ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 74 | červen 2022 O společnosti Spelsberg Společnost Spelsberg je jedním z předních mezinárodních výrobců v elektrotechnickém průmyslu a působí především v oblasti elektroinstalační a rozváděčové techniky. Tato rodinná společnost vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky a systémy pro elektrotechnický průmysl a je považována za kompetentního řešitele všech úkolů souvisejících s rozváděči. Již více než 115 let je společnost Spelsberg zastáncem bezpečnosti, vysoké kvality a technických parametrů a má vlastní zkušební laboratoře s certifikací VDE a UL. Sortiment zahrnuje více než 5 000 výrobků dostupných téměř po celém světě, včetně rozvodných krabic, malých rozvodných skříní, svorkovnic, měřicích a průmyslových skříní. Kromě toho tato rodinná společnost vyvíjí, vyrábí a prodává skříně a hotové kabelové systémy pro individuální požadavky zákazníků. Specialista na skříně kombinuje tradici a modernitu: přidáním nabíjecí jednotky pro E-Mobility rozšiřuje společnost Spelsberg své postavení v oblasti udržitelných a perspektivních technologií. Spelsberg spol. s r.o. Věštínská 1611/19, 153 00 Praha Tel: +420 257 313 188 E-mail: info@spelsberg.cz www.spelsberg.cz Uzemňovací přívody Aby bylo možné spojit navzájem jednotlivé zemniče, a ty spojit také s hlavní uzemňovací svorkou nebo přípojnicí a potom též s dalšími částmi, které je třeba uzemnit, vyvádějí se ze zemničů uzemňovací přívody. Jejich průřezy nesmí být menší než 6 mm2 pro měď nebo 50 mm2 pro ocel. Kde je holý uzemňovací přívod uložen v půdě, musí být jeho rozměry a charakteristiky v souladu s technickou normou ČSN 33 2000-5-54 . Kde se nepředpokládá, že by do zemniče protékal příliš velký proud, může být uzemňovací přívod dimenzován. Hliníkové vodiče se jako uzemňovací přívody nesmějí používat. Pokud je systém ochrany před bleskem spojen se zemničem, měl by mít uzemňovací přívod průřez alespoň 16 mm2 pro měď (Cu) nebo 50 mm2 pro železo (Fe). Spojení uzemňovacího přívodu se zemničem musí být provedeno důkladně a po elektrické stránce uspokojivým způsobem. Spojení musí být provedeno exotermickým svařením, tlakovými spoji, svorkami nebo jinými mechanickými spoji. Mechanické spoje musí být instalovány v souladu s pokyny výrobce. Pokud je použito svorek, tak ty nesmí poškodit ani zemnič ani uzemňovací přívod. Připojovací zařízení nebo přípravky, které závisí výhradně na pájení, se nesmějí používat samostatně, pokud spolehlivě nezajišťují odpovídající mechanickou odolnost.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=