech neměřeného rozvodu. Spojovací vodiče K zapojení vnitřního spojovacího rozvodu elektroměrového rozváděče se používají zejména jednožilové měděné vodiče s plnými jádry o celistvých délkách. Pro vodiče o průřezu 16mm² jemožné při splnění podmínek stanovených provozovatelem distribuční soustavy osazující měřicí zařízení, použít i slaněných vodičů ukončených vhodnou lisovací dutinkou (při zapojení slaněných vodičů do elektroměru je vyžadována min. délka dutinky 18 mm pro spolehlivé připojení ve svorce elektroměru s dvěma šrouby). Každý použitý slaněný vodič musí mít rezervu pro možnost opakovaného nalisování dutinky. U elektroměrových rozváděčů s pohyblivým panelem nebo pohyblivými dveřmi musí být vždy použity slaněné vodiče bez ohledu na jejich průřez. Pro vyšší proudová zatížení lze použít holých plochých vodičů, které je možné montovat přímo na připojovací svorky přístrojů. Měřicí okruh – mezi MTP a elektroměrem Vzdálenost mezi MTP a elektroměrem - do 5 m délky včetně (tj. celá smyčka max. 10 m) Proudový okruh 2,5 mm2 Cu Napěťový okruh 2,5 mm2 Cu Obvody pro řízení sazby a obvody pro rozhraní impulsních výstupů se provádí vodičem Cu průřezu 1,5 mm2. Ochranný vodič (PE) pro propojení a uzemnění vstupních svorek MTP – S1, minimální průřez 4 mm2 Cu. Tab. 1 Minimální průřezy vodičů měřicích proudových okruhů mezi MTP a elektroměrem, napěťových okruhů, průřezy pro obvody řízení sazby, rozhraní impulsních výstupů a pro ochranný vodič

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA duben 2022 | 13 Průřezy vodičů se stanoví podle požadovaného proudového zatížení s přihlédnutím ke způsobu uložení, dovolenému oteplení, zkratovým proudům, typu uzemňovací soustavy a dalším vlivům. Průřezy vodičů rozváděče pro přímé měření Pro hlavní obvod (obvody) rozváděče, tj. pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením (ERP) musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídajícímu předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem fázových vodičů 6 mm² Cu a maximálním průřezem fázových vodičů (z hlediska svorek elektroměru) 16 mm² Cu. Požadavky na spojitost uzemnění zajišťující ochranu před důsledky poruch v rozváděči a požadavky na ochranné vodiče zajišťující ochranu před důsledky poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče stanovuje ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 v čl. 8.4.3.2. Průřez ochranných vodičů PE a PEN v rozváděči k němuž mají být připojeny vnější vodiče, nesmí být menší než hodnota vypočtená dle vzorce uvedeného v Příloze B - ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Vodiče PEN a vodiče PE v elektroměrovém rozváděči musí mít stejnou izolaci jako fázové vodiče. Pro vodiče PEN v elektroměrovém rozváděči platí navíc dále uvedené doplňující požadavky: • minimální průřez musí být 10 mm² pro měděné vodiče nebo 16 mm² pro hliníkové vodiče; Název vodiče Barva izolace vodiče Proudový okruh ze svorek MTP S1 – L1S1, L2S1, L3S1 - světlemodrá S2 – L1S2 – hnědá L2S2 – černá L3S2 - šedá Napěťový okruh L1 – hnědá L2 – černá L3 - šedá Nulový vodič (N) světlemodrá Vodiče pro napojení rozhraní impulsních výstupů - fázový vodič - nulový vodič - vodiče (L+, L-) pro připojení rozhraní impulsních výstupů k měřicímu zařízení - barvy pro jednotlivé druhy energií stanovuje PDS hnědá světlemodrá + pól červená; - pól bílá (barva izolace vodiče tmavomodrá byla použitelná do 2020-09-08) – Ochranný vodič (PE) pro propojení a uzemnění vstupních svorek MTP – S1 kombinace barev zelená/žlutá POZNÁMKA: Doporučené odstíny poznávacích barev jsou uvedeny v ČSN 33 0165 ed. 2 - Příloha A (informativní). Tab. 2 Barvy spojovacích vodičů – nepřímé měření Prvky pro procesní instrumentaci AUTOMATIZAČNÍ PRVKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY PROFILOVÉ SYSTÉMY A KONSTRUKCE Úspora energie, detekce úniku, nově i na páře. Bezúdržbové neinvazivní měření průtoku nasycené páry www.amtek.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | duben 2022 • vodič PEN musí mít průřez, který nesmí být menší než průřez požadovaný pro nulový vodič; • konstrukční část se nesmí používat jako vodič PEN. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 stanovuje v čl. 543.4.1 kromě dalšího, že vodiče PEN se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí být průřez menší jak 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. Úleva pro ČR týkající se neměřených částí pevných instalací je citována v příloze E, příloze ZB a v příloze NA - článku NA 19.2 je následujícího znění: V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu, že: a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6 mm2 Cu nebo 10 mm2 Al; b) rozdělení vodiče PEN na PE a N je provedeno v nejbližším vhodném místě rozvodu za elektroměrem (např. v bytové rozvodnici apod.) při splnění požadavků 543.4.2 až 543.4.4; c) vodič PEN s tímto nižším průřezem není delší jak 15 m. Propojovací nulový vodič (N) mezi elektroměrem a příslušnou svorkovnicí musí mít minimální průřez 6 mm² Cu. Ochranné propojení vodičem PE mezi elektroměrem a příslušnou svorkovnicí (je-li provozovatelem distribuční soustavy požadováno) musí mít minimální průřez 4 mm² Cu – stanovení průřezu viz ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Pomocné obvody rozváděče, tj. ovládací vodiče tarifu elektroměru, vodiče spínacího prvku, vodiče rozhraní impulsních výstupů a vodiče pro funkci stykačů musí být provedeny plným vodičem 1,5 mm² Cu. Průřezy vodičů rozváděče pro nepřímé měření Propojovací vedení mezi měřicími transformátory proudu (MTP) a zkušební svorkovnicí umístěné v elektroměrovém rozváděči, mezi zkušební svorkovnicí a elektroměrem se provádí Cu vodiči o minimálním průřezu uvedeném v tabulce 3. Průřezy měřících okruhů pro vzdálenosti nad 5 m schválené PDS (do 20 m, do 60 m), jsou uvedeny v PNE 35 7031 tab. 4. Propojovací vedení mezi MTP a zkušební svorkovnicí musí být provedeno bez přerušení v celistvých délkách jednožilovými izolovanými plnými vodiči uloženými v trubkách (žlabu), nebo kabely s příslušným počtem vodičů, o daném průřezu a barevným označením jednotlivých žil dle tabulky 2. Dilatační spáry a základové zemniče Základový zemnič nesmí být bez úprav uložen přes dilatační spáry. V těchto místech musí být zemnič přerušen a vyveden mimo beton, např. ve zdech se na koncích zemniče vyvedou uzemňovací body, které se propojí propojovacími páskami. Tam, kde je třeba vést mřížovou soustavu základového zemniče úseky s dilatačními spárami tak, aby nebyl přerušen a vyveden ze základové desky se používají speciální dilatační pásky uložené v polystyrenovém bloku, jejichž pohyblivý spoj kopíruje změny v dilatační spáře.

OMT 1450 Měření kvality prostředí z Zařízení pro on-line měření kvality ovzduší v budově z Měření teploty, vlhkosti, osvětlení, CO2 a organických plynů, prašnosti, celkové kvality prostředí a dalších veličin z Hlídaní překročených hodnot z Záznam dat do databáze a interní paměti z Nastavení z PC přes webový prohlížeč z Napájení pomocí PoE po datovém kabelu z Jednoduchá montáž a první spuštění www.merret.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROMOBILITA 16 | duben 2022 Novinky v projektování a požární bezpečnosti dobíjecích stanic pro elektromobily Problematiku elektromobility z pohledu projekční a požární bezpečnosti zajímá stále více projektantů a realizačních firem. Z pohledu právního ukotvení této problematiky, které mají dopad na stavby nás nejvíce zajímá implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady2018/844 o energetické náročnosti budov. Tato směrnice byla čistě implementována do vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby v §48b Vybavení staveb dobíjecími stanicemi s účinností od 12. 11. 2021. Vlastní text, který je v §48b uveden je prostým překlopením textu z evropské směrnice. Má tři části: • (1) Nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště. • (2) Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, jestliže parkoviště takové stavby a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROMOBILITA duben 2022 | 17 b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště. • (3) Požadavky na stavby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na změnu dokončené stavby v případě, kdy náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů přesahují 7 % celkových nákladů na změnu dokončené stavby. Nejsou zde stanoveny žádné technické podmínky, jsou zde pouze tyto záležitosti z hlediska počtu a kvót. Není zde řešena ani bezpečnost. Požadavky požární bezpečnosti jsou řešeny samostatnými právními předpisy. Zejména se jedná o připravovanou změnu vyhlášky č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb a dále se uvažuje změna vyhlášky č. 246/2001 Sb. Zde nejsou stanoveny specifické požadavky na provedení kabelů a způsob zapojení dobíjecí stanice, je stanoven pouze požadavek na možnost vypnutí dobíjecí stanice nebo celého bodu dobíjecích stanic. Zároveň se připravuje nová norma ČSN 73 0838, která se bude zaměřovat na problematiku elektroinstalace a jejího návrhu v hromadných garážích. Hlavními změnami v nové ČSN 730838 bude nový pohled na navrhování hromadných garáží, kde budou požadavky vztaženy k celkové kapacitě garáží a nikoli ke kapacitě požárního úseku. Dále se bude rušit dělení podle druhu paliv, protože podle nařízení EU nelze omezovat vjezd do garáží automobilům s vybraným palivem (např. plyn nebo baterie). Zároveň je připravena TNI zaměřená na elektromobilitu, která bude vydaná po ČSN 73 0838. Předpoklad je září/říjen tohoto roku. Dále přinášíme odpovědi na dotazy našich čtenářů k tématu projektování a požární bezpečnosti dobíjecích stanic pro elektromobily Jak bude HZS ČR přistupovat k současně projektovaným garážím a plánovanému nabití účinnosti ČSN 73 0838. V současném záměru nemáme povolen vjezd elektromobilům, parkování a dobíjení je umožněno před objektem hromadné garáže. Zde se nebude na stávají objekt, pokud bude zkolaudovaný, ukládat povinnost, že musí umožňovat dobíjení elektromobilů. Pokud by chtělo být v budoucnu umožněno nabíjení vozidel v takovéto garáží, musí být stanoveny určité podmínky, které musí být zajištěny. Co když ve stávající hromadné garáži bude chtít umístit zákazník dobíjecí stanici pro svůj elektromobil, musí být zpracované nové PBŘ a řídit se novou normou? I dobíjení jednoho elektromobilu je změnou, která musí být ošetřena v souladu s platnou legislativou. Pokud tedy budu chtít umožnit dobíjení, byť jen jediného elektromobilu, umožňuji nově dobíjení v hromadných garážích a bude se na mě vztahovat právní předpis změna vyhlášky č. 23/2008 Sb. a bude se na toto vztahovat i ČSN 73 0838, byť s určitými úlevami vůči tomu, jak by to muselo vypadat, pokud by se jednalo o novostavbu. V současné chvíli, ale tomu tak není, ale jakmile začne platit

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROMOBILITA 18 | duben 2022 změna vyhláška č. 23/2008 Sb. a norma ČSN 73 0838 bude to takto. V tři roky starém bytovém domě máme 11 garážových stání a někteří majitelé si nainstalovali dobíjecí stanice. Lze tyto dobíjecí stanice ponechat nebo je bude nutné odstranit? Nebude nutné je odstranit, ale bude nutné stanovit podmínky z hlediska užívání takovéto stavby, kde má být umožněno dobíjení po nabití účinnosti změny vyhlášky č. 23/2008 Sb. Bude vyplývat z chystané aktualizace legislativních předpisů vypracování DZP (podpůrný dokument při řešení mimořádné události v objektu) dle §18 vyhl. 246/2001 Sb. při umístění elektromobilu v současných hromadných garážích? Dle současně platnéhometodického doporučení HZS ČR je nutno prokázat přístup pro účinný zásah jednotky požární ochrany k elektromobilu. Podmínky pro zhodnocení bezpečného zásahu musí být samozřejmě v PBŘ v rámci projektové části (např. manipulace a vyproštění elektromobilu z garáže ve smyslu specifického přístupu na hašení). To by měl dělat projektant PBŘ. Tyto zásady budou popsány i v příloze ČSN 73 0838. Jestliže se budeme bavit o hromadných garážích a §18 vyhl. 246/2001 Sb., tak tam je několik proměnných, jako umístění do podzemních garážích, složitá orientace atd. Je tedy nutné provést minimálně aktualizaci, zda nedošlo ke zhoršení, a to v části projekční z hlediska zhodnocení zásahu a části dokumentace požární ochrany z hlediska užívání stavby. Central stop a total stop v bytovém domě s hromadnou garáží bude vypínat celý objekt nebo to lze rozdělit na část bydlení a hromadné garáže? V případě, že se jedná o standardní objekt, kde mám nadzemní část, jako jeden celek a podzemní část také, jako jedem prostor, tak se jedná o objekt a jako takový má mít jeden vypínač elektrické energie. To znamená, že central stop i total stop musí vypínat jak garáže, tak bytovou část. Je to ale na autora PBŘ. Jak postupovat při instalaci dobíjecí stanice do garáže rodinného domu pro 1 až 2 auta? Pro jednotlivé garáže u rodinných domů není nějaký zpřísňující specifický požadavek ani není zamýšlen do budoucna. Záležitost bude řešena ve vztahu k bezpečnosti elektrických rozvodů, tzn. optimální jištění a dimenzování rozvodů, aby nedocházelo k přetěžování. Co se týče ČSN 73 0838, tak požadavky na jednotlivé a řadové garáže budou uvedeny ve samostatných kapitolách. Ani u jednotlivých i řadových garáží zatím není v současné době předpoklad, že by s ohledem na dobíjecí stanice byl potřeba nějaký zvláštní požadavek z pohledu požární bezpečnosti. Jak je to s dobíjením elektrokol a elektrokoloběžek ve stávajících hromadných garážích? Připravovaná změna vyhlášky č. 23/2008 Sb. ani norma ČSN 73 0838 s tímto nepočítají. Je to spíše v úrovni organizačních opatření v rámci provozu garáže.

Co NAVISYS® umí? • evidovat spotřebu elektrické energie a sledovat kvalitu napájení • poskytovat přehled o spotřebě vody, plynu, stlačeného vzduchu • průběžně zaznamenávat teplotu, vlhkost, obsah CO2, rychlost větru apod. • evidovat počet vyrobených produktů a provozních hodin • řídit osvětlení, vytápění, klimatizace, stínění a větrání Výhody řešení systému NAVISYS® • bez poplatků za správu • hardware, software a data jsou v majetku uživatele • informace se zobrazují pomocí webového prohlížeče • modulární koncept – možnost rozšíření dle potřeby • možnost bezdrátového přenosu dat • rozšiřitelnost na řídicí systém NAVISYS® je monitorovací a řídicí systém, který umožňuje mít neustále pod kontrolou energie, zařízení, objekty a vše, co je potřeba pro ekonomický a bezpečný provoz. … business and technology www.enika.cz ENIKA.CZ s.r.o. | Vlkov 33, 509 01 Nová Paka | tel. +420 493 773 311 Už žádné odhady převezměte kontrolu nad spotřebou energie UWP30 Hlavní jednotka celého systému, která shromažďuje data z měřicích přístrojů, čidel a vstupů. monitorování a řízení automatizace budovy spotřeba energie řízení parkoviště VSTUPY VÝSTUPY tabulky grafy alarmy regulační prvky info pro SCADA/BMS externí datové úložiště FTP dispečink pro více lokalit Modbus RTU Modbus TCP/IP Wireless M-BUS > ukázkové demo NAVISYS®

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROMOBILITA 20 | duben 2022 Typy konektorů pro dobíjení elektromobilů Jak ale elektromobil doma či v kanceláři dobíjet? Tou nejjednodušší metodou je zapojení nabíjecího kabelu do běžné zásuvky 230 V. Bavíme se ale o nejpomalejší metodě, která nabídne výkon maximálně 16 A a 3 kW. Podstatně zajímavější je nabíjení pomocí třífázové zásuvky 400 V, které dokážou nabídnout výkon až 30 A 22 kW. Samostatnou kapitolou jsou pak tzv. Wallboxy, které jsou určeny přímo pro nabíjení elektromobilů. Pojďme se podívat, jaké zde máme typy konektorů. Volba konektorů závisí na typu nabíječky (zásuvky) a na vstupním otvoru vozidla. Na straně nabíječky se u velmi rychlých nabíječek používá standard CHAdeMO, CCS nebo konektory typu 2. U rychlých a pomalých jednotek se obvykle používá typ 2, typ 1, Commando nebo zásuvky pro tříkolíkové zástrčky. Na straně vozidla mají evropské modely elektrických vozidel často vstupy typu 2 a odpovídající velmi rychlý standard CCS, zatímco asijští výrobci preferují kombinaci přívodu typu 1 a standardu CHAdeMO. Neplatí to však vždy. Většina elektrických vozidel se napájí dvěma kabely pro pomalé a rychlé nabíjení střídavým proudem, a to jedním s tříkolíkovou zástrčkou a druhým s konektorem typu 2 na straně nabíječky, přičemž oba jsou opatřeny kompatibilním konektorem pro přívodní otvor vozidla. Tyto kabely umožňují připojení elektrického vozidla na většině míst pro nabíjení bez integrovaného kabelu. Velmi rychlé nabíječky Velmi rychlé nabíječky jsou nejrychlejší způsob nabíjení elektrického vozu, často se nacházejí u dálnic nebo v místech v blízkosti silnic první třídy. Velmi rychlá zařízení dodávají stejnosměrný nebo střídavý proud s vysokým výkonem k nabití vozu na 80 % během 20–40 minut. Ve většině případů se po nabití akumulátoru na přibližně 80 % výkon nabíjecích jednotek sníží, aby se ochránil akumulátor a prodloužila jeho životnost. Všechna velmi rychlá zařízení mají nabíjecí kabel integrovaný v jednotce. Velmi rychlé nabíjení lze použít pouze u vozidel s možností velmi rychlého nabíjení. Velmi rychlé nabíječky pro nabíjení stejnosměrným proudem od jiných výrobců než Tesla dodávají elektrickou energii s výkonem 50 kW (125 A), používají standardy pro nabíjení buď CHAdeMO, nebo CCS. Další generace velmi rychlých jednotek pro nabíjení stejnosměrným proudem nejprve zvýší výkon na 150 kW a potom na 350 kW, což významně zkrátí celkovou dobu nabíjení. Síť Supercharger společnosti Tesla řidičům poskytuje také velmi rychlé nabíjení jejich vozidel stejnosměrným proudem, vyžaduje však konektor Tesla typ 2 a nabíjí s výkonem do 120 kW. Velmi rychlé nabíječky pro nabíjení střídavým proudem dodávají elektrickou energii s výkonem 43 kW (třífázové, 63 A) a vyžadují standard nabíjení typu 2. Rychlé nabíječky Rychlé nabíječky jsou obvykle projektované s výkonem buď 7 kW, nebo 22 kW (jednofázové nebo třífázové 32 A). Doby nabíjení se liší podle rychlosti jednotky a podle vozidla, nabíječka s výkonem 7 kW však dobije kompatibilní elektrické vozidlo

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROMOBILITA duben 2022 | 21 Průmyslová akademie 2022 Interaktivní webináře Motor Management s jistotou Webinář 1 Motor Management s jistotou: HEGEMON TeSys Obecná pravidla pro spouštění a ochranu motorů, dimenzování, vhodnost sestavy vzhledem k aplikaci a letošní novinky v řadě TeSys. Přednášel a praktické tipy sdílel: Petr Bohušík Pustit si ZÁZNAM Webinář 2 Motor Management s jistotou: REGULOVANÉ POHONY Přehled nabídky regulovaných pohonů – softstartéry, frekvenční měniče, servoměniče. Jejich výhody v praxi a novinky letošního roku. Termín: 3. 5. 2022 | 10.00–11.00 hod. Přednáší a praktické tipy sdílí: Michal Burda PŘIHLÁSIT se Webinář 3 Motor Management s jistotou: KONFIGURÁTORY Jak za 2 minuty vybrat správnou sestavu pro ovládaní motoru? Jak porovnat různá řešení a spočítat návratnost investic? Ukážeme prakticky. Termín: 7. 6. 2022 | 10.00–11.00 hod. Přednáší a praktické tipy sdílí: Michal Burda PŘIHLÁSIT se Odborný garant: Michal Burda s akumulátorem 30 kWh během 3–5 hodin a nabíječka s výkonem 22 kW během 1–2 hodin. Rychlé nabíječky lze často najít na takových místech, jako jsou parkoviště, supermarkety, kde pravděpodobně budete parkovat hodinu nebo déle. Rychlosti nabíjení při použití rychlé nabíječky bude záviset na nabíječce, která je na vozidle, přičemž ne všechny modely jsou schopné přijímat výkon 7 kW nebo více. Tyto modely lze přesto v místě nabíjení zapojit, budou však odebírat pouzemaximální výkon přijímaný nabíječkou na vozidle. Téměř všechna elektrická vozidla a PHEV lze nabíjet na jednotkách typu 2, alespoň se správným kabelem. Je to zdaleka nejběžnější standard pro veřejná místa pro nabíjení všude kolem, a většina vlastníků vozidel plug-in bude mít na straně nabíječky kabel s konektorem typu 2. Pomalé nabíječky Většina nabíjecích jednotek je projektována s výkonem do 3 kW, přičemž některé stojanové nabíječky jsou projektovány s výkonem 6 kW. Doby nabíjení se liší v závislosti na nabíjecí jednotce a na nabíjeném elektrickém vozidle, úplné nabití na jednotce 3 kW však obvykle trvá 6–12 hodin. Většina pomalých nabíjecích jednotek obvykle nemá integrovaný kabel, což znamená, že pro připojení elektrického vozidla v místě nabíjení je zapotřebí kabel. Pomalé nabíjení je velmi běžným způsobem nabíjení elektrických vozidel, používaným mnoha vlastníky pro nabíjení doma přes noc. Pomalé jednotky však nejsou nutně omezeny na domácí použití, lze je nalézt také na pracovišti a na veřejných místech. Vzhledem k vyšším požadavkům elektrických vozidel na proud a delší době strávené nabíjením se těm, kteří potřebují pravidelně nabíjet doma nebo na pracovišti, důrazně doporučuje, aby si pořídili jednoúčelovou nabíjecí jednotku, tzv. Wallbox pro elektrická vozidla nainstalovanou oprávněným elektroinstalatérem.

ELMARK PLUS s.r.o. Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa, www.elmarkplus.com, info@elmarkplus.com Radovan Slamka,produkt manažér +421 915 499 916 Vlastnosti PDS FUTURE:  Pripojenie na bežnú elektrickú infraštruktúru  Možnosť voľby prúdu: 10 A / 16 A / 20 A / 25 A / 32 A  Personalizácia vzhľadu – farebný odtieň, viditeľné logo alebo erb  Antikorový skelet vo vyhotovení antivandal  Vyhotovenie WALLBOX – inštalácia na stenu  Vyhotovenie STANDALONE – inštalácia na podstavu  Jednoduché a intuitívne ovládanie  Platobný terminál na bezkontaktnú platbu (VISA, MasterCard, GOOGLE PAY, Apple PAY)  Integrovaný 7" komunikačný displej  Indikácia stavu nabíjacej stanice pomocou RGB LED  Možnosť pripojenia kábla LAN, 4G GSM, Wi-Fi  Možnosť komunikácie OCPP 1.6  Napojenie na spravovací systém spoločnosti GTIS charging SK Slovenská spoločnosť ELMARK PLUS sa na základe svojich dlhoročných skúseností aktívne zapája do budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily výrobou a montážou AC pomalých dobíjacích staníc (PDS) certifikovaných podľa medzinárodnej normy pre elektricky vodivé systémy nabíjania elektrických vozidiel IEC 61851. Máme k dispozícii aj DC nabíjacie stanice. Držiac krok v priemyselnom dizajne, na rok 2022 sme pripravili modifikovanú verziu našej obľúbenej nabíjacej stanice s integrovaným platobným terminálom s názvom PDS FUTURE. Jednoduchý a čistý dizajn stanice podčiarkuje funkčnosť, spoľahlivosť a používateľsky prívetivé prostredie tak pre prevádzkovateľa, ako aj pre koncového používateľa nabíjacej stanice. Možnosť farebnej kombinácie skeletu a viditeľné umiestnenie loga alebo erbu umožňuje stanicu personifikovať podľa potrieb zákazníka. Samozrejmosť je voľba technického vyhotovenia (počet a typ nabíjacích výstupov, výkonový variant) či spôsob montáže (na stenu alebo na podstavu).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=