ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ALTERNATIVNÍ ENERGIE 90 | červen 2022 čovou konstrukcí. Výstupem je neporušená tabule skla, ze které je potřeba organickými rozpouštědly smýt zbytky plastu. Nevýhodou tohoto postupu je, že solární panel nesmí být rozbitý. Popraskané a zdeformované panely není možné takto zpracovat, což významně komplikuje a prodražuje demontáž a přepravu solárních panelů k recyklaci. 3. Chemickým působením Sklo je od sendvičové konstrukce odděleno působením chemikálií. Výstupem jsou čisté skleněné střepy. Nevýhodou tohoto postupu je silná ekologická zátěž - vzniká velké množství nebezpečných odpadů (odpadních chemikálií) a nízká kapacita, proces loužení trvá několik hodin. Přicházíme o kvalitní suroviny V České republice je v současnosti provozováno několik zařízení, která se zabývají recyklací solárních panelů. Většina z nich disponuje technologiemi drcení panelu či frézování krycího skla. Ani jedna z technologií proto neprodukuje sklo v kvalitě požadované sklárnami. Nejčastějším způsobem využití solárních panelů je tedy sejmutí a prodej hliníkového rámečku, nadrcení sendvičové konstrukce, příp. separace barevných kovů, a využití zbylé drtě jako náhrady kameniva ve stavebnictví. Náš průmysl tím přichází o velmi kvalitní suroviny (sklo, měď, křemík a stříbro), které mají vysokou přidanou hodnotu a pro recyklační průmysl jsou velmi zajímavé. REMA PV Systém vnímá potřebu nalezení účinnějšího a efektivnějšího způsobu zpracování odpadních solárních panelů, který umožní dosažení požadované míry a kvality recyklace. Proto vede vlastní aplikovaný výzkum nových technologií pro zpracování solárních panelů, jehož cílem je zajištění dostatečných kapacit a dosažení vysoké úrovně recyklace. Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud Ilustrační fotografie, © Dreamstime Označení mnohažilových tuhých a ohebných vodičů Označení izolovaných žil v ohebných i tuhých vodičích a šňůrách s dvěma až pěti žilami musí být v souladu s požadavky normy ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr. Jednotlivé žíly vodičů musí být označeny v celé délce hnědou, nebo černou, nebo šedou barvou, nulový vodič modrou barvou, a ochranný vodič dvoubarevnou kombinací zelenou a žlutou. Pro vodiče a šňůry s 2 až 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídicí obvody, platí, že každá žíla musí být označena barevně nebo popisem, a u kterých není modrý vodič, je přípustné použít jeden z vodičů jako nulový. Pro vodiče a šňůry mající více než 5 žil musí být každá žíla barevně nebo číselně označena v souladu s požadavky normy ČSN EN 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů. Vodič číselně označený a použitý jako ochranný vodič nebo nulový vodič musí být na každém místě připojení barevně označen, zelenou a žlutou, respektive modrou. Vodič číselně označený a použitý jako vodič PEN, PEL nebo PEM musí být označen barevnou kombinací zelená/ žlutá a modrým označením na koncích, u spojů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=