ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 98 | červen 2022 virtuálního zprovoznění tak i z faktu, že obvykle je pro tento účel zvolená jen kritická část výrobního procesu zákazníka. Obvykle není ani možné modelovaný systém a další části výroby od sebe jednoduše oddělit (funkce obou systému jsou provázané nebo na sebe navazují). V tu chvíli je velmi vhodné provést tzv. hybridní simulaci. V tomto kontextu hybridní simulací myslíme systém, který je částečně připravený pro virtuální zprovoznění (tj. externí řízení) a částečně pouze pro simulaci (interní řízení). Praktický příklad: zákazník chce virtuálně zprovoznit a ověřit inovovaný dopravníkový a zakládací systém pro svůj sklad. Odstávka tohoto skladu znemožňuje výrobu, a tak je potřeba ji co nejvíce zkrátit (ideální důvod pro virtuální zprovoznění). Ze skladu putují polotovary do výroby, a naopak se vrací hotové výrobky. Okrajové, kritické a nečekané stavy tak často vychází právě z procesu výroby – ten je však funkční, komplikovaný a není tak vhodné (ani možné) jeho algoritmus, jakkoliv ověřovat. Výrobu tak simulujeme pouze interně. Dokonce si okrajové, kritické či krizové situace úmyslně připravíme. Cílem je takové stavy vyvolávat a o to lépe otestovat navázaný inovovaný systém skladu (s externím řízením = virtuálním zprovozněním). Získáváme tak ověřený algoritmus PLC, základní představu o kapacitách, fungování a problémech navázané výroby. Přesné množství získaných informací záleží na tom, jak podrobně byl výrobní systém simulován, ale také i na komplexnosti daného systému. V případě úzké spolupráce zákazníka tak užitečné informace z jednoho modelu získává jak programátor (ověření algoritmu, problematické stavy, ...), tak zákazník (výkon systému, takty, základní vizuální představa, …). Taurid Ostrava s.r.o. Starobělská 3040/56, 700 30 Ostrava Tel.: +420 599 507 800 E-mail: taurid@taurid.cz www.taurid.cz projektování nové nebo stávající výrobní linky virtuální zprovoznění a ověření algoritmů řízení v PLC galvanovny, mořící linky nebo zinkovny dopravníkové systémy, točny, zdviže, mezioperační zásobníky, roboty a AGV semináře, webináře, ukázková videa Taurid Ostrava s.r.o., Starobělská 56, 700 30 Ostrava, www.taurid.cz DIGITÁLNÍ DVOJČE A POČÍTAČOVÁ SIMULACE Obecné požadavky na jističe Jestliže jističemohou být ovládány osobami jinými než osobami poučenými (BA4) nebo znalými (BA5), musí být navrženy nebo instalovány tak, aby nebylo možno změnit nastavení kalibrace jejich nadproudových spouští, aniž by byl proveden záměrný úkon zahrnující použití klíče nebo nástroje, jehož následkem je viditelná indikace jejich nastavení nebo kalibrace.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=