ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 52 | červen 2022 zda je elektrické zařízení schopno dalšího bezpečného provozu. Měřicí metody a jejich použití jsou popsány v příslušných normách, především v ČSN 33 2000-6 (v aktuálně platné edici) pro měření v elektrických instalacích nn a v ČSN 33 1600 ed. 2 nebo ČSN EN 50699 pro elektrické spotřebiče. Pokud však nelze běžně používanou metodou dosáhnout jednoznačného výsledku nebo by mohlo hrozit poškození zkoušeného zařízení, je možno využít jinou měřicí metodu, která stav elektrického zařízení prověří věrohodněji a bezpečněji. Jako příklad lze uvést nahrazení měření izolačního odporu měřením unikajícího proudu i v elektrických instalacích, pokud elektronická zařízení či přepěťové ochrany nelze v průběhu revize odpojit. Funkční zkoušky Podle konstrukce a jednotlivých funkcí elektrického zařízení se provede jejich přezkoušení, aby se potvrdilo, že jednotlivé funkce zařízení se chovají tak, jak je uvedeno v technické dokumentaci a jak se od nich očekává. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm funkcím, které mají vliv na elektrickou bezpečnost zařízení. Je-li část zařízení změněna nebo upravena, musí být tato část znovu ověřena a přezkoušena. Zvláštní pozornost je třeba věnovat možnýmnepříznivým vlivům, které mohou na zkoušené zařízení mít provedené zkoušky. Pokud například byly některé části revidovaného zařízení před provedením zkoušek odpojeny (odpojení SPD před měřením izolačního odporu apod.), je třeba na závěr revize ověřit, že jsou tyto prvky po ukončení zkoušek znovu připojeny. Měřicí metody Měření malých odporů Použití měřicí metody: Měření malých (přechodových) odporů se používá především při prověření: • Spojitosti ochranného uzemnění používaného v systému ochrany automatickým odpojením od zdroje. • Spojitosti vodičů pro vyrovnání potenciálů použitých v systému ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Technické parametry měřicího přístroje: Pro měření malých (tzv. přechodových) odporů se používají ohmmetry, jejichž parametry splňují požadavky ČSN EN 61557-4 (v aktuálně platné edici): Obr. 2 Požadovaná přesnost měřicího přístroje vztažená k vypínacímu proudu jištění Obr. 3 Měření impedance smyčky

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=