ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 102 | červenec 2022 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Revize elektrických spotřebičů od 1. 7. 2022 Od 1. 7. 2022 elektrické spotřebiče již nejsou vyhrazená technická elektrická zařízení, a to podle § 3 NV č. 190/2022 Sb. Nejsou to tedy již zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Samozřejmě je nutné, aby používání el. spotřebičů a jejich obsluha byla prováděna podle pokynů výrobce v návodu, případně podle pokynů v MPBP. Pokud výrobce neuvede nutnost, kromě běžné údržby, provádět a zajišťovat ještě další úkony, jako je např. revize el. spotřebičů během používání, nevidím žádný důvod, proč revize el. spotřebičů i nadále provádět. Otázka: Proč nadále provádět revize nevyhrazených technických elektrických zařízení? Odpověď: Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. v § 3 sice definuje, co jsou anebo nejsou vyhrazená elektrická zařízení, nicméně autoři tohoto nařízení vlády nějak „pozapomněli“ na to, že platí zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Tento zákon v § 4, odstavec 1, písmeno c) ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Tomuto zákonu je vcelku jedno, jestli je nářadí vyhrazeným nebo nevyhrazeným elektrickým zařízením, ale požaduje, aby nářadí bylo pravidelně revidováno. Obdobně zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ukládá zaměstnavateli v § 101 povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). V případě vzniku pracovního úrazu bude muset zaměstnavatel prokázat, že učinil všechna dostupná opatření, a tedy že byla bezpečnost zajištěna. Otázkou tedy zůstává, jakým způsobem prokáže splnění stanovené povinnosti. Zákoník práce také nerozlišuje, zda se jedná o vyhrazené elektrické zařízení nebo nejedná. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Provádění revizí nepřipevněných spotřebičů po 1. 7. 2022 Mám dotaz ohledně provádění opakovaných revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů po 1. 7. 2022, tedy v době platnosti zákona č. 250/2021 Sb. a souvisejících nařízení vlády. Dle návrhu NV o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, který 22. 6. 2022 projednala vláda ČR a je před podpisem nejsou dle § 3, odst. 2 elektrické spotřebiče, nářadí a přístroje již "vyhrazená elektrická zařízení". Jak to tedy bude dál s prováděním opakovaných revizí na těchto zařízeních? I když stále platný zákon č. 309/2006 Sb. požaduje provádění revizí, bude nutno

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=