ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA červen 2022 | 61 řízení OMT 1450 firmy ORBIT MERRET spol. s r.o. (obr. 2) Jde o zařízení určené především do interiérů (krytí IP 30), kdy lze jednotlivá zařízení spojit do virtuální sítě, a tak zajistit monitoring rozlehlých prostor. Aby mohla proběhnout analýza naměřených hodnot a jejich porovnávání v čase, lze naměřené hodnoty ukládat do cloudové databáze. Abychom mohli reagovat na naměřené hodnoty, které neodpovídají požadavkům (pro představu si uveďme např. nízkou intenzitu osvětlení), potřebujeme prostředek, který nám zprostředkuje sepnutí či regulaci osvětlovacích těles, případně dalších zařízení dle konkrétní nevyhovující veličiny. K tomuto účelu je určeno výstupní zařízení OM 1550 od stejné firmy. Na výstupu tohoto zařízení je 5x relé umožňující spínat ovládané zařízení 230 V/5 A. Dále má jeden logický vstup 12 – 230 V/0,4 mA. Vlastní napájení PoE 44-57 V a spotřebu 2- 5 W Zařízení OM 1450 je schopno monitorovat: teplotu, vlhkost, rosný bod, koncentrace prachových částic o velikosti PM1, PM2,5, PM4, PM10 i jejich počet, atmosférický tlak, CO2, CO, intenzitu osvětlení i jeho složky, nadmořskou výšku a díky inteligentnímu algoritmu i celkovou kvalitu ovzduší. Pro každou měřenou veličinu lze nastavit alarm se záznamem i zasílání každodenního přehledného souhrnného reportu. Ještě bychom se měli zmínit o koncentraci tuhých částic a vysvětlit si uvedené hodnoty PM. V České republice platí pro venkovní ovzduší imisní limity stanovené zákonem č. 201/2012 sb., jenž obsahuje dva limity pro částice PM10 a jeden pro PM2,5 To v praxi znamená, že frakce prachu PM10 představuje prachové částice s převládající velikostí o průměru 10 mikrometrů, které projdou speciálním filtrem s 50% účinností. Příslušné senzory, tedy např. senzor prašnosti, lze samozřejmě doobjednat. Přenos informací z OMT 1450 probíhá po ethernetovém kabelu, napájeno je systémem PoE. OMT 1450 lze připojit ve speciálních případech i na WiFi síť a pomocí ní přenášet data. Z tohoto důvodu OMT1450 obsahuje interní anténu. Také lze mezi zařízeními vytvořit WiFi síť typu mesh a přenos Obr. 2 OMT 1450 a OM 1550

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=