ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 40 | červenec 2022 Znáte rizika ve výrobě vaší firmy? Nedostatečné zabezpečení se může firmám v Česku vymstít. Ve hře jsou úrazy i milionové pokuty Přestože snaha o zvýšení bezpečnosti práce se v České republice v posledních letech zlepšuje, stále je možné se v mnoha firmách setkat s nedostatečně zabezpečenými, špatně označenými, či necertifikovanými strojními zařízeními. Na vině často není úmysl ani laxnost k bezpečnosti práce. Nejčastější příčinou je špatná orientace v současných směrnicích, které plynou pro všechny výrobce, ale i provozovatele strojů. Firmy často nemají vytvořené posouzení rizik, nesplňují pravidelné kontroly nebo nemají k dispozici patřičnou dokumentaci. Problém může být také s výrobky dodanými třetí stranou, které nesplňují požadované označení, případně nerespektují zákonné požadavky. Odpovědnost přitom nese provozovatel, který, kromě zranění svých zaměstnanců, riskuje pokutu až 50 milionů korun. V současné době se na veškerá strojní zařízení vztahuje evropská strojírenská směrnice 2006/42/ES. V České republice je převzatá jako Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Směrnice se vztahuje na nově vyrobená zařízení v EU, ale také na dovezená zařízení ze zemí mimo unii. Za chybné označení odpovídá provozovatel V praxi je ale možné se setkat i s výrobky uvedenými nově na trh nebo do provozu, které nejsou označeny výrobcem požadovaným značením a nebylo na ně vystaveno ES prohlášení o shodě s předpisy a normami platnými v EU. Jindy zase ke strojů chybí technická dokumentace – buď není zpracována, nebo neodpovídá požadavkům směrnice. Často se jedná nejrůznější jednoúčelová strojní zařízení nebo o soubory strojních zařízení sestavených přímo v provozech uživatelů. To se většinou týká strojních zařízení, která jsou vyrobená zejména pro vlastní potřebu firmy. „Setkáváme se s častou neznalostí směrnic a nařízení, ze kterých plynou povinnosti pro provozovatele strojů nebo výrobce strojů. Často je opomíjeno posuzování rizik u nových zařízení nebo pravidelné kontroly a k tomu patřičná dokumentace,“ popisuje Eduard Pidra, jednatel EK-INDUSTRY, která se posuzováním rizik a zajišťováním bezpečnosti na strojních zařízeních v Česku i na Slovensku dlouhodobě zabývá. Právě z odborného posouzení rizik plynou návrhy na zabezpečení stroje, tedy kompletní informace, co je potřeba opravit, či doplnit. Provozovatel je povinen se posudkem řídit a veškerá nutná opatření zrealizovat, ať už svépomocí, nebo pomocí subdodávky odborných firem. Ty kvalitní dokážou zajistit vedle důkladného posudku rizik také kompletní zabezpečení zařízení i s dodáním veškeré dokumentace.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=