ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 88 | červenec 2022 Bezpečnost práce a ochrana elektronických zařízení před poškozením při vykonávání revizí - 2. díl Každé elektrické zařízení je potenciálním zdrojem nebezpečí vzniku škod nebo úrazu způsobeného elektrický proudem, a proto bývá vybaveno kontrolními a ochrannými prvky, které mají v případě poruchy těmto škodám nebo úrazu zabránit. Účelem revize elektrického zařízení je prověření jeho stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a jako prevence vzniku poruch vedoucích k možným škodám způsobeným chybnou funkcí elektrického zařízení. Proto se při revizi kontroluje především stav ochranných prvků elektrického zařízení a jejich správná funkce. V tomto díle se zaměříme na bezpečnost při měření proudových chráničů, měření izolačního odporu a unikajících proudů. Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o. Měření proudových chráničů Použití měřicí metody: Měření se použije pro ověření parametrů proudových chráničů a posouzení funkčnosti ochrany automatickým odpojením od zdroje nebo doplňkové ochrany realizované pomocí RCD jako odpojovacího prvku. Technické parametry měřicího přístroje: Měřicí přístroj musí splňovat požadavky ČSN EN 61557-6 (v aktuálně platné edici). Měřicí postupy pro jednotlivé typy chráničů jsou popsány v ČSN 33 2000-6 (v aktuálně platné edici) příloha NA. Přístroj u RCD ověřuje: • Dotykové napětí v PE obvodu měřeného zařízení. • Vypínací čas při násobcích IΔN (0,5x; 1x; 5x) • Vypínací čas zkoušeného chrániče při všech tvarech poruchového proudu, na které je chránič citlivý. • Vypínací proud RCD. Technická omezení: Při měření RCD reagujícího na jiné, než AC proudy je třeba takový chránič ověřit nejprve AC proudem a potom vypínací proud a čas ověřit i takovými průběhy proudu, na které je měřený chránič citlivý. Týká se to chráničů typu A pro stejnosměrné pulzní proudy, F pro stejnosměrné pulzní proudy a poruchové proudy obsahující vyšší kmitočty do 1 kHz a chráničů typu B pro stejnosměrné proudy včetně vyhlazených. Mnoho především starších přístrojů však není vybaveno měřicími metodami proDC proudy. Proto jimi lze chrániče typu B (někdy i A a F) ověřit jen částečně.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=