ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 78 | červenec 2022 Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Výkonové transformátory velmi vysokého a vysokého napětí jsou nedílnou a důležitou součástí jak energetické infrastruktury průmyslových podniků, tak často i specifických technologických a výrobních zařízení (např. tepelné zpracování a tavení kovových materiálů). V obou těchto případech platí, že jejich (ne)funkčnost může mít zásadní vliv nejen na vlastní výrobní procesy, ale může být například i příčinou znehodnocení surovin, polotovarů či výrobků a v případě jejich havárií může způsobit i poškození dalších výrobních zařízení nebo i staveb a ovlivnit tak výrobu i dlouhodobě. Je tedy zřejmé, že péče o stav takových transformátorů (či spíše její zanedbání) může mít na výrobu v průmyslovém podniku značný vliv. Jiří Roubal, TECHSYS – HW a SW, a.s., www.techsys.cz Úvod Transformátory jsou různého typu a provedení, z hlediska jejich monitorovacích systémů nás dnes budou především zajímat ty výkonové, tedy s výkony od nízkých desítek až stovek MW, s napětími v rozsahu velmi vysokého, vysokého napětí a ve specifických případech i nízkého napětí, a pak transformátory s klasickou izolací a chlazením, tedy chlazené olejem. V průmyslových podnicích, transformátory, na které se zaměříme, jsou takové transformátory používány ve dvou oblastech. První je použití jako všeobecného zdroje elektrické energie, druhým pak použití jako součást technologického výrobního zařízení. Ve jmenovaném první případě jde (s pohledem na výše uvedený limit výkonů) především o napájecí transformátory distribuční sítě průmyslového podniku, ve většině případů jde o transformaci 110 kV/vn, v případě druhém pak transformátory, které jsou součástí technologie výroby, typicky například o pecní transformátory. Co všechno nás (a proč) na transformátorech může zajímat? Transformátor není nijak složitý stroj. Jeho základem je magnetický obvod, vinutí a pak nezbytné okolí, které jednak zajišťuje jeho integritu – tím je nádoba transformáMonitorovací systém transformátoru umístěný na nádobě stroje 400/110 kV, 350 MVA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=