ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 8 | červen 2022 zatížené oblasti (distribuční trafostanice). Podobná místa v síti jsou však charakteristická nízkým odporem systému uzemnění, které snižují případný výskyt nebezpečných dotykových či krokových napětí. Pro eliminaci tohoto negativního jevu je vhodnější využít přizemnění postižené fáze přes omezující impedanci (PPF 2 či PPF 3). Eliminace přepětí v nepostižených fázích Po přizemnění postižené fáze v napájecí transformovně nebo podružné stanici dochází vždy ke zvýšení napětí nepostižených fází (dočasné přepětí o hodnotě sdruženého provozního napětí) a to bez ohledu na odpor poruchy vzniklého zemního spojení. Během přizemnění přes reaktor (PPF 3) dochází navíc k přechodnému elektromagnetickému ději, který může dále způsobit i přechodné spínací přepětí překračující hodnotu sdruženého provozního napětí soustavy. Minimální úroveň spínacích přepětí lze spolehlivě zajistit jen v případě přizemnění postižené fáze přes odpor (PPF 2). Redukce proudu dvojitého zemního spojení S ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem během PPF je největším rizikem vznik dvojitého zemního spojení. Vysoká úroveň zemního zkratového proudu způsobí navýšení potenciálu zemnící soustavy nejen v napájecí stanici a jejím okolí, ale i v místě druhého zemního spojení. Pro redukci proudu druhého zemního spojení je vhodnější zvolit řešení s vyšší hodnotou omezující impedance (PPF 2 či PPF 3). Doporučení pro volbu způsobu přizemnění S ohledem na výše zmíněná kritéria je doporučeno • volit mezi přímýmpřizemněním (PPF 1) a přizemněnímpostižené fáze přes výkonový odporník (PPF 2) s hodnotou 10 Ω, případně s jinou hodnotou rezistance optimalizovanou s ohledem na místně provozní podmínky (max. 12 Ω pro 22 kV a max. 16 Ω pro 35 kV), • v případech starých smíšených či venkovních distribučních soustav vyznačujících se nízkou izolační pevností (tj. soustav s častým výskytem dvojitých zemních spojení) je doporučeno volit PPF přes impedanci (typ PPF 2 nebo PPF 3), • v ostatních případech je výhodné využití přímého přizemnění (PPF 1) pro maximalizaci efektu redukce poruchového proudu; výjimkou mohou být pouze silně zatížené soustavy, kde hrozí efekt přetoku části zatížení přes zemnící soustavu během kovových ZS, • v městských či příměstských kompenzovaných soustavách volit způsob přizemnění s ohledem na poměr impedancí paralelní cesty PPF a poruchové smyčky v oblasti frekvencí 3., 5. a 7. harmonické, neboť jejich úroveň může být významná. Obr. 2 Příklad časování PPF podle schématu na obrázku 1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=